Zdjęcie Trading Strategy & Education

Topowe wpisy

Co należy wiedzieć o zamawiania książek

Co jest rozkaz Book? Książka zamówienie jest lista elektroniczny zleceń kupna i sprzedaży dla danego papieru wartościowego lub instrumentu finansowego zorganizowanego przez poziom cen.

6 Bad Zdjęcie wykupu Scenariusze

Tabela Zawartość Kiedy wykup Pracuj Kiedy wykup Fail 1.

Jaki jest Insider Trading, a to jest niezgodne z prawem?

Określenie „insider” to osoba, która posiada zarówno dostęp do cennych niepublicznych informacji o korporacji (to sprawia, że ​​dyrektorzy spółki i kadry kierowniczej wysokiego szczebla insiderów) lub własność magazynie równowartość ponad 10% kapitałów własnych danej firmy.

Jak US Zbiory Ceny Skorelować do wartości dolara amerykańskiego

Porównując US Dollar Index(USDX), który śledzi wartość dolara wobec sześciu innych głównych walut, a wartość indeksu Dow Jones Industrial Average(DJIA), Nasdaqi S & P 500w ciągu 20 lat (od 2011 ), współczynnik korelacji wynosi 0,35, 0,39 i 0,38, odpowiednio.

Więcej informacji na temat rynku wtórnym

Jaki jest rynek wtórny? Na rynku wtórnym, gdzie inwestorzy kupują i sprzedają papiery wartościowe są już właścicielami.

Więcej informacji na temat akcji w obrocie

Jakie są wyemitowanych akcji? Wyemitowanych akcji odnoszą się do akcji spółki aktualnie posiadanych przez wszystkich akcjonariuszy, w tym pakietów akcji posiadanych przez inwestorów instytucjonalnych i ograniczonych akcji posiadanych przez funkcjonariuszy i wewnętrznych spółki.

Jak dowiedzieć się zasadą kosztu inwestycji w Stock

Podstawa kosztkażdej inwestycji jest oryginalna wartość składnika aktywów skorygowanej o podziału akcji, dywidendy i wypłaty kapitału.

Corporate Action Definicja

Co to jest Corporate Action? Akcja korporacyjna jest każda działalność, która przynosi istotnych zmian w organizacji i wpływu jej interesariuszy, w tym akcjonariuszy, zarówno zwykłe i uprzywilejowane, jak i obligatariuszy.

Jakie jest ryzyko bazowe?

Jakie jest ryzyko bazowe? Ryzyko Podstawą jest ryzyko finansowe, że potrącenie inwestycje w strategii zabezpieczającej nie doświadczy zmian cenw zupełnie przeciwnych kierunkach od siebie.

Definicja Umowa reverse repo

Co to jest umowa z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Odwrotna umowę odkupu lub „reverse repo”, jest zakup papierów wartościowychz umową sprzedaży je po wyższej cenie w określonym terminie w przyszłości.

Więcej do czytania

Krótka sprzedaż w porównaniu z opcji PUT: Zrozumienie, jak Wypłaty Różnią

Krótka sprzedaż w porównaniu z opcji PUT: Przegląd Zakup putopcji oraz zawieranie transakcji krótkiej sprzedaży są dwa najczęstsze sposoby dla handlowców zysku gdy cena instrumentu bazowego spada, ale wypłat są zupełnie inne.

Zdjęcie Symbol (Ticker) Definicja

Jaki jest czas (Ticker) Symbol? Symbolem akcji jest unikalny ciąg liter przypisanych do zabezpieczenia dla celów handlowych.

Definicja Zdjęcie

Jaki jest czas? Zasobu (znany również jako „akcje” lub „kapitałowych) to rodzaj zabezpieczenia, które oznacza proporcjonalnego prawa własności wydającego korporacji.

IPO vs Private Placement: Jaka jest różnica?

Initial Public Offering (IPO) vs Private Placement: Przegląd Prywatne firmy, które dążą do pozyskania kapitału poprzez emisję papierów wartościowych są dwie opcje: oferowanie papierów publicznie lub za pośrednictwem prywatnej.

Jak Otwarte procentowych jest ustalana

Jaki jest otwartych? Otwarte jest łączna liczba zaległych kontraktów pochodnych, takich jak opcjeczy kontrakty futures, które nie zostały rozliczone za aktywa.

Jakie są różnice między AMEX i NASDAQ?

American Stock Exchange (AMEX) vs. National Association of Securities Dystrybutorzy cytatów zautomatyzowany (Nasdaq) American Stock Exchange(AMEX) i National Association of Securities Dealers Automated cytaty(NASDAQ) są giełdy New York oparte, z których każdy oferuje nieco inne opcje dla kupujących i sprzedających.

Co napędza giełdzie?

Tabela Zawartość Czynniki fundamentalne Czynniki techniczne Aktualności nastrojów Bottom Line Ceny akcji są ustalane na rynku, gdzie podaż sprzedawca spełnia zapotrzebowanie kupującego.

Nienotowane Przywileje Obrotu (UTP) Definicja

Jakie są nienotowane Przywileje handlowe (UTP)? Nienotowane przywilejów handlowych (UTP) odnoszą się do procesów na całym handlu zabezpieczenia, które nie jest wymagane, aby spełniać pewne minimalne wymagania, aby być przedmiotem obrotu na giełdzie.

