ekonomi bilimi

3 (G3) Grup

3 Grup nedir? 3 Grup 1995 yılında başladı ve 2005 pakt kadar süren dahil olmak üzere sayısız sorunları kaplı Meksika, Kolombiya ve Venezüella arasındaki on yıllık serbest ticaret anlaşmasına atıfta fikri mülkiyet hakları, kamu sektörü yatırımlarının ve ticari kısıtlamaların hafifletilmesi.

En Çok Tutulanlar

Keynesyen İktisat Tanımı

Keynesyen İktisat Nedir? Keynesyen iktisat toplam ekonomide harcama ve çıktı ve üzerindeki etkilerini ekonomik teoridir enflasyon.

Arbitraj Fiyatlama Teorisi: Just Fancy Matematik Değil

(APT) Arbitraj fiyatlama teorisibir alternatiftir sermaye varlıkları fiyatlandırma modeli (CAPM)varlık veya portföy getirilerini açıklamada için.

Laffer Eğrisi Tanımı

Laffer Eğrisi nedir? Laffer Eğrisi arasındaki ilişkiyi göstermek için arz yönlü ekonomist Arthur Laffer tarafından geliştirilen bir teoridir vergi oranlarıve hükümetler tarafından toplanan vergi gelir tutarına.

Davos Dünya Ekonomik Forumu

Davos Dünya Ekonomik Forumu nedir? Davos Dünya Ekonomik Forumu mevcut küresel ekonomik ve sosyal konuları görüşmek üzere dünyadan iş liderleri, yatırımcılar, politikacılar ve gazeteciler bir araya getirir.

Thorstein Veblen

Thorstein Veblen kim? Thorstein Veblen 1857 den 1929 kadar yaşamış ve kimin en iyi terim “para basma tanınır ekonomist ve sosyolog olan göze çarpan tüketimkitabında (1899)“Boş Sınıf Teorisi”nde”.

Tehlike Oranı Nedir?

Tehlike Oranı Nedir? tehlike oranı, belirli bir yaşta (x) her bir madde için ölüm oranını ifade eder, ve aynı zamanda da bilinen

Generation X - Gen X

İçindekiler Gen x - Generation X Nedir?

Nasıl Ekonomik Yaptırımlar Çalışma

İçindekiler Yaptırımlar birçok şekil alabilir Yaptırım Türleri Hedeflenen yaptırımlar Bir Askeri Tehdit Alternatif Ne zaman Yaptırım?

Bir Ekonomi Çalışmaları ve Ekonomilerde Çeşitli türleri nasıl Exploring

Bir Ekonomi Nedir? Bir ekonomi birbiriyle ilişkili üretim ve tüketim faaliyetlerinin büyük bir set kıt kaynaklarının nasıl tahsis edildiğini belirlerken söz konusu yardımcısıdır.

Diğer okunacaklar

Özel İşveren Tanımı

Özel bir İşveren nedir? Özel bir işveren başka bir işletme ödünç bir çalışan aldığı bir işveren olduğunu ve kim çalışanın orijinal işveren değildir.

underconsumption Tanımı

Underconsumption nedir? Underconsumption mevcut arz altında kalan seviyelerde mal ve hizmet satın alma işlemidir.

Yeşil Ekonomi Tanımı

Yeşil Ekonomi nedir? Yeşil ekonomi, insan ve doğa ve aynı anda her iki ihtiyaçlarını karşılamak için girişimleri arasındaki uyumlu etkileşimi destekleyen ekonomi yöntemdir.

Walrasgil Pazar Tanımı

Bir Walrasgil Pazar nedir? Bir Walrasgil Market siparişlerinin satın alımlarının toplu işlere toplanmış ve satan ve daha sonra piyasa fiyatını karar verecek bir takas ücretini belirlemek için analiz edildiği bir pazar sürecine ilişkin bir ekonomik modeldir.

Ödünç Hizmetkar Kuralı Tanımı

Ödünç Hizmetkar Kural nedir? Ödünç hizmetçi kuralı bir işveren geçici işçi eylemlerinden dolayı sorumlu tutulabileceğini belirten yasal bir ilkedir.

Ekonomik Ağı Tanımı

Bir Ekonomik Ağı nedir? Ekonomik ağ, bir bütün olarak toplum yararına etkileşim kişi, grup veya ülkelerin bir kombinasyonudur.

Ekonomik Araştırmalar Ulusal Bürosu (NBER)

Ekonomik Araştırmalar Ulusal Bürosu Nedir? Ekonomik Araştırmalar Ulusal Bürosu (NBER) temel amacı ekonominin nasıl işlediğini daha iyi anlamak teşvik etmektir olan, gizli ve kar amacı gütmeyen, partiler üstü bir araştırma kuruluşudur.

Enflasyon: Mal ve Hizmet Fiyat Süre İçindeki artırır hızını

İçindekiler Enflasyon Nedir? anlama Enflasyon Enflasyon Örnek Enflasyon nedenleri Enflasyon Endeksleri Türleri Enflasyonu ölçülmesi için formül Enflasyon Etkileri Ehlileştirilmesi Enflasyon Enflasyon Aşırı Örnekleri Enflasyon karşı Korunması Enflasyon Nedir?

İş Ekosistemlerinde Arkası

İş Ekosistem nedir? Bir iş ekosistemağıdır örgütleri dahil tedarikçiler, distribütörler, müşteriler, rakipler, devlet kurumları ve böylece rekabet ve işbirliği hem yoluyla belirli bir ürün veya hizmetin teslim on-içeriyordu.

