Skattelagar och förordningar

10 saker att veta om 1031 Exchanges

Innehållsförteckning Vad är avsnitt 1031? Avskrivnings Property Specialregler Ändringar i 1031 Rule “Like-Kind” är bred Du kan göra en ‘fördröjd’ Exchange 1031 Tidsram föreskrifterna  Skatte Implikation och inteckningar  1031s för Vacation Homes IRS kod avsnitt 1031sakta gör sin väg in dagliga samtal.

Toppval

Hur TCJA påverkar din personliga ekonomi

Innehållsförteckning Är ett hem Du köper (eller sälja) ett hem Specificering dina avdrag Att ta ett personligt Undantag Du har barn U17 Du har barn i privat skola Äldre anhöriga eller barn 17+ Köpa försäkring Genom ACA Din make har en studielån  Ärva en stor gård Hur kommer din skatteklass Ändra?

Trumps Tax Reform Plan Explained

Innehållsförteckning Ändringar i skattelagstiftningen Rösten personliga skatter specificerad avdrag Andra specificerad avdrag Alternative Minimum Tax Pensionssystem och HSAs Studielån och studie Pease Begränsning Fastighets skatt företagsskatt Tillväxt och budget Impacts Statsskuld $ 2 biljoner Scenario Olje Addendum  Automatiska nedskärningar Vems skattesänkningar?

Vad alla bör veta om Ring Stängsel

Vad är en ring-Fence? En ring-fence är en virtuell barriär som segregerar en del av en persons eller ett företags finansiella tillgångarfrån resten.

Pensionsplan skattsedel 8606: När till fil

Innehållsförteckning Ej avdragsgilla IRA Bidrag distributioner Roth IRA omvandlingar Utdelning från Roth IRAS Recharacterizations påföljder Andra överväganden Poängen Skatte Form 8606har blivit allt viktigare tack vare populariteten av Roth IRAoch vältastödberättigande tillgångar efter skatt från kvalificerade planer.

Beskattningsregler för Bond Investerare - ett avgifts Issue

Vilka är de skatteregler för obligationsinvesterare? Varje år obligationsinnehavarnarituellt fylla IRS skatt formulär 1099-INT, rapportera sin årliga skattepliktiga ränteintäkter.

Vad de betalar på pengar Won Gambling i Las Vegas?

Varje år tusentals människor reser till spel hotspots såsom Nevada städerna Las Vegas och Reno med hopp om att vinna stort i ett kasino.

Att bilda ett kommanditbolag: Vad du bör veta

Vad är ett kommanditbolag (LP)? Ett kommanditbolag (LP) -inte att förväxla med ett partnerskap med begränsat ansvar-exists när två eller flera parter förenas för att genomföra en verksamhet där en eller flera av parterna är ansvarig endast upp till det belopp av sin investering.

6 sätt IRS kan ta din skatteåterbäring

Om du fortfarande väntar på din federal inkomstskatt återbetalning i år, här är en anledning kan det försenas: Regeringen kunde ha gripit den.

Vad Väktare gör, och hur de fungerar

Vad är en förvarings? En väktare är en finansiell institutionsom innehar kunders säkerheter för förvaring för att minimera risken för deras stöld eller förlust.

Mer att läsa

IRS Publikation 970: skattelättnader för utbildning Definition

Vad är IRS Publikation 970: skattelättnader för utbildning? IRS Publikation 970 är ett dokument som publicerats av Internal Revenue Service (IRS)som ger information om skatteförmåner som är tillgängliga för studenter och familjer spara eller betala för college.

Form 1065: US Return of Inkomst Partnership Definition

Vad är Form 1065: US Return of Inkomst Partnership?

Form 1095-A: sjukförsäkring Marknads Statement Översikt

Vad är Form 1095-A: sjukförsäkring Marknads uttalande? Form 1095-A: Health Insurance Marketplace uttalande är en Internal Revenue Service(IRS) formulär skickas till alla som har fått sjukförsäkring genom en sjukförsäkringsMarknadsbärare.

Alternative Minimum Tax (AMT)

Vad gör Alternative Minimum Tax Mean? Ett alternativ minimum skatt (AMT) beräknar inkomstskatt efter att lägga till vissa skatteinställningsobjekttillbaka till justerad bruttoinkomst.

Inte för vinst

Vad är inte för vinst? Inte för vinst beskriver en typ av organisation som inte tjänar vinst för sina ägare.

Vad är några exempel på en mervärdesskatt?

En mervärdesskatt (moms) är en konsumtionsskattsom tas ut på produkter vid varje försäljningsställedär värdet har lagts till, med utgångspunkt från råmaterialoch gå hela vägen till final detaljhandeln inköp.

§ 1035 Exchange

Vad är ett avsnitt 1035 Exchange? En avsnitt 1035 utbyte är en bestämmelse i Internal Revenue Service (IRS) kod möjliggör en skattefri överlåtelse av en befintlig livränta kontrakt, livförsäkring, långtidsvård produkt eller kapitalförsäkring för en annan av liknande slag.

