Small Business Regulations

principalansvar

Innehållsförteckning Vad är principalansvar? Förståelse principalansvar Exempel på principalansvar Särskilda överväganden Vad är principalansvar?

Toppval

underprissättning

Vad är underprissättning? Underprissättning är olaglig handling att sätta priser låg i ett försök att eliminera konkurrensen.

IRS Publikation 535 (Business Kostnader)

Vad är IRS Publikation 535? IRS Publikation 535 - Rörelsekostnader hänvisar till Internal Revenue Service (IRS)skatt dokument som ger vägledning om vilka typer av kostnader i näringsverksamhet är avdragsgillanär lämna in en självdeklaration.

Small Business Investment Company (SBIC)

Vad är en Small Business Investment Company (SBIC) Ett litet företag investmentbolag (SBIC) är en typ av privatägt investmentbolagsom är licensierat av Small Business Administration (SBA).

Hur man säljer aktier i företaget

Starta och bygga ett företag är en givande strävan för många företagare, men det är hårt arbete.

Vad är en NGO (icke-statlig organisation)?

En icke-statlig organisation (NGO) är en ideell, medborgarbaserad grupp som fungerar oberoende av regeringen.

Saker du inte visste om bakgrundskontroller

För en arbetsgivare kan en säkerhetsprövning på en potentiell kandidat ger bara goda nyheter.

farfar klausul

Definition av farfar klausul En farfar klausul är ett undantagsom gör att personer eller företag att fortsätta med aktiviteter eller verksamheter som godkändes före genomförandet av nya regler, föreskrifter eller lagar.

De licenser och tillstånd du behöver för ditt hem-baserade företag

Individer som vill starta hem-baserade företag är ofta så angelägna om att komma igång att de har utsikt över uppgiften att se till att de har alla nödvändiga licenser och tillstånd som krävs för att lagligt driver sina nya företag.

Har FDIC täcka företagskonton?

Bankinlåningen som ägs av företag, partnerskap, aktiebolag (LLCs) och oregistrerade föreningar - även för vinstdrivande och icke-vinstdrivande organisationer - är FDIC försäkrade konton.