fonder

Toppval

8 sätt att skydda Fonder från en finansiell kris

Innehållsförteckning Välj räntefonder Få Foreign Exposure Undvik belånade fonder minska Risk Överväg Noncyclical Funds Använd alternativa fonder Sprida risken Stick ut den Många investerare, liksom ekonomin i allmänhet har varit i återställningsläge sedan kraschen 2008.

Hur gör Mutual Fund Handel Klar och Settle?

Fonder kan köpas och säljas dagligen. Men till skillnad från aktier och andra typer av värdepapper som handlas på andrahandsmarknaden under varje börsdag, är aktieaffärer i en fond genomförs en gång per dag efter marknaden stänger kl 04:00 EST (Eastern Standard Time).

Hur Vanguard patenterat en system för att undvika skatter i fonder

Även några investerare vet om det, sedan 2001 The Vanguard Grouphar utnyttjat ett smart system för att minska kapitalårligen redovisas i US Internal Revenue Service (IRS) Blanketter 1099-DIVsänds till aktieägare i några av sina mest populära fonder.

Villkorad uppskjuten försäljningsavgift (CDSC)

Vad är en kontingent uppskjuten försäljningsavgift (CDSC)? En kontingent uppskjuten försäljningsavgift (CDSC) är en avgift, försäljningsavgift eller belastning, som ömsesidiga fondinvesterare betala när de säljer klass B fondandelar inom ett visst antal år från inköpsdatum.

Ultrakorta Bond Fund Skapar Resultat från kortfristiga placeringar

Vad är en Ultra-Short Bond Fund? En ultrakorta obligationsfond är en obligationsfond som investerar endast i räntebärande instrument med mycket korta löptider.

Kan du köpa Vanguard medel genom en annan mäklare?

Nej, investerarna inte öppna ett konto hos Vanguardatt köpa och sälja den ansedda investeringsbolagets fonder.

Mutual Fund Nivå Last Avgifterna fastställs procentenhet årsavgifter

Vad är en nivå belastning? En nivå ladda en årlig avgift dras från en investerares fond tillgångar för att betala för distribution och marknadsföring kostnader så länge investeraren innehar fonden.

Onormala Returns Differ, positivt eller negativt, från förväntad avkastning

Vad är en onormal Return En onormal avkastning beskriver de ovanliga vinster som genereras av givna värdepapper eller portföljer under en viss period.

Vad är de äldsta fonder?

Fonder, en viktig del av pension och investeringsstrategi för så många människor och institutioner i dag, först introducerades i USA 1924, genom MFS Investment Management.

Mer att läsa

Venture Capital Trust (VCT)

Vad är ett riskkapital förtroende? En riskkapital förtroende (VCT) är en typ av börsnoterade sluten fond som finns i Storbritannien.

Life Income Fund (LIF)

Vad gör Life Income Fund Mean? Ett liv Income Fund (LIF) är en typ av registrerat pensionsinkomster fond (RRIF)erbjuds i Kanada som används för att hålla pensionsfonderoch så småningom utbetalningpensionsinkomster.

Spindlar (SPDR)

Vad gör Spindlar? Spider (SPDR) är en kortform namn för en Standard & Poors depåbevis, en börshandlad fond(ETF) som förvaltas av State Street Global Advisors som spårar Standard & Poors 500 index (S & P 500).

Rättigheter Ansamling (ROA)

Vilka rättigheter Accumulation (ROA) Rättigheter ackumulation är rättigheter som tillåter en aktieägareatt få minskad försäljning provision avgifter när mängden fonder köps plus det belopp som redan höll motsvarar en rättigheter ackumulation (ROA) brytpunkt.

Förvärvade fondavgifter och utgifter (Affe)

Vad förvärvas fondavgifter och kostnader? Förvärvade fondavgifter och utgifter (Affe) är en artikel i en multi-manager eller fond-i-fond prospekt som visar driftskostnaderna för de underliggande medel.

Investment Company Institute (ICI)

Vad är Investment Company Institute (ICI) Investment Company Institute (ICI) är branschorganisationen för amerikanska och internationella investmentbolag, däribland fonder, slutna fonder, börshandlade fonder, och enhets investmentbolag.

Certified Fund Specialist (CFS)

Vad är en Certified Fund Specialist? Certifierade fondspecialister har fått ett intyg från Institute of Business and Finance (IBF) för sin expertis inom fonderoch fondbranschen.

Chartered Mutual Fund rådgivare (CMFC)

Vad är en Chartered Mutual Fund rådgivare? Chartered Mutual Fund rådgivare är en professionell beteckning för fondrådgivare.

När ska du köpa Mutual Fund C-aktier?

Vad är en klass C-aktie? C-aktier-C-aktier för kort är en viss typ av fond aktie.