Passiv aktivitetsförlust Rules

Vad är passiva aktivitetsförlust regler? Passiva regler aktivitetsförlust är en uppsättning IRS regler som förbjuder användning av passiva förlusterför att kompensera tjänat eller vanlig inkomst.

Kan en flexibel utgifterna konto (FSA) användas för en make?

Den amerikanska Internal Revenue Service(IRS) kan flexibel utgifterna konto (FSA)medel som ska användas för kvalificerade medicinska kostnader som ett konto ägaren och hans maka.

Företag

Vad är en Corporation Ett bolag är en juridisk person som är skild från sina ägare.

Vilka är kostnaderna och skattekonsekvenser för överföring mitt hus titel till mitt barn?

Kostnader i samband med en titel överföringvarierar från staten och av hur överföringen sker.

Är catch-up bidrag som ingår i 415 gräns?

Till skillnad från vanliga uppskov anställda, catch-up bidragingår inte i 415 gräns.

Hur 'Death Tax' Undantag Work

Ett arv eller egendom undantag släpper en arvinge från rätten att kräva tillgångar i händelse av en annan persons död.

Specifik Share Identification

Vad är en specifik Share Identification Specifik Share Identifiering är en investering redovisningsstrategi där investeraren har för avsikt att få den mest gynnsamma beskattningen när de säljer innehav inom en tillgång som köptes vid olika tider och priser.

skatte~~POS=TRUNC Sale

Vad är en skatt försäljning En skatt försäljning är försäljning av en fastighet som uppstår när en skattskyldig når en viss punkt av brottslighet i sina skyldig egendom skattebetalningar.

användarskatt

Definition av användarskatt Använd skatt är en moms på inköp som görs utanför ett tillstånd till bosättning för skattepliktiga objekt som kommer att användas, lagras eller konsumeras i sin hemviststat och på vilken ingen skatt samlades i delstaten köpet.

korrespondens Audit

VAD ÄR EN Correspondence Audit Korrespondens revision är en typ av skatterevisionsom Internal Revenue Service (IRS)utför via mail.

Nanny Tax

Vad är en Nanny Tax En nanny skatt är en federal skatt som ska betalas av personer som hyr hushållshjälp, till exempel en barnvakt, piga eller hemsjukvård medhjälpare, och betala dem mer än ett visst tröskelvärde under skatteåret.

Konstruktiv Sale Rule, avsnitt 1259

DEFINITION konstruktiv Sale Rule, avsnitt 1259 Den konstruktiva Sale Rule, avsnitt 1259, är en del av Internal Revenue Codesom expanderar de typer av transaktioner som anses vara försäljning och är föremål för kapitalskatt.

Amerikanska skattebetalarna Relief Act Of 2012

Vad är de amerikanska skattebetalarna Relief Act Of 2012 De amerikanska skattebetalarna Relief Act från 2012 är ett lagförslag som undertecknades in i lag av president Barack Obama i januari gjorde 2013.

källskatt

Vad är en särskild källskatt Retention skatt avser en källskatt vid källan, det vill säga arbetsgivaren.

Material Deltagande Tester

Vad är väsentlig deltagande Tester Material deltagande tester av §459 av Internal Revenue Code (IRC) utvärdera om en skattskyldig väsentligt har deltagit i ett närings- hyra eller annan inkomstbringande verksamhet.

Att förstå beskattningen av utländska investeringar

För många av dagens investerare diversifieringgår utöver att äga företag i en mängd olika branscher - det betyder att lägga till värdepapper från olika delar av världen också.

broderlig organisation

Definition av broderlig organisation En broderlig organisation är ett brödraskap eller en typ av social organisation vars medlemmar fritt associerar till ett ömsesidigt fördelaktigt ändamål såsom sociala, yrkesmässiga eller heders principer.

Uppskjuten skatteskuld

Vad är en uppskjuten skatteskuld En uppskjuten skatteskuld är en skatt som bedöms eller beror för den aktuella perioden, men har ännu inte betalats ut.

Syftet med W-9 Form

Företagen använder IRS Form W-9, Request for Taxpayer Identification Number och certifiering, för att få information från leverantörer som de hyr som självständiga entreprenörer (även kallade frilansare).

§ 1245

Vad är § 1245 Avsnitt 1245 är kodifierad i United States Code (USC) vid Avdelning 26 - Internal Revenue Code (IRC), Subtitle A - inkomstskatter, Kapitel 1 - Normal Skatter och tilläggsskatter, kapitel P - Realisationsvinster och -förluster, del IV - Specialregler för bestämning Realisationsvinster och -förluster, avsnitt 1245 - Vinst från dispositioner av vissa avskrivnings egendom.

Änka Undantag

Vad är en änka Undantag Undantaget En änkas hänvisar till en minskning av skattetrycket på en skattskyldig efter makens död.

Hur begränsad lager och begränsade lagerenheterna (RSU) beskattas

Ersättning anställd är en viktig utgifter för de flesta företag, Därför är många företag tycker att det är lättare att betala åtminstone en del av det i form av lager.

utdelning Imputering

DEFINITION AV UTDELNING Imputering En utdelning imputering är ett arrangemang i Australien och flera andra länder som eliminerar dubbelbeskattningav kontantutbetalningar från ett bolag till sina aktieägare.