Myndighet & Policy

En guide till Iran Nuclear Deal

Innehållsförteckning Början av affären Iran Nuclear Deal Bakgrund De inblandade parterna De viktigaste punkterna Nästa steg och tidslinje Borttagning av sanktioner Andra fördelar viktiga frågor Motståndet mot kärn Deal Ange president Donald Trump Poängen Den Iran Nuclear Dealskapade rubriker över hela världen som ett landmärke historisk överenskommelse mellan extrema motståndare.

Toppval

Förväg Bestämning härskande (ADR)

Vad är ett framsteg Fastställande härskande? Ett förskott beslutsamhet dom (ADR) är ett beslut eller det avgörande som utfärdas av Internal Revenue Servicetill en skattebetalare om en beskattning eller prissättning fråga.

British Bankers Association (BBA)

Vad är den brittiska Bankers Association? British Bankers Association (BBA) är en branschorganisation som representerar synpunkter från dem som deltar i bank- och finansiella tjänster i Storbritannien BBA omfattar 200 medlemsbanker med huvudkontor i över 50 länder och verksamhet i 180 länder över hela världen.

Kolla Clearing for the 21st Century lagen (Check 21)

Vad är Check Clearing for the 21st Century lagen (Check 21)?

Kapitel 11 vs Kapitel 13: Vad är skillnaden?

Det finns några anmärkningsvärda skillnader mellan kapitel 11och kapitel 13 konkurs, inklusive behörighet, kostnad och tid som krävs för att slutföra processen.

Merkantilism: En förlorad ekonomisk orsak

Innehållsförteckning Vad är Merkantilismen? Historia Merkantilismen Jean-Baptiste Colbert inflytande British Colonial Merkantilismen American Revolution Merkantilismen Köpmän och Merkantilismen Merkantilism vs.

Inskränkt regering

Innehållsförteckning Vad är en begränsad regering?

Frivillig Export Restraint - VER Definition

Vad är ett frivilligt Export Restraint - VER? En frivillig export återhållsamhet (VER) är en handelbegränsning av mängden av en vara som ett exportland är tillåtet att exportera till ett annat land.

Universal marknadens integritet Rules (UMIR)

Vad innebär Universal marknadens integritet reglerna innebär? Universal marknadens integritet Rules (UMIR) är en uppsättning regler som styr handelspraxis i Kanada.

kapitalismen Definition

Innehållsförteckning Vad är kapitalism? förståelse Kapitalismen Kapitalism och privat egendom Kapitalism, vinster och förluster Free Enterprise eller kapitalism?

Minimilön Definition

Vad är minimilönen? En minimilön är den lägsta lön per timme som en arbetstagare kan betalas, som på uppdrag av federal lag.

Mer att läsa

arbetslöshets~~POS=TRUNC

Vad är arbetslöshetssiffror Arbetslösheten är andelen av arbetskraften som är arbetslösa, uttryckt i procent.

Bilateral handel Definition

Vad är bilaterala handeln? Den bilaterala handeln är utbytet av varor mellan två nationer som främjar handel och investeringar.

Vad betyder "vapen och smör" hänvisar till?

Vapen och smör hänvisar generellt till dynamiken inblandade i en federala regeringens anslag till försvaret mot sociala program när man beslutar om en budget.

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Forum Främjar frihandels

Vad är Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), är en ekonomisk grupp av 21 medlemmar, bildades 1989 med det primära målet att främja frihandel och hållbar utveckling i Stillahavsområdetekonomier.

Förstå noll varor

Vad är noll varor? I länder som använder mervärdesskatt(moms), noll varor är produkter som är undantagna från detta värde beskattning.

Vad är ett handelskrig?

Vad är ett handelskrig? Ett handelskrig som händer när ett land hämnas mot en annan genom att höja importtariffereller placera andra restriktioner på motsatta landets import.

Vad är antitrustlagar?

Innehållsförteckning Vad är antitrustlagar? marknads Tilldelning Bud rigg är olagligt prissättning monopol Fusioner och förvärv De tre stora antitrustlagar Poängen Många länder har breda lagar som skyddar konsumenterna och reglerar hur företag driver sina verksamheter.

Anställbarhet arbetskrafts, och närings

Innehållsförteckning Anställbarhet och närings Efterfrågan på arbetskrafts De Aktörer anställbarhet Kompetensen hos anställbarhet Tre Områden i Process Utbildnings Effect Arbetserfarenhet Socioekonomisk status ‘Flexicurity’ Poängen Anställningsbarhet är livslång, kontinuerlig process att förvärva erfarenhet, ny kunskap (målmedveten lärande) och färdigheter som bidrar till att förbättra sin likviditet för att öka deras möjligheter att få och upprätthålla sysselsättningen genom olika förändringar i arbetsmarknaden.

