portföljkonstruktion

Toppval

Hur Edward Jones och Merrill Lynch Jämför?

Även om alla fullservice mäklare strävar efter att ge en mycket hög servicenivå till kunderna, dessa företag tar mycket olika metoder för sin verksamhet på många sätt.

Olika typer av omfördelning strategier

Omfördelningär en viktig del av portföljförvaltningenprocessen. Investerare som söker tjänster av en professionell har normalt en önskad nivå av systematisk riskexponering och därmed deras portföljförvaltare har ett ansvar för att justera investeringsinnehav att ansluta sig till kundernas krav och önskemål.

7 enkla strategier för Växande din portfölj

Innehållsförteckning Köp och håll Market Timing Diversifiering Investera i tillväxtbranscher Dollar-kostar i genomsnitt (DCA) Hundar av Dow CAN SLIM Poängen Även om det finns en liten grupp av investerare som nöjer sig med att generera intäkter från sina portföljer utan att odla dem, skulle de flesta investerare vilja se sina boet äggöka med tiden.

Portföljinvesteringar strategi i en recession

Innehållsförteckning Vad är en recession? Håll en stor bild Focus Makroekonomi och Capital Markets Kapitalmarknadsdag Recession Trends Investera per tillgångsslag Lager investera i lågkonjunktur Diversifiering Still Matters Ränte Recession Strategy Commodity investera i Lågkonjunkturer Att investera i återställnings Risk- och Yield Oro Poängen Lågkonjunkturerär en realitet.

Tillgångsallokering

Vad är Asset Allocation Tillgångsallokering är en investeringsstrategisom syftar till att balansera risk och belöning genom att fördela en portföljs tillgångar enligt en individs mål, risk toleransoch placeringshorisont.

Läsning omsättningshastigheten

Vad är Churn Rate? Den churn takt, även känd som graden av förslitning, är mest känd som den procentuella andelen abonnenter som avbryter sina prenumerationer inom en given tidsperiod.

Vikten av diversifiering

Diversifiering är en teknik som minskar riskengenom att fördela investeringar mellan olika finansiella instrument, industrier och andra kategorier.

4 Grundläggande pekare när de investerar annat folks pengar

Rådgivare som förvaltar andras pengar måste följa Financial Industry Regulatory Authority’s (FINRA) Regel 2111för lämplighet.

Hur Life Insurance kan hjälpa till med Cash Ansamling

Det primära syftet med person livförsäkring är att ge slutliga kostnader och skydda förmånstagarnafrån en inkomstförlust eller skuldbördan i händelse av en familjemedlem död.

Mer att läsa

Modern portföljteori: Varför det är fortfarande Hip

Om du skulle skapa den perfekta investeringen, skulle du antagligen dess attribut att inkludera hög avkastning och låg risk.

Skilsmässa och nya socialförsäkrings Regler: Vad du bör veta

De nya Social Securityhävdar regler som trädde i kraft tillbaka i april i år har i praktiken skapat två olika uppsättningar av regler som före detta makar av primära medelinkomsttagare kan använda, beroende på deras födelsedatum.

En guide Core-satellit investera

Core-satellit investera är en metod för portföljkonstruktion utformad för att minimera kostnaderna, skatteskuld och volatilitet samtidigt som en möjlighet att överträffa den breda aktiemarknaden som helhet.

Rådgivare: Låt inte klienter Chase ETF Returns

Börshandlade fonder(ETF) är en av de mest framgångsrika innovationer i nutidshistoria av finansiering.

Vad är din kunds vilja och förmåga att ta risker?

När man utvecklar en solid investeringsportfölj för en enskild kund, måste en finansiell rådgivare ta hänsyn viktiga faktorer som bidrar till att skapa den mest lämpliga investeringsstrategi.

Mål-Date vs. indexfonder: Är en bättre?

I en värld av fonder, finns det två huvudkategorier: aktivt förvaltadefonder och passivt förvaltade( index) medel.

Hur Mäklare kompenseras sälja obligationer

Hur mäklare kompenseras för att sälja obligationer beror på i vilken egenskap de agerar i transaktionen.

Den steg för steg Portfölj planeringsprocessen

Det finns få saker viktigare och mer skrämmande än att skapa en långsiktig investeringsstrategisom kan möjliggöra en individ att investera med förtroende och med klarhet om hans eller hennes framtid.

