låne~~POS=TRUNC Basics

Toppval

Enkel ränta vs. Sammansatt ränta: Vad är skillnaden?

Enkel ränta vs. Sammansatt ränta: En översikt Vid analys av villkoren för ett lån, är det viktigt att tänka på mer än räntan.

Förstå olika lån typer

Innehållsförteckning 1. personliga lån 2.

Fem Cs of Credit

Vilka är de fem Cs of Credit? De fem Cs av kredit är ett system som används av långivare att mäta kreditvärdighetav potentiella låntagare.

Det bästa sättet att låna pengar

Innehållsförteckning Credit Union Utlåning Peer-to-peer-lån (P2P) Bank Upplåning Upplåning från 401 (k) planer Credit Card Upplåning Använda marginal konton USA: s regering Utlåning finansbolag Slutsats Från tid till annan, kan alla behöver låna pengar, om du vill starta ett nytt företag, uppföra en ny bakgård däck eller köpa en ny bil.

Vad en garant instämmer att göra i händelse av fallissemang

Vad är en garant? En garant är en person som garanterar att betala en låntagarens skuld i händelse låntagaren defaults på ett lån skyldighet.

Omförhandlade lån Definition

Vad är en omförhandling lån? En omförhandlade lån är ett lån, som ett hem inteckning, som har modifierats av långivaren innan dess fulla återbetalning.

lån utan säkerhet

Vad är ett lån utan säkerhet? Ett lån utan säkerhet är ett lån som utfärdas och stöds endast av låntagarens kreditvärdighet, snarare än genom någon typ av säkerhet.

Evergreen Loan Definition

Vad är en vintergrön lån? En vintergröna lån är ett lån som inte kräver kapitalbelopp som ska betalas ut inom en viss tidsperiod.

Hur Warehouse Utlåningen Håller banker från att använda eget kapital

Vad är Warehouse Utlåning? Lager utlåning är en kredit ges till ett lån upphovsmannen.

Toeing handelslinje

Vad är en bransch linje? En handelslinje är ett rekord av aktivitet för alla typer av krediter till en låntagare och rapporteras till ett kreditupplysningsföretag.

Mer att läsa

Förstå reverser

Vad är en IOU? En IOU är ett dokument som bekräftar en skuld.

Kreditlöften: en inblick

Vad är en Standby Letter of Credit (SLOC)? En standby rembursär en banks engagemang för betalning till en tredje part i händelse av att bankens kund standard på en överenskommelse.

En närmare titt på säkerheter

Vad är säkerheter? Säkerheter är en tillgång som en långivare accepterar som säkerhet för ett lån.

En närmare titt på amorteringsfria perioder

Vad är en frist? En frist är en uppsättning tid efter förfallodagen under vilken betalning ska kunna ske utan påföljd.

Extra kredit med Revolvers

Vad är en revolver? En revolver hänvisar till en låntagare som bär en balans från månad till månad, genom en kreditfacilitet linje.

Förstå kredit Faciliteter

Vad är en kreditfacilitet? En kreditfacilitet är en typ av lån som gjorts i ett företag eller corporate finance sammanhang, inklusive revolverande kredit, lån, engagerade anläggningar, remburser, och de flesta detaljhandeln kreditkonton.

Line of Credit (LOC)

Vad är en kredit (LOC)? En kredit (LOC) är en överenskommelse mellan en finansiell institution, vanligtvis en bank-och en kund som fastställer den maximala lånebeloppet kunden kan låna.

främsta

Vad gör Prime Mean? Prime är en klassificering av låntagare, priser eller innehav i lånemarknaden som anses vara av hög kvalitet.

utan Utnyttjandet

Vad gör utan hjälp Mean? Utan anlita är en fras som har flera betydelser.

Allt du behöver veta om bankens Bekräftelse Letters (BCL)

Vad är en bank bekräftelsebrev (BCL)? En bekräftelse bank brev (BCL) är ett brev från en bank eller annan finansiell institutionsom bekräftar förekomsten av ett lån eller en kredit som har utvidgats till en låntagare.

