mikro~~POS=TRUNC

Kronjuvelerna Definition

Vad är kronjuvelerna? Kronjuvel hänvisa till den mest värdefulla enhet (er) i ett bolag såsom definieras av egenskaper såsom lönsamhet, substansvärdet, och framtidsutsikter.

Toppval

Amakudari Definition

Vad är Amakudari? Amakudari (bokstavligen “nedstigning från himlen”) i Japan hänvisar till efter pensioneringen anställning av ledande byråkrater i privata och offentliga företag och icke-statliga organisationer, särskilt de som faller under jurisdiktion av ministeriet de drog sig tillbaka från.

Tankan Survey Definition

Vad är Tankan Survey? Tankan undersökning är en ekonomisk undersökning av japanska företag som utfärdats av Central Bank of Japan, och används för att utforma penningpolitiken.

Zone möjliga avtal (ZOPA) Definition

Vad är en zon med eventuellt avtal (ZOPA)? Inte en fysisk plats, zonen möjliga avtal eller förhandlingsområde anses ett område där två eller fler förhandlingsparterna kan finna en gemensam grund.

Real Bills Läran Definition

Vad är den verkliga Bills Läran? Den verkliga Bills Läran hänvisar till en norm i vilken valuta utfärdas i utbyte vid en rabatt för kortfristiga skulder.

Skillnaden mellan produktdifferentiering och Prisdiskriminering

Produktdifferentiering vs. Prisdiskriminering: En översikt Produktdifferentiering och prisdiskriminering är två strategier som används i marknadsföring och ekonomi.

Sämre varor Explained

Vad är en sämre bra? En inferior vara är en ekonomisk term som beskriver en bra vars efterfrågan sjunker när människors inkomster stiger.

Artikel 9 Definition

Vad är artikel 9? Artikel 9 är en artikel enligt Uniform Commercial Code(UCC) som styr säkrade transaktioner, eller transaktioner som ihop en skuld med kreditgivaren intresse för säkrade egendom.

Wanton Bortse Definition

Vad är Wanton Bortse? Wanton likgiltighet är en juridisk term som betecknar en individs extrem brist på omsorg om välfärd eller rättigheter i en annan individ.

Betalas-Through-Draft (PTD) Definition

Vad betalas-Through-Draft (PTD)? Betalning sker genomdrag är en metod för att utfärda en betalning via en specifik bank.

Tillägg

Vad är ett tillägg? Ett tillägg är en bilaga till ett avtal som ändrar villkoren.

Mer att läsa

Agency Theory vs. Intressent Teori: Vad är skillnaden?

Det finns vissa teorier som förklarar affärsrelationer, som används för att förstå och förklara dessa relationer.

Pris Känslighet: Vad du bör veta

Vad är priskänslighet? Priskänslighet är i vilken grad priset på en produkt påverkar konsumenternas inköpsbeteenden.

Hur Ersättare Work

Vad är ett substitut? En ersättning eller substitut bra, ekonomi och konsument teori är en produkt eller tjänst en konsument ser som samma eller liknande till en annan produkt.

Vad finns stordriftsfördelar?

När flera enheter av en vara eller tjänst kan produceras i större skala, men med (i genomsnitt) färre insatskostnader, stordriftsfördelarsägs uppnås.

Imperfect marknad: en inblick

Vad är en ofullkomlig marknad? En ofullständig marknad avser varje ekonomisk marknad som inte uppfyller de stränga krav på en hypotetisk perfekt eller renodlat konkurrensutsatt marknad, som fastställts av Marshellian partiella jämviktsmodeller.

jämvikts~~POS=TRUNC Definition

Vad är Equilibrium? Jämvikt är den stat där marknadens utbud och efterfrågan balanserar varandra, och som ett resultat, priserna blir stabila.

Brist Princip Definition

Vad är bristen princip? Principen knappheten är en ekonomisk teori i vilken ett begränsat utbud av en bra, i kombination med en hög efterfrågan på så bra, resulterar i en missanpassning mellan den önskade tillgång och efterfrågan jämvikt.

Att bekanta sig med Giffen-vara

Vad är en Giffen bra? En Giffen bra är en produkt som kräver ökar när priset ökar och faller när priset minskar.

Ovanför Marginal: Understanding marginalnytta

Vad är marginalnyttan? Marginalnyttan kvantifierar den extra tillfredsställelse att en konsumentladorna från att konsumera ytterligare enheter av varor eller tjänster.

Veblen bra definition

Vad är en Veblen bra? En Veblen bra är en bra där efterfrågan ökar när prishöjningar, på grund av sin exklusiva karaktär och överklagande som statussymbol.

