Trading grundläggande utbildning

säljare Definition

Vad är en säljare? I allmänhet är en säljare någon enskild eller enhet, som utbyter någon vara eller tjänst mot betalning.

Toppval

Att bli en Elite Trader: The Game Plan

Miljontals handlare testa sina färdigheter på de finansiella marknaderna varje år, men de flesta är avsedda att förlora sina insatser och gå därifrån med svansen mellan benen.

S & P 500 vs. Fortune 500: Vad är skillnaden?

S & P 500 vs. Fortune 500: En översikt Fortune 500 och S & P 500 är olika mått på företag i USA, och de sammanställs av två olika företag.

Do not Know (DK)

Vad betyder “Vet inte” betyder? Do not Know (DK) är en slang uttryck för en out handelsom används när det finns en diskrepans i detaljerna i en handel.

Hur man förstå en aktiekurs

Innehållsförteckning Förstå aktiekurs Data Hur fungerar Citat Data visas på en Stock diagram?

10 steg till bygga en vinnande handel plan

Innehållsförteckning Katastrof Undvikande 101 Skapa det perfekta generalplanen Bedömning 1.

Budbaserat vs. Orderdrivna marknader: Vad är skillnaden?

Budbaserat vs. Orderdrivna marknader: En översikt Både quote- och orderdrivna marknader avser digitala finansiella marknads -Elektronisk lager (eller obligations eller andra säkerhets) utbyte.

Inne marknad Definition och Exempel

Vad är Inside Market? Insidan marknaden är skillnaden mellan högsta budetpris och lägsta frågarpris mellan olika marknadsgaranteri en viss säkerhet.

Jagar marknaden

Vad jagar marknaden? Jagar marknaden hänvisar till in i eller ut ur en investering i syfte att dra från en förekommande utveckling eller trend.

Uppföljningsåtgärder

Vad är en uppföljning? En uppföljningsåtgärd är vilken som helst efterföljande handel som påverkar en etablerad position i en säkerhets eller derivat, inklusive säkringoch andra riskkontroll.

djup Definition

Vad är djup? Djup är en marknadsåtgärd som visar förmågan hos en säkerhet för att absorbera köp- och säljorder utan aktiekursen rör sig dramatiskt i endera riktningen.

Mer att läsa

Open Trade Equity (OTE) Definition

Vad är en Open Trade Equity (OTE)? Open Trade Equity (OTE) är nettot av orealiserad vinst eller förlustpå öppna kontrakt positioner.

Print Definition

Vad är Print? ‘Skriv ut’ kan hänvisa till (1) ökning av penningmängden eller (2) vilken som helst typ av finansiell information transkriberas till en papperskopia som antingen trycks eller formateras för utskrift.

De 10 Värsta misstag av Beginning Traders

Innehållsförteckning 1. Trading Plan 2.

Nettoförändring Definition

Vad är Net Change? Nettoförändring är skillnaden mellan en tidigare handels periodens slutkursoch den nuvarande handelsperiod stängningskurs för en viss säkerhet.

Negativ Carry Definition

Vad är negativt Carry? Negativ carry är ett tillstånd där kostnaden för att hålla en investering eller trygghet överstiger inkomster medan du håller den.

Yxa

Vad är Ax? Yxan är tillverkaren marknaden som är mest centrala för priset effekten av en viss säkerhet över säljbara utbyten.

Konsten att minska din förluster

Innehållsförteckning Hålla lager med stora förluster 1.

Spekulativt kapital Definition

Vad är spekulativt kapital? Spekulativt kapital innefattar de medel som öronmärkts av en investerare för det enda syftet att spekulation, vilket innebär att dessa medel är öronmärkta för högrisk / hög utdelning investeringar.

Bästa Fråga Definition

Vad som är bäst Fråga? Bäst fråga (bästa erbjudandet) är den lägsta noterade säljkurs från konkurrerande marknadsgaranter eller andra säljare för en viss handelsinstrument.

Flat Dollar Definition

Vad är en platt Dollar? En platt dollar representerar en fast dollar belopp, i allmänhet i samband med avgifter eller provisionerbetalas för tjänster.

