Small Business Skatter

Underskottsavdrag

Innehållsförteckning Vad är underskottsavdrag? Hur underskottsavdrag Works Factoring i Reavinster / förluster Hur Förluster förs över berömda Exempel Vad är underskottsavdrag?

Toppval

Federal Arbetslöshet Tax Act (Futa)

Definition av Federal Arbetslöshet lagen (Futa) Federal Arbetslöshet Tax Act (Futa) är den ursprungliga lagstiftningen som gör det möjligt för regeringen att beskatta företag med anställda i syfte att samla in intäkter som sedan tilldelas statliga arbetslöshetsbyråer och som betalas till arbetslösa som är berättigade krav arbetslöshetsförsäkring.

Hur Noterade Egenskaper Arbeta

Vad är noterat egendom? Noterade egendom är en specifik klass av avskrivnings egendom föremål för en speciell uppsättning av skatteregler om den används främst för affärsändamål.

bonus Avskrivningar

Vad är Bonus Avskrivningar? Bonus avskrivning är ett skatteincitament som tillåter ett företag att omedelbart dra av en stor andel av inköpspriset för godtagbara tillgångar, såsom maskiner, snarare än skriva dem över “livslängden” hos tillgången.

83 (b) Val

Vad är 83 (b) Val Den 83 (b) val är en bestämmelse enligt Internal Revenue Code (IRC) som ger en anställd, eller start grundare, möjlighet att betala skatt på det totala marknadsvärdet av bundna aktiervid tidpunkten för beviljandet.

Schema K-1

Vad är schemat K-1? Ett schema K-1 är en skatt dokument som används för att rapportera inkomster, förluster och utdelning av ett företags partners eller en S Corporationsaktieägare.

Vilken är den bästa metoden för att beräkna avskrivning för skatt rapportering?

Avskrivningarerbjuder företag ett sätt att täcka kostnaderna för en berättigad tillgång genom att skriva av kostnaden under loppet av livslängdenpå tillgången.

Small Business skattskyldighet: löneskatter

En av de frågor småföretagare måste brottas med vistas uppdaterad med de många skyldigheter för lokala, statliga och federala skatter.

Tax Umbrella

VAD är en skatt Umbrella Skatte paraply avser användning av ett bolag av de förluster som lidit under tidigare år för att kompensera skatter på vinsterdet uppnår under de kommande åren.

Captive Insurance: en bra Wealth Management Tool?

Försäkring är något som krävs av alla företag att skydda sig mot risken för förlust.

Mer att läsa

kapitalskatt

Definition av kapitalskatt Kapitalskatten är en skatt på ett företags skattepliktig kapitalvinst, bestående av aktiekapital, överskott, skuldsättningen och reserver.

Taxpayer Identification Number (TIN)

Vad är Taxpayer Identification Number (TIN) Den skattskyldige identifikationsnummer (TIN) är en 9-siffrigt nummer som tilldelas skattebetalande företag och andra enheter för identifiering, rapportering och journalföring ändamål.

Franchise Tax

Definition av Franchise Tax Franchise skatt är en skatt som tas ut på statlig nivå mot företag och partnerskap chartrade inom den staten.

Affärs Skatt: Inte betala mer än du måste

För små företagägare, skatt säsongkan vara stressande, och möjligheten att sprita ut en massa pengar till regeringen är inte spännande.

IRS Publikation 931: insättningskrav för anställning skatter

Vad är IRS Publikation 931: insättningskrav för anställning skatter IRS Publikation 931: insättningskrav för sysselsättning Skatterär ett dokument som publicerats av Internal Revenue Service (IRS) som instruerar arbetsgivare om hur man insättning undanhållit Social Security, Medicare och inkomstskatt för sina anställda.

Nu är det dags att omstrukturera företag?

Den 16 augusti, Federal Register publicerade IRS förslag till föreskrifter för att förtydliga den nya lagen som ger en 20% avdrag på genomslag näringsinkomst.

Vad är exempel på kostnader för sålda varor (KSV) för företag som säljer via eBay eller Etsy?

Populariteten för online marknader såsom eBay och Etsy har åtföljts av en utvidgning av företag som genomför transaktioner genom dessa marknader.

Hur beskattningen behandlas under ett företag spinoff?

En vanlig separation strategi som används av företag ingår avyttring av en del av ett företags verksamhet som resulterar i en ny företagsenhet.

Kan ett företag dra utdelning innan dess skatt beräknas?

Företag kan inte juridiskt dra av utdelningbetalningar före skatt men det finns en annan strategi: en bolagsstruktur som kallas en inkomst förtroende.

Hur Fortune 500 företag att undvika att betala inkomstskatt

På papperet har Förenta staterna högstabolagsskatten på 35% bland alla OECD industriländerna.