Privata bra definition

Vad är en privat bra? En privat bra är en produkt som måste köpas för att konsumeras, och konsumtionen av en individ förhindrar en annan individ från att konsumera den.

Vad indifferenskurvan berättar om Consumer Satisfaction

Vad är indifferenskurvan? En indifferenskurva är en graf som visar en kombination av två varor som ger en konsument lika tillfredsställelse och användbarhet, vilket gör konsumenten likgiltig.

Vad är en Barter (eller Barte)?

Innehållsförteckning Vad är en Barter? förståelse Byteshandel Fördelar med Barter Hur individer Barter Hur företag Barter Hur länder Barter Skattemässiga konsekvenserna av Byteshandel Hur byteshandel Gränser för Byteshandel Vad är en Barter?

H-1B visum till Green Card Backlog: Varför teknikföretag kräva förändringar

Den 16 maj, VD Donald Trump presenterade ett förslagatt se över och modernisera “dysfunktionella” laglig invandring systemet.

Hur mycket av en god måste du avstå att skapa en annan bra?

Vad är marginella Transformation (MRT)? Den marginella transformationskvoten (MRT) är antalet enheter eller mängd av ett bra som måste miste om i syfte att skapa eller uppnå en enhet av en annan bra.

Att förstå det långa loppet

Vad är det långa loppet? På lång sikt är en tid där alla produktionsfaktorer och kostnader är rörliga.

Förstå omställningskostnader

Vad är omställningskostnader? Omställningskostnader är de kostnader som en konsument ådrar som ett resultat av att byta märken, leverantörer eller produkter.

Equity-Efficiency avvägning

Vad är en aktie Efficiency avvägning? En aktie effektivitet avvägning uppstår när maximera produktionseffektivitetpå en marknad leder till en minskning av det egna kapitalet, som i hur rättvist dess rikedom fördelas.

Hur Theory of företaget kan (eller inte) maximera vinsterna

Vad är teorin av företaget Teorin om företaget är den mikroekonomiska konceptet grundat neoklassisk nationalekonomi som anger att företag existerar och fatta beslut för att maximera vinsten.

mikro~~POS=TRUNC Definition

Vad är Mikro? Mikro är samhällsvetenskap som studerar konsekvenserna av mänskligt handlande, specifikt om hur dessa beslut påverkar utnyttjandet och fördelningen av knappa resurser.

Vad är ett avbrott i sändningen?

Vad är ett avbrott i sändningen? En blackout period är en term som ofta hänvisar till en tillfällig period där tillgången är begränsad eller förnekas.

Varför minsta effektiva driften Matters

Vad är det minsta effektiv volym (MES)? Den minsta effektiva skalan (MES) är den lägsta punkten på en kostnadskurva där ett företag kan producera sin produkt till ett konkurrenskraftigt pris.

Dynamik och orättvisa fördelar av samverkan

Vad är Maskopi? Samverkan är en icke-kompetitiv, hemlig och ibland olagligt avtal mellan konkurrenter som försöker störa marknadens jämvikt.

The Big Five Banker i Kanada

Vilka är de fem stora banker? Big Five Banks är en term som används i Kanada för att beskriva de fem största bankerna: Royal Bank, Bank of Montreal, Canadian Imperial Bank of Commerce, Bank of Nova Scotia och TD Canada Trust.

Levererad mängd

Vad är levererad kvantitet? I ekonomi, levererad mängd beskriver mängden varor eller tjänster som levereras vid en given marknadspris.

Tragedi Commons Definition

Vad är tragedi Commons? Tragedin av allmänningarna är ett ekonomiskt problem där varje individ har ett incitament att konsumera en resurs på bekostnad av alla andra individ med något sätt att utesluta någon från att konsumera.

Förändringar i efterfrågan Definition

Vad är förändring i efterfrågan? Förändring i efterfråganbeskriver en förändring eller förskjutning i en marknadens totala efterfrågan.

KOF ekonomiska barometer

Vad är KOF ekonomiska barometer? Den KOF ekonomiska barometer är en sammansatt indikator som ger en tillförlitlig avläsning på riktningen av BNP-tillväxten för den schweiziska ekonomin jämfört med samma kvartal föregående år.

RICS House Pris Balance

Vad är RICS House Pris Balance? RICS ( Kungliga Chartered Surveyors) Hus Pris Balance är en indikator på den förväntade månatliga förändringen i huspriserna i Storbritannien publiceras av RICS.

Interna kontra extern Skal Skala: Vad är skillnaden?

Interna och externa Skal Scale: En översikt En stordriftsfördelar är en mikroekonomisk term som hänvisar till faktorer som driver produktionskostnaderna nere och samtidigt öka produktionsvolymen.