skuld~~POS=TRUNC

Toppval

Hur du skyddar dina tillgångar från en stämning eller Fordringsägare

Innehållsförteckning När du behöver Rättegång Protection Lagar Skydda Några av dina tillgångar Skydd Lock för IRAS Kvalificerade pensionsplaner Homesteads Livräntor och livförsäkring Hur du håller din tillgångar Safe Asset Protection Trusts Kund-Fordringar finansiering Strip ut ditt eget kapital Family kommanditbolag Andra sätt att skydda dina tillgångar Några sista ord av försiktighet Om du inte riktigt skydda dina tillgångar, som du arbetat länge och hårt för att samla, kan de förlorade mycket snabbt i en rättegång i konkurs eller om fordringsägare kommer att samla in.

Gäldenären i besittning (DIP)

Vad är en gäldenär i besittning (DIP)? En gäldenär i besittning (DIP) är en person eller företag som har ansökt om Chapter 11 konkursskydd,men fortfarande innehar egendom som fordringsägare har ett rättsligt anspråk under lieneller annan säkerhetsintresse.

Expert Tips för att skära Credit Card Debt

Innehållsförteckning Skulden Dilemma Genomsnittliga hushållet kreditkort Debt Från skuld till besparingar?

Vad är en livstid Kostnad?

Vad är livstidskostnaden? Livscykelkostnaden är summan av alla andra kostnader i samband med en bra, som en bil eller ett hem, över den förväntade livslängden för produkten.

8 sätt att få kontanter snabbt, utan att trycka ditt kreditkort

När du behöver pengar snabbt, kan din första tanke vara att vända sig till en kreditkorts förskott.

Vad gör en inkassobyrå egentligen?

Vad är en inkassobyrå? En inkassobyrå är ett företag som används av långivare eller borgenärer, för att återkräva stöd som är förfallna, eller från konton som har fallerat.

Betala av skulden med en balans överföring

Säg att du har samlat på sig en stor balans på en hög april kreditkort.

Vad kan man göra innan de gifter sig: Student Skuld

Studielån skuld kan vara det största ekonomiska problemet inför unga vuxna idag.

Alla detaljer i Bad indrivning

Vad är dåligt indrivning? Bad indrivning är en likvid för en skuld som skrevs av och anses vara osäkra.

Mer att läsa

Skuldsanering: billigaste sättet att få ut av skuld?

”Skuldsanering i genomsnitt sparar konsumenterna $ 2,64 för varje $ 1 i arvoden” har en rapport som släpptes förra månaden av den amerikanska Fair Credit rådet, en branschorganisation för företag som är verksamma inom skuldsanering industrin som har kommit överens om att en strikt uppförandekod.

Spara Vs. Betala av skulden

Om du har utestående skulder och hitta dig själv med disponibel inkomst, kan du vara konflikt om om du vill spara det beloppet eller fördela det till att betala av din skuld.

Upphävande av Undantag

Vad är ett avstående från Undantag Ett avstående från undantaget var en bestämmelse i ett konsumentkreditavtal eller låneavtal som tillät fordringsägare att gripa eller hota beslag av specifika personliga ägodelar eller egendom.

Collateral Källa Regel

Vilken är den Collateral Källa Regel Regeln säkerheter källa förhindrar minskning av skadestånd till en målsägande för skada, sjukdom eller funktionshinder som omfattas av en tredje part.

tvångsmässigt köpbeteende

Vad är tvångsmässigt köpbeteende Compulsive shopping är en ohälsosam relation med shopping som stör det dagliga livet för de drabbade.

Walk-Away Lease

VAD ÄR Walk-Away Lease En promenad-away lease är en automatisk hyresavtal som tillåter hyrestagaren att returnera bilen i slutet av hyresperioden utan några finansiella åtaganden baserade på bilens restvärde.