Avskrivning kostnader för starta eget

Det finns flera sätt att dra av kostnader för intäktfrån småföretagare intäkter för att minska din skatt räkningen.

Nevada Corporation

Vad är en Nevada Corporation En Nevada Corporation är ett företag som ingår i delstaten Nevada, som är känd för att vara affärsinriktad genom sin skatt och bolagsrätt stadgar.

utdelning Uteslutning

Vad är Utdelning Uteslutning Utdelning uteslutande avser en Internal Revenue Service (IRS)bestämmelse som gör det möjligt för företag att subtrahera en del av utdelningarmottagna när de beräknar sin beskattningsbara inkomst.

Franked Resultat Investment

Definition av Franked Resultat Investment Franked kapitalavkastning (FII) är inkomster som tas emot som en skattefri utdelning av ett företag från en annan.

Var uppskjuten skatteskuld ifrån?

En uppskjuten skatteskuld är ett resultat av skillnader i hur ett företag gör sin finansiella redovisning för rapportering enligt god redovisningssed (GAAP)kontra skatteredovisning.

Resultat Skal

DEFINITION AV Resultatet Stripping Resultatet stripp är en vanlig taktik som används av multinationella företag för att undkomma höga inhemska skatter med hjälp av ränteavdrag i en vänlig skattesystem område att sänka sina bolagsskatter.

Vad är syftet med IRS Form 1065?

Partnerskap inte betala skatt på sina vinster; deras partners gör.

Vad är Schema K-1 dokument för?

Den Schedule K-1är en Internal Revenue Service (IRS) skatteblankett årligen utfärdas för en investering i partnerskap intressen.

IRS Publikation 541

Vad är IRS Publikation 541 IRS Publikation 541 är ett dokument som utfärdats av Internal Revenue Service (IRS), vilket förklarar skattelagar och förordningar som gäller partnerskap.

IRS Publikation 334: Tax Guide för småföretag

VAD ÄR IRS Publikation 334: Tax Guide för småföretag IRS Publikation 334: Tax Guide för småföretag är ett dokument som publicerats av Internal Revenue Service (IRS).

Överskott vinstskatt

VAD ÄR övervinster Tax Överskott vinstskatt är en speciell skatt som bedöms på inkomster utöver ett visst belopp, vanligtvis över vad som anses vara en normal inkomst.

Konsoliderad självdeklaration

Vad är en konsoliderad självdeklaration En konsoliderad självdeklaration är en bolagsskatt avkastningen på en ansluten grupp, som väljer att redovisa deras kombinerade skatteskuld på en retur.

Pigouviansk Skatt

Vad är en Pigouviansk Skatt En Pigovian (Pigouvian) skatt är en flytande avfall eller avloppsvatten, avgift som bedöms mot privatpersoner eller företag för att delta i aktiviteter som skapar negativa biverkningar.

Indiska Employment Credit

VAD ÄR indiska Employment Credit Den indiska Employment Credit är en monetär stimulans i form av en skatte betvivlart erbjuds av USA federala regeringen att arbetsgivare som anställer registrerade indianer, kallade “indianerna” eller “indianer” i Internal Revenue Service (IRS )dokumentation och makar till registrerade indianer, som bor på eller nära en indian reservation och arbete för en arbetsgivare på den reservation.

Cascade Tax

Definition av Cascade Tax En kaskad skatt är skatt som tas ut på en bra i varje skede av tillverkningsprocessen fram till den punkt att säljas till slutkonsumenten.

IRS Publikation 557: skattefri status för din organisation

Vad är IRS Publikation 557: skattefri status för din organisation IRS Publikation 557 är ett dokument som publicerats av Internal Revenue Service (IRS)som förklarar de regler och förordningar som ska följas av en organisation i syfte att erhålla och bibehålla skattefri status.

Skatter i New York för småföretag: Grunderna

New York erbjuder ett brett utbud av fördelar för presumtiva småföretagare.

Bli LLC och spara skatter enligt Trump (kanske)

Trump skatte planen betonas klippa bolagsskatthastigheten och förenkla individuella inkomstskattesystemet.

Corporate Inversion

Vad är en Corporate Inversion Corporate inversion är den process som företag, främst USA-baserade företag använder för att flytta utomlands för att minska skattetrycket på inkomster.

IRS Publikation 15-B, Arbetsgivarens Tax Guide to Fringe Fördelar

VAD ÄR IRS Publikation 15-B, Arbetsgivarens Tax Guide till förmåner IRS Publikation 15-B eller Arbetsgivarens Tax Guide till förmåner är ett dokument som publicerats av Internal Revenue Service.