Hypotesprövning i finans: Concept och exempel

Innehållsförteckning Vad är hypotesprövning? Steg 1: Definiera Hypotes Steg 2: Ställ in Criteria Steg 3: Beräkna Statistic Steg 4: nå en slutsats Typer av fel exempel 1 exempel 2 Poängen Din investeringsrådgivareföreslår du en månadsinkomst investeringsplan som lovar en variabel avkastning varje månad.

Hur är råvaruspotpriser annorlunda än terminspriser?

Råvaruspotpriser och terminspriser är olika offerter för olika typer av kontrakt.

Hur man träna på att vara Day Trader paper Trading

Innehållsförteckning Vad är papper handel? Konfigurera en Day Trading konto Papper handel Tips Fördelar med papper handel Nackdelar med papper handel Öva, öva, öva Poängen Dag för handelhar blivit oerhört konkurrenskraftiga med den plötsliga ökningen av höghastighets handel och algoritmisk handel som sker på marknaden.

Ax Definition

Vad är en yxa? En yxa (eller “yxa att slipa”) är den ränta som en näringsidkare visar att köpa eller sälja ett värdepapper som är normalt redan på hans böcker.

Hur en Deal Blotter Works

Vad är en affär Blotter? En affär läskpapper är en näringsidkare register över alla transaktioner som genomförs på en viss dag.

Förståelse väsentlig ökning

Vad är en väsentlig ökning? I en värld av handel och investeringar, är materialet mycket den grad att en säkerhets pris förändringar i en viss tidsperiod, i den mån det bekräftar eller vederlägger näringsidkarens ursprungliga prognos om säkerheten prestanda.

Handel i för- och eftermarknaden Sessions

Nybörjare aktiemäklarevet aktiemarknaden har regelbundna öppettider. Om det inte är en helgdag, är marknaden öppen för företag från 09:30 till 16:00 måndag till fredag.

Vad handelsmarginal Excess berättar

Vad är handelsmarginal Excess? Handelsmarginal överstigande hänvisar till de medel som finns kvar i en marginal handel konto som finns att handla med.

Topp 10 Regler för framgångsrik handel

De flesta människor som är intresserade av att lära sig att bli lönsamma handlare behöver bara spendera några minuter på nätet innan du läser sådana fraser som “planera din handel, handel din plan” och “hålla dina förluster till ett minimum.

Slip Definition

Vad är Slip? Slip avser skillnaden mellan det förväntade priset på en handel och det pris till vilket handeln utförs.

utbytbarhet

Vad är Fungibilitet? Utbytbarhet är förmågan hos en god eller tillgång till bytas ut mot andra enskilda varor eller tillgångar av samma slag.

Bearer Form

Vad är en Bearer Form En bärare formen är en säkerhet inte är registrerad i den utfärdande företags böcker, men som betalas ut till dess bärare, det vill säga den person som har det.

Blockera

Vad är en block? Ett block hänvisar till en stor order av samma säkerhet som skall köpas eller säljas av institutionella och andra större investerare.

Perfect Hedge

Vad är en perfekt Hedge? En perfekt häck är en position som genomförs av en investerare som skulle eliminera risken för en befintlig position, eller en position som eliminerar all marknadsriskfrån en portfölj.

Matchning av order Definition

Vilka är matchande order? Matchande order är motsatta begäran om säkerhet eller derivat till samma pris.

overtrading Definition

Vad overtrading? Overtrading hänvisar till överdriven köp och försäljning av aktier av antingen en mäklare eller en enskild näringsidkare.

Likvid marknad Definition

Vad är en likvid marknad? En likvid marknad en marknad med många tillgängliga köpare och säljare och jämförelsevis låga transaktionskostnader.

Börshandel Definition

Vad är en börshandel? En börshandel är en tid som motsvarar den primära dagtid öppettider för en viss locale.

Förståelse som Levererad Ex Ship (DES) och dess Krav

Vad levereras Ex Ship (DES)? Levereras ex-fartyg (DES) var en handel term som krävde en säljare att leverera varor till en köpare vid en överenskommen port ankomst.

Vad det innebär att vara tunna marknader

Vad är tunna marknader? Tunt omsatta värdepapper är de som inte enkelt kan säljas eller bytas mot kontanter utan en betydande förändring i pris.