handelsstrategier

Vitbok: Vad alla bör veta

Vad är en vitbok? Ett vitt papper (whitepaper) är en informativ dokument oftast utfärdats av ett företag eller icke-vinstdrivande organisation för att främja eller markera funktioner i en lösning, produkt eller tjänst.

Toppval

Market timing tips varje investerare bör veta

Innehållsförteckning Långtidsstudie Cycles Titta på kalendern Intervall som inrätta nya trender Köp nära Stödnivåer Build Bottom fiske Skills Identifiera korrelerade Markets Buy-and-hold tills det är dags att sälja Poängen Det är en lång-held tron att market timingoch investera är ömsesidigt uteslutande, men de två strategierna fungerar bra tillsammans att producera fasta avkastningunder ett antal år.

Vad är ledande, släpar efter, och sammanfaller indikatorer?

Ledande vs släpar vs sammanfallande Indikatorer: Vad är skillnaden?

Random Walk Theory

Vad är Random Walk Theory? Random walk teori föreslår att förändringar i aktiekurserna har samma fördelning och är oberoende av varandra.

Bag Holder förlorar sin skjorta genom att hålla för lång

Vad är en Bag Holder? En påse hållare är en informell term som används för att beskriva en investerare som innehar en position i ett värdepapper som minskar i värde tills det sjunker in värdelöshet.

Bara på skoj

Vad är ren lek? Rent spel avser ett publiktföretag som fokuserar på en enda bransch eller produkt.

Trend Trading: De 4 vanligaste indikatorer

Trend handlareförsöker isolera och extrahera vinst från trender. Det finns flera sätt att göra detta.

In och ut

Vad är In And Out? In och ut är en handelsstrategidär en enda säkerhet eller valuta köps och säljs flera gånger under en kort period.

spårning Volatilitet

När marknaden volatilitetspikar eller bås, finansiella webbplatser, bloggare, sociala medier, tidningar och tv-kommentatorer alla hänvisar till VIX ®.

Definiera ISM tillverkningsindex

Vad är ISM Manufacturing Index? ISM Manufacturing Index är en allmänt sett indikator av den senaste tidens amerikanska ekonomiska aktiviteten.

4 faktorer som formar Marknadstrender

Trenderär vad tillåter handlareoch investerare för att fånga vinster. Vare sig på en kort eller lång sikt tidsram, i en total trend marknadeller en rad miljö, är flödet från ett pris till en annan vad som skapar vinster och förluster.

Mer att läsa

Hur att överträffa marknaden

Alla investerare måste omvärdera och förfina sina investera stilaroch strategier från tid till annan.

Vilken typ av Trader är du?

Du vet att aktiemarknadenger en möjlighet att tjäna pengar, men du är inte riktigt säker på hur investerare vet när du ska köpa och sälja.

3 ETP att spela Buffett Moat Advantage

Legendary investeraren Warren Buffettanser att den mest kritiska faktorn i att plocka en lyckad investering är att bestämma hållbarheten hos ett företags konkurrensfördel eller “vallgrav”.

Tape Läsning kan förbättra din investering

Tape läsarehar en fördel gentemot chartistseftersom de kan tolka intradaydata i realtid, filtrering sidor av siffror i förvånansvärt korrekta förutsägelser om kortsiktiga prisrörelser.

Hur blankning hjälpa marknaden och investerare?

De flesta investeringsanalytiker är överens om att blankningär etiskt. Trots tron att praktiken representerar vinning av andras elände eller att det sänker framgångsrika bolagens aktiekurser, både akademiska studier och verkliga experiment har visat att blankning förbättra marknadseffektiviteten.

3 Trading Idéer för små-cap björnar

US Small Cap-aktierfick stora inflöden av pengar mellan maj och September 2018 som investerarna såg dem som mindre immuna mot geopolitiska spänningar, handelstullaroch en starkare dollar.

När insiders köper, bör investerare gå med dem?

Tips för att slå på marknaden tenderar att komma och gå snabbt, men man har hållit upp mycket bra: om chefer, styrelseledamöter eller andra med insidan kunskap om ett publikt bolag köper eller säljer aktier, bör investerare överväga att göra samma sak.

asteroid Händelse

Vad är en Asteroid evenemang En asteroid händelse är plötslig, oväntad och har allvarliga konsekvenser för ett företag.

3 Tidiga varningstecken som du bör stänga en handels

Vinsterpå de finansiella marknaderna kräver flera färdigheter som kan lokalisera lämpliga risk fordon in positioner vid rätt tidpunkt, och hantera dem med visdom och en stark mage innan de slutligen tar en exit när alternativkostnadvänder negativ.