Düşük İşsizlik Olumsuz

İstihdam Donald Trump’ın başkanlığında parlamaya devam ederken ABD ekonomisi, 2018 yılında 2.

Ishikawa Diyagramı Tanımı

Bir Ishikawa Diyagramı Nedir? Bir Ishikawa diyagramı bir olayın nedenlerini gösterir ve genellikle nerede bir süreçte farklı adımları özetlemektedir göstermek üzere imalat ve ürün geliştirme kullanılan bir diyagram kalite kontrolsorunları ortaya ve kaynakların belirli zamanlarda gerekli olduğunu belirlemek olabilir.

Tasarruf ve Kredi Krizi - S & L Kriz Tanımı

İçindekiler S & L Kriz ne miydi?

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Tanımı

Dünya Ekonomik Forumu Nedir? Dünya Ekonomik Forumu (WEF) dünya politik ekonomisi ile ilgili önemli konuları görüşmek üzere bir yıllık bazda üyeliğini araya getiren İsviçre’nin Cenevre merkezli uluslararası bir organizasyondur.

Sert İniş

Bir Sert İniş nedir? Sert bir iniş hızlı büyüme döneminin ardından belirgin bir ekonomik yavaşlama veya gerileme anlamına gelmektedir.

Clintonomics Tanımı

Clintonomics nedir? Clintonomics 1993 2001 ABD Başkanı oldu Başkan Bill Clinton tarafından yayımlanan ekonomik felsefesi ve politikaları ifade eder.

Arz ve talep kanunu hakkında bilgi

Arz ve Talep Kanunu Nedir? Arz ve talep kanunu bir kaynağın satıcıları ve bu kaynak için alıcılar arasındaki etkileşimi açıklayan bir teoridir.

İstihdam Maliyet Endeksi öğrenin (ECI)

İstihdam Maliyet Endeksi (ECI) Nedir? İstihdam Maliyet Endeksi (ECI) toplam çalışan ücretleri büyümesini ayrıntıları İşgücü İstatistikleri Bürosu tarafından yayınlanan üç ayda bir ekonomik seridir.

Piyasa Katma Değeri vs eklendi Ekonomik Değeri: Fark nedir?

Piyasa Katma Değeri vs eklendi Ekonomik Değeri: Genel Bir Bakış yatırımcılar ve kredi verenler bir şirketin değerini tahmin edebilir sayısız yolu vardır.

Sinüs Dalga Tanımı

Bir Sinüs Nedir? Bir sinüs dalga periyodik olarak (aşağı ya da yan-yana, yukarı doğru hareket eder) salınım geometrik bir dalga formudur ve işlev ile tanımlanır y = sin x.

Ağrı Ticaret Tanımı

Bir Ağrı Ticaret Nedir? Ağrı Ticaret zaman zaman en yatırımcılara ceza maksimum miktarda teslim etmek piyasaların eğilimidir.

Ekonomik Danışma Konseyi (CEA) Tanımı

Ekonomik Danışma Konseyi Nedir? Ekonomik Danışma Konseyi (CEA) Başkanı tavsiyede makroekonomikkonularda ve başkan ve iki üyeden oluşur.

Maksimum Ücret Tanımı

bir Maksimum Ücret Nedir? Maksimum ücret bir işçinin belirli bir zaman dönemi içinde elde ne kadar gelir dayatılan bir tavan olduğunu.

Mekanizma Tasarımı Teorisi Tanımı

Mekanizma Tasarımı Teorisi Nedir? Mekanizma tasarım teorisi, belirli bir sonuç veya sonuç elde edilebilir hangi mekanizmaları incelemek amaçlayan bir ekonomik teoridir.

Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) Tanımı

Satın Alma Yöneticileri Endeksi nedir? Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), imalat ve hizmet sektörlerinde ekonomik eğilimlerin hakim yönünde bir endeksidir.

Mimarlık Billings Endeksi (ABI) Tanımı

Mimarlık Billings Endeksi nedir? Mimarlık Billings Endeksi (ABI) lider olan ekonomik göstergekonut dışı inşaat faaliyeti için talep.

Robert M. Solow Tanımı

Robert M. Solow kim? Robert M. Solow kayda değer bir Amerikalı ekonomist ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde bir profesörü.

Mevcut Konut Satışları Tanımı

Mevcut Konut Satışları nelerdir? Mevcut ev satışları verisi tedbir satış ve ABD için mevcut müstakil ev, apartman veya kooperatif fiyatları.

Teknik Marjinal İkame Oranı anlama

MRTS - Teknik Marjinal İkame Oranı Nedir? Teknik marjinal ikame oranı (MRTS) bir faktör bir başka faktör artırıldığında verimlilik aynı düzeyde muhafaza edilebilir ve böylece azaltmak gerekir hızını gösteren bir ekonomik bir teoridir.

Ne Varlık Kuramı Bize söyler

Varlık Teorisi Nedir? Varlık teorisi bir işletme tarafından yürütülen tüm ekonomik faaliyet sahiplerinin bu ayrı bir temel teorik bir varsayımdır.

Ekonomik Sermaye Karşılaştırması Mali Capital anlama

Ekonomik Sermaye Karşılaştırması Mali Sermaye: Genel Bir Bakış borç ve özkaynak sorunları gündeme Para normalde başkenti olarak anılır.