Skuldavskrivning Contract (DCC)

Vad är en skuldavskrivning kontrakt (DCC) En skuldavskrivning kontrakt (DCC) är avtalsarrangemang ändra lånevillkor.

löne~~POS=TRUNC Uppdrag

Vad är en Löne Assignment Löne uppdrag är handlingen att ta pengar direkt från en anställds lön för att betala tillbaka en skuldförbindelse.

kapitel 12

VAD ÄR Kapitel 12 Kapitel 12 är en särskild kategori av konkursi USA.

Vilka är de viktigaste kategorierna av skuld?

De flesta amerikaner möter någon form av skuld på en gång i sitt liv.

Du bör betala av dessa typer av skulder Första

Det finns få saker som nedslående som att hitta dig själv under en massiv mängd av skulden.

Credit Counseling

Vad är Credit Counseling Kredit rådgivning ger vägledning och stöd om konsumentkrediter, pengar och skuldförvaltning och budgetering.

Debt Relief

Definition av skuldlättnad Skuldlättnad är omorganisationen av skulden i vilken som helst form eller form, för att åstadkomma den skuldsatta partiet med ett mått av lättnad, antingen helt eller delvis.

Ska jag ta ut av fonder för att betala av skulden?

Tjänat din fond är inte det bästa sättet att bli skuldfri om du inte har mycket höga räntoroch en oförmåga att betala på nuvarande lån.

Lösöre

Vad är Chattel Chattel är rörlig personlig egendomsom är rörlig.

konkursdomstolen

VAD ÄR konkursdomstolen Konkursdomstolen är en term som hänvisar till specialiserade federala rättssalar i USA.

Peak Skuld

Definition av Peak Skuld Peak Skuld är den punkt där ett hushåll eller räntebetalningar ekonomins blivit så hög jämfört med inkomst som ett stopp i utgifterna måste ske.

Charge-Off

Vad är en avgift-off En avgift-off är en skuld, till exempel på ett kreditkort är att anses osannolikt att samlas in av borgenären på grund av att låntagaren har blivit väsentligt brotts efter en tid.

Förhindra konkurs med dessa tips

Ansökan om konkursses ofta som ett snabbt och enkelt sätt att få ut av skulden.

föredragen Skuld

DEFINITION av föredragna Skuld Föredragen skuld är en ekonomisk förpliktelse som anses viktigare eller har företräde framför andra typer av skulder.

fryst konto

Vad är ett fryst konto En frusen konto är ett konto som inga uttageller köp kan normalt laddas, men det kan finnas vissa undantag beroende på vilken typ av frysning på plats.

Hur att betala av jul Skuld

När trädet har tagits ner, alla cookies ätit och dekorationer lägga undan, kommer många amerikaner att vara kvar med en påminnelse om julen: deras kreditkort uttalanden.

Full Utnyttjandet Skuld

Vad är full regressrätt skuld Full anlita skuld är en typ av säkrade skuld som ger långivaren rätt till tillgångar än bara säkerhet för att täcka hela återbetalning av låntagarens lån skyldigheter.

Varför Idrottare gå sönder

Den senaste att ansluta sig till raden är Allen Iverson.

dom Lien

Definition av dom Lien En dom lien är ett domstolsutslag som ger en borgenär rätt att ta i besittning gäldenärens fastigheter om gäldenären inte uppfyller sina avtalsförpliktelser.

Överlista skulden samlare s Hounds

Inkasserare har två subtila vapen till sitt förfogande: rädsla och okunnighet.

Inkassoman

Definition av skuld insamlare En skuld samlare är ett företag eller en myndighet som är i branschen för att återvinna pengar som betalas på brottsligt konton.

Re-Aging Skuld

Definition av Re-Aging Skuld Re-aging skuld är en omstart på klockan på en skuld är preskriptions.

Inkasso: Vet dina rättigheter

Inteckningar, bil betalningar, medicinska räkningar, kreditkorts skyldigheter studielån - räkningarna hålla rullande i men den nuvarande ekonomiska kritan är att hitta fler och fler människor är föremål för inkasso.

skuld~~POS=TRUNC köparen

Definition av Debt Köpare En skuld köparen är ett företag som köper skulden från borgenärerna med rabatt.