Varför Lobbying är lagligt och viktiga i USA

Innehållsförteckning Varför är Lobbying lagligt? First Amendment skydd Lobbying Disclosure Act of 1995 deltagardemokrati Lobbying påverkar alla Varför är Lobbying viktigt?

Den ökande betydelsen av Reserve Bank of India

Reserve Bank of India är Indiens centralbank och är helägt av regeringen i Indien.

Trumponomics

Innehållsförteckning Vad är Trumponomics? Bryta ner Trumponomics marknadens reaktioner  ekonomiska prognoser Tillväxt  jobb  Handel  Inflation och räntor  Resultat efter skatt  Statsskuld  Den ekonomiska politiken Handel Skatter  Infrastruktur  Sjukvård  förordning  Invandring Statsskuld  Energi  penningPOS=TRUNC politikenPOS=HEADCOMP  2018 budget  Vad är Trumponomics?

Vad är internationell handel?

Vad är internationell handel? Om du går in i en stormarknad och kan köpa sydamerikanska bananer, brasilianskt kaffe och en flaska sydafrikanskt vin, du upplever effekterna av den internationella handeln.

Vad är Världshandelsorganisationen?

Världshandelsorganisationen är en global organisation som består av 164 medlemsländer som handlar om reglerna för handel mellan nationer.

Kapitaltillägg

Vad är en förmögenhet? En förmögenhet är en utgift ett brittiskt eller irländsk företag kan göra anspråk mot dess skattepliktiga vinsten.

International banken för återuppbyggnad och utveckling (IBRD)

Vad är den internationella banken för återuppbyggnad och utveckling (IBRD)?

Antitrustlagar: att hålla sund konkurrens på marknaden

Vad är Antitrust? Antitrustlagar är regler som övervakar fördelningen av ekonomisk makt i näringslivet, att se till att en sund konkurrens tillåts blomstra och stordrifts kan växa.

Flera Column taxan

Vad är en multipel kolumn taxan? En multipel kolumn taxa är ett system där tullsats eller importskattbedöms på en viss produkt beror på ursprungslandet.

Long-Term Care ombudsmannen

Vad är en lång omsorg ombudsman? En omsorg ombudsman är en regeringstjänsteman som övervakar vårdhem och hemtjänst anläggningar.

Bank Centralafrikanska staternas (BEAC)

Vad är banken Centralafrikanska staternas (BEAC) Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) är den centralbanksom betjänar ekonomiska och monetära gemenskapen Centralafrika (Cemac).

Marknadstillgänglighet

Vad är Market Access? Tillträde till marknaden hänvisar till förmågan hos ett företag eller ett land för att sälja varor och tjänster över gränserna.

Asiatiska infrastruktur investeringsbanken (AIIB)

Vad är den asiatiska infrastruktur investeringsbanken (AIIB)? Den asiatiska infrastruktur investeringsbanken (AIIB) är en ny internationell utvecklingsbank som finansierar infrastrukturprojekt i Asien.

Resident Alien

Vad är en Resident Alien? En invånare främmande är ett utländskt födda USA bosatt person som inte är amerikansk medborgare.

egalitarianism

Vad är Jämlikhetsideologin? Jämlikhet är ett filosofiskt perspektiv som betonar jämställdhet och likabehandling mellan kön, religion, ekonomisk status och politisk övertygelse.

Macao SAR, Kina

Vad är Macau SAR, Kina? Macao, som Hong Kong, är en särskild administrativ region(SAR) större Kina som fungerar enligt principen ”två system ett land”.

Vad är skillnaden mellan kommunism och socialism?

Kommunismoch socialismär paraply termer som hänvisar till två vänster skolor ekonomiskt tänkande; båda motsätta kapitalismen.

Commercial Visa

Vad är en kommersiell visum? En kommersiell eller affärsvisum är ett statligt utfärdade dokument som tillåter icke-medborgare att komma in ett främmande land tillfälligt för affärsändamål.

Build-Operate-Transfer kontrakt Definition

Vad är en Build-Operate-Transfer (BOT) kontrakt? En build-operate-transfer (BOT) kontrakt är en modell som används för att finansiera stora projekt, typiskt infrastrukturprojekt utvecklats genom offentlig-privata partnerskap.

Folkets Bank of China (PBOC)

Vad är folkets Bank of China (PBOC)? Folkets Bank of China är centralbanken i Folkrepubliken Kina och ligger i Peking.

FN: s Global Compact

Vad är FN: s Global Compact? FN: s Global Compact är ett strategiskt initiativ som stödjer globala företag som har åtagit sig att ansvarsfullt företagande inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption.

Great Society

Vad är bra Society? Great Society var en uppsättning av inhemska politiska initiativ som syftar till att eliminera fattigdom och ras orättvisa i USA, minska brottsligheten och förbättra miljön.