Vad är skillnaden mellan en blandning fond och en blandfond?

Som både “ blandning‘och’ balanserad“ beskriva viss tillgång mix av fonder, fastställa de exakta distinktioner mellan de två kan vara svårt.

Är fondprestandasiffror redovisade efter avgifter?

Svaret beror på hur man definierar “driftskostnader.” Låt oss titta på en filmisk metafor för att klara upp denna uppenbara tvetydighet.

Hur är en systematisk investeringsplan (SIP) skiljer sig från en fond?

Fonder beskrivs ofta som en korgav aktier eller obligationer, beroende på fondens placeringsinriktning, som förvaltas av en professionell med aktier i portföljen görs tillgängliga för inköp av investerare.

Gör fonder utdelning eller intresse?

Beroende på vilken typ av investeringar som ingår i portföljen, fonderkan ge utdelning, ränta, eller bådadera.

Vad är den minsta mängden pengar som jag kan investera i en fond?

Även om det finns fonder utan minimi flesta fonder kräver en minimal initial investeringpå mellan $ 500 till $ 3000, med institutionella klass fonder och hedgefonder som kräver minimum av minst $ 1 miljon eller mer.

Hur Mutual Income Fund Distribution kan gynna dig

En inkomstfördelningen från en fondtill sina aktieägare kan ske på två sätt:

Varför vissa handel slutna fonder ovanför eller nedanför deras substansvärden?

Intuition säger oss att en fond är substansvärde(NAV) (nettovärdet av alla tillgångar i placeringsfondensportfölj dividerat med antalet utestående aktier) bör vara identisk med marknadspriset, men ofta marknadspriset på en stängd -end fond(en fond med ett fast antal emitterade aktier som inte kan ändras) kommer handeln antingen över eller under dess NAV.

Hur utdelning påverkar substansvärdet (NAV) i fonder?

Utdelning minskar substansvärdet (NAV)av fondandelar. Men detta betyder inte att fondsparare upprätthålla en förlust.

Gräva djupare i ömsesidig Fund Names

De flesta fondnamnär enkla och lätta att förstå. Till exempel har många investerare inser att de flesta fonder med “ small-cap värde“ i titeln investera i mindre företag som fondförvaltare anser vara billigt.

Varför Mutual Fund tickers Har du ett 'X' i slutet?

Det är sant att alla fonder“ tickershar ett ‘X’ i slutet av sin symbol.

Vilka är de mest populära fonder som investerar i fordonssektorn?

Det finns få fonder som investerar främst inom fordonsindustrin, även om stora auto företag som Ford, Toyota och General Motors är bland de innehav av ett stort antal fonder.

Icke-Offentligt Offered Mutual Fund

Vad är en icke-offentligt Offered Mutual Fund Icke-offentligt erbjuds fonder är investeringsinstrument tillgängliga endast för förmögna investerare, till stor del på grund av deras högre risker och högre potentiell avkastning.

Vad mått använder jag för att utvärdera risk och avkastning avvägning för en fond?

En av principerna för att investera är risk och avkastning avvägning, definierad som sambandet mellan risknivån och den potentiella avkastningen på en investering.

Equity Unit Investment Trust

Vad är en Equity Unit Investment Trust En aktieenhet investmentbolag är ett publikt erbjuds poolade fond förvaltas av ett investmentbolag.

fokuserad Fund

Definition av Fokuserad Fund En fokuserad fond är en som har en relativt liten mängd av aktier.

När är ömsesidiga order fond utförs?

Oavsett om du köper eller säljer aktier i en fond, fondär handel utförs en gång per dag, efter marknaden stänger på 4:00 Eastern Time; de är oftast postat av 18:00 Handels order kan skrivas in via en mäklare, en mäklare, rådgivare eller direkt via fond.

Är Vanguard Funds Bra för din portfölj? En förutsättningslös granskning

Med mer än $ 3 biljoner tillgångar förvaltas i mer än 200 fonder, är Vanguard en av de största investmentbolag i världen.

Slutna Management Company

Vad är en sluten Management Company En sluten förvaltningsbolag är ett investmentbolag som förvaltar slutna fonder och säljer ett begränsat antal aktier till investerare på en börs genom en börsintroduktion.

Kan minderåriga investera i fonder?

Inte direkt, nej. Men fondkan investeringar göras via en depåöppnats i ett mindre namn och övervakas av en väktare.

Hur Vanguard Indexfonder Work

Vanguard indexfonderanvänder en passivt förvaltad strategi index provtagning för att spåra en jämförelseindex.

Livscykel Fund

Definition av livscykel Fund Livscykel fonder är en typ av tillgångsallokering fond där den proportionella representationen av en tillgångsklassi en fonds portföljjusteras automatiskt under fondens tidshorisont.