Klusteranalys

DEFINITION av Cluster Analysis Klusteranalys är en teknik som används för att gruppera uppsättningar av objekt som har liknande egenskaper.

placeringsmål

Vad är en Målsättning En investering mål är en kundinformation formulär som används av registrerade investeringsrådgivare (RIA), Robo-rådgivare och andra kapitalförvaltare som hjälper till att bestämma den optimala portföljmixför en klient.

Slag ETFs Erbjudandet Advisors New ESG Möjligheter

Som investerare blir mer bekväm med att integrera miljömässiga, sociala och styrning(ESG) faktorer i sina portföljer, är placeringsinriktningen redo att växa exponentiellt under nästa årtionde.

dedikerad Portfolio

Definition av Dedicated Portfolio En särskild portfölj är en investeringsportfölj där kassaflödenaär utformade för att passa de förväntade skulder.

Skapa egna US Equity Portfolio

Individer som investerar i aktier tenderar att falla in i en av två grupper: en grupp köper specifika lager, men med lite uppenbara medvetenhet om hur effektivt de fånga prestanda hos hela tillgångsslag; den andra gruppen väljer hanterade placeringar som inkluderar fonder, indexfonder, börshandlade fondereller privat hanterade konton.

Aktiv Versus kvarstående risk: Vet skillnaden

Aktiv risk och kvarstående risk finns två olika typer av portfölj risker som investerare, rådgivare och portföljförvaltare kan försöka att hantera och fatta beslut om.

Hur är Asset Omsättningen har beräknats?

Den omsättningshastighetförhållandet mäter effektiviteten i ett företags tillgångaratt generera intäkter eller försäljning.

Risk tolerans

Vad är risktolerans Risktolerans är graden av variationi avkastning att en investerare är villig att stå emot.

Varför 60/40 Portfolio är inte längre tillräckligt bra

Under många år, en stor andel av de finansiella planerare och aktiemäklare utformad portföljer för sina kunder som bestod av 60% aktier och 40% obligationer eller andra räntebärande erbjudanden.

Förklara stigande räntor och fastigheter till klienter

I en dynamisk fri marknad, långivare - om regeringsstödda eller privatiseras - konkurrerar om bostadsköpare verksamhet, som driver upp eller ned genomsnittliga månatliga räntor på bolån.

Hur Financial Advisors Välj Klient Investments

Finansiella rådgivareladdas med att välja de bästa investeringarna för sina kunder.

Varför marknadskorrelation Matters

Korrelationär ett statistiskt mått som avgör hur tillgångarrör sig i förhållande till varandra.

Säkerhets första regeln

Vad är Säkerhets första regeln Säkerhets första regeln är en grundsats i modern portföljteori(MPT), som anser att risken är en naturlig del av skörda en högre nivå av belöning.

Finns det en positiv korrelation mellan risk och avkastning?

Det finns ett positivt sambandmellan risk och avkastningmed ett viktigt förbehåll.

Alpha Generator

Vad är en Alpha Generator En alfa generator är någon säkerhet som, vid tillsats till en befintlig portfölj av tillgångar, genererar överavkastningeller returnerar högre än ett i förväg valt riktmärke utan ytterligare risk.

Hur investeringsrådgivare räkna ut hur mycket diversifiering sina portföljer behöver?

Ett effektivt verktyg för investeringsrådgivare för att bestämma mängden av diversifiering som är nödvändig för en portfölj är modern portföljteori (MPT).

Pro Tips om Utvärdera kundernas risktolerans

De flesta finansiella rådgivareär mycket medvetna om vikten av risk, men det finns få ekonomiska villkor som är så dåligt definierade.

Topp 4 Safe Investments för Boomers portföljer

När du närmar dig pension du börjar tänka mer på att bevara vad du har sparat i stället att uppnå aggressiv tillväxt.

Vikten av en kunds riskbedömning

Risk och avkastning är två fundamentala faktorer som måste beaktas vid analys av alla investeringar.

En guide till Security Selection

Värdepapper urval är processen att bestämma vilka finansiella värdepapper ingår i en viss portfölj.

Har en negativ korrelation mellan två lager betyder någonting?

Negativ korrelationmed avseende på aktier innebär två enskilda aktier har ett statistiskt samband så att de i allmänhet rör sig i motsatta riktningar i priset åtgärder.

En introduktion till Managed Futures

Många enskilda och institutionella investeraresöka efter alternativa investeringsmöjligheter när det finns en svag prognos för amerikanska aktiemarknaden.