Büyük veri

Veri Depolama Tanımı

Veri Depolama Nedir? Veri ambarı bir işletme veya kuruluş tarafından bilginin büyük miktarda elektronik saklanmasıdır.

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR)

Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) nedir? Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) içindeki bireylerin kişisel bilgilerin toplanması ve işlenmesi için kuralları belirleyen bir yasal çerçeve olan Avrupa Birliği (AB).

En Çok Tutulanlar


Kurumsal Bilgi Yönetimi (EIM)


Kurumsal Bilgi Yönetimi Nedir (EIM) Kurumsal bilgi yönetimi (EIM) oluşturuldu ve gün be gün işlemlerle büyük işletme tarafından kullanılan tüm verilerin optimizasyonu, depolama ve işleme karşılık gelir.

Veri Bilim


Veri Bilim nedir Veri bilim alanıdır Büyük Verilerdenkarmaşık büyük miktarlarda veriyi bağlı olarak anlamlı bilgi sağlayan yönelik.

kuralcı Analytics


Kuralcı Analytics nedir Kuralcı analitik olası durumlara, mevcut kaynakların, geçmiş performans ve ne şu anda oluyor bilgisini de hesaba katarak tarafından işletmelerin belirli durumlarla başa çıkma konusunda daha iyi kararlar vermelerine yardımcı teknolojinin kullanımıdır.

Diğer okunacaklar


Bulut depolama

Bulut Depolama nedir o izni olanlar ile paylaştı kolayca herhangi bir yerden herhangi bir zamanda erişilebilir ve böylece Bulut depolama güvenli çevrimiçi verileri kaydetmek işletmeler ve tüketiciler için kullanılan bir yöntemdir.

Kimlik Bilgileri (KB)

Kimlik Bilgileri nedir (KB) Kişisel kimlik bilgileri (KKB) tek başına veya diğer ilgili verilerle birlikte kullanıldığında, bir kişiyi tanımlayan bilgilerdir.

İş Zekası (BI)

İş Zekası (BI) nedir İş zekası (BI), depolar toplar ve bir şirketin faaliyetleri ile üretilen verileri analiz prosedürel ve teknik altyapı anlamına gelir.

Davranışsal Analytics

Davranışsal Analytics nedir Davranışsal analiz alanıdır veri analitiğiinsanların işlemlerle ilgili görüş sağlamaya odaklanır.

Açıklayıcı Analytics

Açıklayıcı Analytics nedir Açıklayıcı analitik iyi bir iş olmuş değişiklikleri anlamak için tarihsel verilerin yorumudur.

Kayıp İlk Bildirimi (FNOL)

Kayıp İlk Bildirimi (FNOL) nedir Kayıp İlk Bildirimi (FONL) bir sigortalı varlığın bir kayıp, hırsızlık ya da hasar aşağıdaki bir sigorta sağlayıcısına yapılan ilk rapordur.

Öngörülü Modelleme

Öngörülü Modelleme nedir Öngörülü modelleme, süreç oluşturmak ve gelecekteki sonuçları tahmin etmek için kullanılabilecek bir model doğrulamak için bilinen sonuçlarını kullanarak işlemidir.

7 Uygulamalar Her Finansal Analist anda olması

Her finansal analistpiyasa haberleri ve güvenilir verilere erişmesi gerekiyor. 2015 yılında bu sanal portföyleri, hesap makineleri ve gerçek zamanlı akış bilgi zenginliği ile profesyoneller sağlamak olağanüstü mobil finans uygulamalar, giderek artan sayıda sayesinde her zamankinden daha kolay oldu.

dik ve kayalık tepe

Tor TANIMI kullanıcılara izin veren bir açık kaynak gizlilik ağı anonim web’de tarama yapmak.

Nasıl Paribus İş ve Para Kazanmak mı?

Paribuskullanıcılar paralarını en iyi anlaşma olsun yardımcı olarak tüketici tasarrufu kavramını devrim yarattı sonrauzayda birçok önceden var olan oyuncular gibi, yerine daha önce hiç, alımlarını.

De-Anonimleştirme

De-Anonimleştirme nedir De-isimsizleştirme şifrelenmiş veya bilgi genelleşmiş tanımlayan tekrar veri madenciliği bir tekniktir.

İlk 5 IBM Hissedarlar

Bilgisayar-Tabulating-Kayıt Şirketi (TO), International Business Machines Corp. (olarak 1911 yılında kurulan IBMDr.

Makine öğrenme

Makine Öğrenimi nedir Makine öğrenimi bir bilgisayar programı öğrenmek ve insan müdahalesi olmadan yeni verilere uyum sağlayabilir kavramdır.

Büyük veri

Büyük Veri TANIMI Büyük veriler oluşturulur ve toplanan edildiği yapısal ve yapısal olmayan veri, hız hacminin büyümesi ve noktalar üzerinde ne kadar veri sahası anlamına gelir.