Handikappförsäkring

rest~~POS=TRUNC Fördel

Vad är Rest Benefit En rest fördel tillhandahålls av en sjukförsäkring som ger försäkringstagaren med en del av de totala fördelar som beskrivs i policyn.

Toppval

Hur mycket invaliditetsförsäkring kan köpas?

Sjukförsäkring är en typ av försäkring som är tillgängliga för att ge intäkter i händelse en arbetstagare inte längre kan utföra sitt arbete på grund av en funktionsnedsättning.

Grupp- och individinvaliditetsförsäkring

Se till att du har tillräckligt med inkomster för att stödja din familj om du blir fysiskt utmanas och inte kan arbeta under en längre period är en viktig del av någon ekonomisk plan.

Premiebefrielse för handikapp

Vad är premiebefrielse för handikapp Premiebefrielse för funktionshinder är en bestämmelse i ett försäkringspolicysom anger försäkringsbolaget kommer inte att kräva den försäkrade att betala premien om de är allvarligt skadade.

Funktionshinder inkomster (DI) Försäkring

Vad är funktionshinder inkomster (DI) Försäkring Funktionshinder inkomst (DI) försäkring ger kompletterande inkomster i händelse av en sjukdom eller olycka som resulterar i ett funktionshinder som hindrar den försäkrade från att arbeta på sin ordinarie anställning.

Any-Yrke Policy

Vad är en Any-Yrke Policy En något ockupationen politik är en typ av sjukförsäkringsom kategoriserar den typ av arbete för täckning ändamål.