Pensionering sparkonton

Toppval

Lärare: Get Schooled på din pension strategier

Lärare har en ovanlig blandning av potentiella inkomstkällor i pension.

Upplåning från din pensionsplan

De flesta kvalificerade planersåsom personal en 401 (k)eller 403 (b)plan erbjuda de anställda möjlighet att låna från sin egen pension tillgångar och återbetala detta belopp med intresse för sin egen pension account.

Pensionering Användningsområden för din hälsa sparkonto - HSA

Innehållsförteckning Vad är en hälso sparkonto?

Saver s Tax Credit: A Pensionssparande Incentive

Här är en extra morot för att spara till pensionen-en återbetalas skattereduktionkallas pensionssparande bidrag kredit (den “spararens kredit” för kort).

Är statsskuldväxlar en god investering för Pensionssparande?

Huruvida statsskuldväxlar (statsskuldväxlar)vettigt för din pension portfölj beror till stor del på hur nära du är till pension.

Personal Retirement System (CSR)

Vad är en personal Retirement System? Personal Retirement System är ett system som gav pensions, funktionshinder och efterlevandeskydd för de flesta amerikanska civiltjänst anställda som arbetar för den federala regeringen.

Top Pensionssparande tips för 55 till 64-åringar

Om du är mellan 55 och 64, har du fortfarande tid att öka ditt pensionssparande.

Långtids incitamentsprogram (LTIP)

Vad är en lång-Term Incentive Plan? Ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP) är ett belöningssystem för att förbättra de anställdas långsiktiga resultat genom att ge belöningar som inte kan knytas till bolagets aktiekurs.

Top 9 Fördelarna med en 403 (b) Plan

Innehållsförteckning 1. Skattegilla bidrag 2.

Mer att läsa

Bryta ner TSP Investment Funds

Innehållsförteckning Kärn TSP Funds Statspapper Fund Fixed Income Investment Fund Common Stock Index Fund Liten Aktivering Stock Fund International Stock Fund livscykel Funds TSP investeringsprogram Poängen Den Thrift Savings Plan (TSP) erbjuds alla amerikanska statsanställda är en av de enklaste och mest effektiva pensionsplaner som används idag.

Ska du låna från din pensionsplan?

Innehållsförteckning Lån kontra Uttag Diversifiering Dubbeltaxering Att misslyckas med att göra återbetalningar Varför ta ett lån från din plan Kontrollera din Plan Avsättningar Påfyllning ditt konto Poängen Syftet med pensionering planeringär att finansiera ditt efter arbets år, så att du kan bibehålla eller förbättra din förtidspension levnadsstandard.

457 Plan Definition

Vad är en 457 plan? 457 planer är icke-kvalificerade, skatt gynnade, uppskjuten ersättning pensionsplanersom erbjuds av staten, kommuner och vissa ideellaarbetsgivare.

Förstå Mycket Kompenserade Anställda

Vad är starkt Kompenserad Employee (HCE)? En mycket kompenserade anställd (HCE) är enligt Internal Revenue Service, någon som har gjort något av följande:

8 Viktiga tips för pensionssparande

Innehållsförteckning Greppa 401 (k) Company Match Hävdar Double Plan Bidrag Ta en Retirement Tax Credit Använd Backdoor Roth IRA Gå i pension i rätt State Användning egenföretagare sparformer Använd din hälsa sparkonto Gynnas av få äldre Poängen Oavsett om du är 25 eller 55, vilket sparar till pensionen är en klok ekonomisk strategi.

Spara till pensionen när du är egenföretagare

Innehållsförteckning Saving är svårt för egenföretagare Egenföretagare pensionsplaner One-Deltagare 401 (k) september IRA ENKEL IRA Keogh Plan Health Savings Account Traditionell eller Roth IRA Hantera din pension fonder Poängen Glädjen i egenföretagande är många, men så är stressfaktorer.

Undvika misstag i minimi Distributions

Generellt måste pension kontoägare som är minst ålder 70½ ta ut pengar som krävs minsta distributioner (RMD) från sin pensionering konton december 31.

John Hancock Top Fonder för pension

Vilken av John Hancock medel är de översta för pension?

Hur stor andel av lönen för att spara till pensionen

Det finns en hel del debatt om ”det magiska numret” - den term som används för att beskriva hur mycket pengar du behöver spara för att leva ett ekonomiskt bekväm pension.

Employee Resultat Retirement Security Act (ERISA)

Vad är Employee pensionsinkomster Security Act (ERISA)? Personalpensionsinkomster Security Act från 1974 skyddar amerikanernas pension tillgångar genom att införa regler som kvalificerade planer måste följa för att säkerställa att planen förvaltareinte missbruka förvaltningstillgångar.