Rolling Settlement

Vad är en rullande Settlement En rullande uppgörelse är processen att lösa säkerhets avslutpå varandra följande datum baserade på specifika datum då den ursprungliga handeln gjordes så att avslut i dag kommer att ha en likviddagen arbetsdagsenast avslut igår.

Fibonacci Tekniker för lönsam handel

Fibonacci analyskan överladda din marknad prestanda, men du måste behärska några knep för att få maximal nytta av denna matematiska sekvens som upptäcktes i västvärlden mer än 800 år sedan.

Balanserad investeringsstrategi

Definition av balanserad investeringsstrategi En balanserad investeringsstrategi är en metod för placeringsoch förvaltning, som syftar till att balansera risk och avkastning.

Swing för stängsel

Definition av Swing för stängsel Att “gunga för stängsel” innebär att försöka tjäna stora vinster på aktiemarknaden med djärva satsningar.

Vad är panikförsäljning och hur man tjänar på det

Panikförsäljninguppstår när en aktiekurs avtar snabbt på hög volym. Detta händer ofta när en viss händelse tvingar investerare att omvärdera aktiens egenvärde, eller när kortsiktiga handlare kan tvinga aktiekursen ner tillräckligt långt för att utlösa långsiktiga stop-förluster.

Bästa strategin för kortsiktiga besparingar mål

Eftersom alla vet hur viktigt det är att spara ihop till pensionen, de flesta investerare är laser fokuserad på att bidra till IRAS,  401 (k) soch andra ” bo ägg” investeringar.

Hur länge kan en näringsidkare hålla en kort position?

Det finns ingen uppdrag gräns för hur länge en kort positionkan hållas.

marknads Arbitrage

Vad är marknads Arbitrage Marknaden arbitrage avser att köpa och sälja samma säkerhet samtidigt på olika marknader för att dra nytta av en prisskillnaden mellan de två separata marknader.

Handel Trump: behandlingen tidigare presidentens Tweets

President Donald Trump inkonsekventa politik har gjort handel marknaderna en utmaning.

Portföljens omsättningshastighet

Vad är Portföljens omsättningshastighet Portföljens omsättningshastighet är ett mått på hur ofta tillgångar inom en fond köps och säljs av chefer.

Nash jämvikt

Vad är Nash Equilibrium Nashjämvikt är ett begrepp inom spelteori, där optimal resultatet av ett spel är där det inte finns någon anledning att avvika från sin ursprungliga strategi.

Bear Position

Vad är en Bear Position Bear ställning är en term som representerar en kort position appliceras på en ekonomisk säkerhet.

Vad är skillnaden mellan en kort squeeze och kort täcker?

“Short täcker” och “kort squeeze” är olika termer för att beskriva en situation där korta positioner.

Hur handlare genomföra Köp en studs strategi?

“Lagen om åtgärder och reaktioner tycks vara ett faktum att en primär rörelse på marknaden i allmänhet kommer att ha en sekundär rörelse i motsatt riktning mot minst 3⁄8 av de primära rörelser.

Vad är Handels Volym Index (TVI) formel och hur beräknas det?

Den handelsvolym index (TVI)mäter mängden pengar som flyter in och ut ur ett värdepapper eller marknaden.

Hur Statistisk Arbitrage kan leda till stora vinster

Den effektiva marknadshypotesensäger att finansmarknaderna är “informationseffektiv” i att priserna på de handlas tillgångar speglar all känd information vid varje given tidpunkt.

Blandning teknisk och fundamental analys

Folk frågar ofta om teknisk analyskan användas som ett effektivt substitut för fundamental analys.

Effektiva marknadshypotesen (EMH) Definition

Vilken är den effektiva marknadshypotesen (EMH)? Den effektiva marknadshypotesen, eller EMH, är en investering teori där aktiekurserna återspeglar all information och konsekvent alpha generation är omöjligt.

Den svaga, stark och Semi-Stark effektiv marknad Hypoteser

Även om effektiva marknadshypotesensom helhet theorizes att marknaden är generellt effektiv, är teorin erbjuds i tre olika versioner: svag, halv starka och starka.

Vad är i genomsnitt ned och när man använder den

Besluta om eller inte att köpa ytterligare aktier i ett lager som faller i pris är en intressant fråga, och svaret består av två delar.

Varför en revisionsbyrå fortfarande spelar en huvudroll i The Oscars

Revisorer brukar inte kommer att tänka på när vi tänker på Oscarsgalan.