Money Management

Toppval

Gratis verktyg för att hjälpa dig att hantera dina pengar

Pengar förvaltning är inte allmänt lärs ut i skolan, så att konsumenterna är oftast beroende av sina föräldrar eller på eget hit-or-miss process att lära sig om de bästa metoderna för privatekonomi.

fondförvaltning

Vad är Funds Management Medelsförvaltningen är den övervakning och hantering av en finansiell institution kassaflöde.

Money Management

Vad är Money Management Pengar förvaltning är processen för budgetering, spara, investera, spendera eller på annat sätt övervaka kapitalanvändning av en individ eller grupp.

slaggenomsnitt

Definition av Batting Average En investering chefens “batting average” är en statistisk teknik som används för att mäta en chefs förmåga att möta eller slå ett index.