Avrupa Merkez Bankası (ECB)

En Çok Tutulanlar

Bunlar Avrupa Ülkeleri Euro kullanın etmeyin Neden

Oluşumu , Avrupa Birliği(AB) birleşik, çokuluslu yolunu açtı finansal sistemintek altındaki dövizin-the euro.

Euro Depozito

Bir Euro Depozito nedir Bir Euro depozito Avrupa bankacılık sistemi içinde faaliyet gösteren bir bankanın yabancı fonların bir yatağıdır.