Vad är storleken på den genomsnittliga pensionsåldern Nest Egg?

Vad är storleken på den genomsnittliga pensionsåldern boet ägg? Det beror på vad du menar med “genomsnittliga”.

Smart investera på en liten budget

En vanlig myt om att investera är att en stor fet bankkonto krävs bara för att komma igång.

Formen 8891 Översikt

Vad var Form 8891: US Information Return för mottagare av vissa kanadensiska Registrerade pensionsplaner?

Retirement Income Fund (RIF)

Vad är en pension Income Fund (RIF)? En pension Income Fund - RIF är en investeringsprodukt tillgänglig för alla som en konservativ sätt att spara till pensionen.

Federal Employee Retirement System (FERS)

Definition av Federal Employee Retirement System (FERS) Den federala Employee Retirement System - FERS, är ett system som trädde i kraft 1987 och ersatte personal Retirement System(CSR) som det primära pensionsplanför amerikanska federala civila anställda.

Cliff Vesting Definition

Vad är Cliff Vesting? Cliff intjänandet är den process genom vilken de anställda har rätt att få full nytta av sitt företags kvalificerade pensionsplankonto på ett visst datum, i stället för att bli intjänade gradvis under en viss tidsperiod.

Skillnaden mellan en 457 Plan och en 403 (b) Plan

457 Plan vs 403 (b) Plan: En översikt För arbetare inom den offentliga sektorn, pensionerär oftast i fokus när det gäller pension.

Kvalificerad kontra icke-kvalificerade pensionsplaner: Vad är skillnaden?

Kvalificerad kontra icke-kvalificerade pensionsplaner: En översikt Arbetsgivarna skapa kvalificerade och icke-kvalificerade pensionsplaner med avsikt att gynna de anställda.

Bostadsköpare Plan (HBP)

Vad är Home Buyers’ Plan? Bostadsköpare Plan (HBP) är ett kanadensiskt program som gör att personer med registrerade pensionssparande (RRSPs)att använda upp till $ 25.

Låst-I pension konto (LIRA)

Vad gör inlåsta Retirement Account Mean? En inlåsta Retirement Account (LIRA) är en typ av registrerade pensionssparande alternativ i Kanada som låser i pensionsfondernai investeringar.

Sparsamhet Sparplanberäknare (TSP)

Vad är en Thrift Savings Plan (TSP)? En sparsamhet sparplan (TSP) är en typ av pensionssparande plan som skapats av den federala anställdes Retirement System Act från 1986för statligt anställda och medlemmar av de uniformerade tjänster, inklusive Ready Reserve.

pensionsfond

Vad är en Provident Fund? En pensionsfond är en obligatorisk, statlig förvaltade pensionssparprogram som används i Singapore, Indien och andra utvecklingsländer.

Uppskjuten kompensation

Vad är uppskjutna ersättningar? Uppskjutna ersättningar är en del av en anställds ersättning som är avsatt som skall betalas vid ett senare tillfälle.

Regel 72 (t)

Vad är Artikel 72 (t)? Artikel 72 (t), som utfärdats av Internal Revenue Service tillåter straff fria uttag från IRA-konton och andra skatte gynnadepensionskonton som 401 (k) och 403 (b) planer.

401 (a) Plan

Vad är en 401 (a) Plan? A 401 (a) plan är en arbetsgivare sponsrade pengar köp pensionsplan som gör att dollar- eller procentbaserade avgifter från arbetsgivaren, den anställde eller båda.

Vinstandelsplan

Vad är en vinstdelningsplan En vinstandelsplan, även känd som en uppskjuten vinstdelningsprogrammeteller DPSP är en plan som ger de anställda en del av vinsten i ett företag.

403 (b) Plan

Vad är en 403 (b) Plan En 403 (b) plan är en pensionsplan för specifika anställda i offentliga skolor, skattebefriade organisationer och vissa ministrar.

Hur man startar spara till pensionen

När det gäller privatekonomi, spara och investera, de varningar “det beror” eller “din situation kan vara annorlunda” komma upp en hel del.

Hur mycket Millennials behöver spara för att gå i pension bekvämt

Alla vill veta exakt hur mycket att spara till pensionenså att de bara kan ställa in den och glömma det.

Kan du spara för mycket för pension?

Det verkar som varje gång du slår på nyheterna, talar de om hur amerikanerna inte sparar tillräckligt för pensionering.