Rörlig ränta Definition

Vad är en rörlig ränta? En rörlig ränta (som ibland kallas en ‘justerbar’ eller ‘flytande’ ränta) är en ränta på ett lån eller säkerhet som varierar över tid eftersom det är baserat på ett underliggande styrränta eller index som ändras med jämna mellanrum.

Hur man förstå Term, småbrottslighet

Vad är en småbrottslighet? Småbrottslighet avser andelen låninom en finansiell institution låneportfölj vars betalningar är brottsligt.

Vad är Add-On ränta?

Vad är Add-On ränta? Add-on intresse är en metod för att beräkna den ränta som ska betalas på ett lån genom att kombinera den totala kapitalbelopp lånat och den totala ränta till en enda siffra, sedan multiplicera den siffran med antalet år till återbetalning.

Hur Banker sätta räntan på dina lån

När du går till en bank att öppna ett konto, hittar du varje typ av depå kommer med en annan ränta, beroende på bank och konto.

Vad är en standard Rate?

Vad är standard Rate? Standardhastigheten är andelen av samtliga utestående lån som en långivare har avskrivits efter en längre period av missade betalningar.

Hur man ska förstå sann sevärdheter Pris

Vad som är sant sevärdheter Pris (TIC)? Sann räntekostnad (TIC) är den verkliga (verkliga eller totala) Kostnaden för att ta ut ett lån.

Gått över tiden

Vad innebär Past Due Mean? Förfallna är ett lån betalning som inte har gjorts av förfallodagen.

mängd Finansierat

Vad är belopp som finansieras Belopp som finansieras är den faktiska mängden krediter görs tillgängliga för en låntagare i ett lån.

Vad du bör veta om icke-Utnyttjandet Skuld

Vad är icke-Utnyttjandet skuld? Icke anlita skuld är en typ av lån mot säkerhet i säkerhet, som vanligtvis är egendom.

Crown Loan

Vad är en Crown lån? En krona lån är ett räntefritt lån utan förfallodag.

En bankgaranti vs. ett Letter of Credit: Vad är skillnaden?

En bankgaranti vs. ett Letter of Credit: En översikt En bankgarantioch rembursär båda löften från ett finansiellt institut som en låntagare kommer att kunna betala tillbaka en skuld till en annan part, oavsett vad gäldenärens ekonomiska förhållanden.

Friendly Loan

Vad är ett vänligt lån? En vänlig lån är en finansiell överenskommelse mellan medarbetare.

Förstå Förskottsbetalning modeller

Vad är en förskottsbetalning Model? Utlåning, är en förskottsbetalning modell som används för att uppskatta nivån av förskottsbetalningar på en låneportfölj som kommer att ske i en viss tid, med tanke på möjliga förändringar i räntesatser.

Exponering för Default (EAD): Hur man beräknar din risk som långivare

Vad är exponering vid fallissemang (EAD)? Exponering vid fallissemang (EAD) är det totala värdet en bank utsätts för när en betalningsförsummelser.

Finansiering: vad det innebär och varför det betyder

Vad är finansiering? Finansieringen är en process för att ge medel till verksamheten, gör inköp eller investera.

Allt du behöver veta om Lender

Vad är en Lender? En långivare är en individ, en offentlig eller privat grupp eller en finansiell institutionsom gör medlen tillgängliga för en annan med förväntningen att medlen kommer att återbetalas.

Regressåtaganden lån kontra icke-Utnyttjandet lån: Vad är skillnaden?

Regressåtaganden lån kontra icke-Utnyttjandet Loan: En översikt Den väsentliga skillnaden mellan en gripa och icke-utnyttjandet lån har att göra med vilka tillgångar en långivare kan göra anspråk mot om en låntagare inte återbetala ett lån.

Titel lån Definition

Vad är en titel lån? En titel lån är ett lån som kräver en tillgång som säkerhet.

Lånelöfte Definition

Vad är ett lånelöfte? Ett lånelöfte är ett avtal med en kommersiell bank eller annan finansiell institution att låna ett företag eller enskilda en viss summa pengar.

Hur man beräknar en hög belåningsgrad och vad det innebär att investerare

Vad är en hög belåningsgrad? Ett högt förhållande lån är ett lån där lånet värdet är högt i förhållande till det värdet används som säkerhet.