Wszechświat Securities Definicja

Czym jest Wszechświat papierów wartościowych? Wszechświat papierów ogólnie odnosi się do zbioru papierów wartościowych, które mają wspólną cechę.

Krótki (lub krótka pozycja) Definicja

Co jest krótki (lub krótką pozycję) Krótka lub krótka pozycja jest tworzona, gdy przedsiębiorca sprzedaje zabezpieczenie pierwszy z zamiarem odkupienia lub pokrywając je później po niższej cenie.

Dziesiętny Definicja i Historia Transakcji

Co jest dziesiętny Trading? Dziesiętny Trading jest systemem, w którym cena papieru wartościowego jest cytowany w formacie dziesiętnym.

Cykl Zdjęcie Definicja

Co to cykl fotografii? Cykl akcji jest ewolucja zapasów w cenie od najmłodszych wzrostów cen wysoko aż do trendu spadkowego i niskiej ceny.

Zdjęcie kredytu rabatowy Definicja

Jaki jest czas Kredyt rabatowy? Stosowanie rabatów pożyczki akcji jest wypłata środków pieniężnych z powrotem od kogoś, kto pożycza akcji do inwestora, który lokuje zabezpieczenie gotówkowedo pożyczania akcji.

May Day Definicja i historia

Co Czy May Day? Powszechnie określa się jako dzień maja, w dniu 1 maja 1975 r giełdziezmieniło się na zawsze.

Przewodnik dla początkujących do Hedging

Choć brzmi to jak coś, co jest praktykowane przez ogrodniczej-obsesję sąsiada, hedging jest praktyką każdy inwestor powinien wiedzieć.

Spójrz na rynku pierwotnym i wtórnym

Słowo „rynek” może mieć wiele znaczeń, ale jest używany najczęściej jako catch-all termin oznaczający zarówno na rynku pierwotnym i na rynku wtórnym.

Jaki jest Arbitrage?

Arbitraż jest w zasadzie zakupu bezpieczeństwo na jednym rynku i jednocześnie sprzedając je na innym rynku po wyższej cenie, korzystając z tymczasowej różnicy w cenach.

zrozumienie bunching

Jaki jest bunching? Bunching jest łączenie wielu dziwne partii lub okrągły-Lot zleceń dla tego samego bezpieczeństwa, dzięki czemu mogą one być wykonane w tym samym czasie.

Niepubliczny Bezpieczeństwo Definicja

Co to Niepubliczny bezpieczeństwo? Nienotowane bezpieczeństwo jest instrumentem finansowym, który nie jest przedmiotem obrotu na formalnej wymiany, ponieważ nie spełnia wymogów ogłoszenia.

Contra Definicja i przykłady Market

Co jest przeciwwskazaniem rynku? Rynek Contra jest opis składnika aktywów lub inwestycji, która porusza się w stosunku do tendencji szerokiego rynku.

Definicja krawężnik Trading

Co to jest własna Trading? Trading krawężnik występuje poza ogólnymi operacji rynkowych, powszechnie przez komputery lub telefony po oficjalnym zamknięciu giełd.

Kiedy do sprzedaży akcji

Tabela Zawartość Zakup prawo Sprzedaży akcji jest twarda Nigdy nie próbuj Czas Rynków Kupując była pomyłka Gdy Zdjęcie dramatycznie wzrasta Sprzedać wyceny Sprzedawana potrzebami finansowymi  Bottom Line Zarabianie pieniędzy w akcje wiąże się tylko dwie kluczowe decyzje: Kupowanie w odpowiednim czasie i sprzedaży w odpowiednim czasie.

Co Q opowiada o sklepie

Co to jest Q? Litera P kiedyś częścią symbol giełdowydla obrotach akcjami na rynku Nasdaq, określając, że dana spółka jest w upadłościpostępowania.

Dlatego trzeba wiedzieć, jak obliczyć float Spółki

Termin odnosi się do typu float akcji zwykłych firma wydała opinii publicznej, które są dostępne dla inwestorów w handlu.

Najlepszy czas (y) dzień, tydzień i miesiąc, aby Trade Zapasy

W odróżnieniu od tradycyjnych inwestycji, handlu ma krótkoterminowej perspektywie. Przedsiębiorca kupuje akcji nie trzymać dla stopniowej aprecjacji, ale na szybką zmianę sytuacji, często w góry określony okres czasu: kilka dni, tydzień, miesiąc lub kwartał.

Czym jest Skarb Zdjęcie?

Oferowanie akcji do publicznej jest często skutecznym sposobem pozyskania kapitału, ale są takie momenty, kiedy spółka może chcą panować w liczbie akcji poruszających się na wolnym rynku.

Pierwsze kroki w akcje

Tabela Zawartość Czy Ryzyko Taker? Ile masz czasu?

Jaka jest najmniejsza liczba Akcji mogę kupić?

Wiele osób powie najmniejsza liczba akcjiinwestor może zakupić jeden, ale prawdziwa odpowiedź nie jest tak prosta.

Definicja dni na pokrycie

Co jest Dni zacierają? Dni do pokrycia, zwany także krótki stosunek, mierzy oczekiwaną liczbę dni do zamknięcia spółki wyemitowanych akcji, które zostały zwarte.

Jeśli każdy sprzedaje w Bear Market, Czy Twój Broker musiał kupić udziały od Ciebie?

Pośrednik nie stracą pieniądze, gdy czas idzie w dół w bessy, ponieważ pośrednik jest zazwyczaj nic więcej niż agentadziałającego w imieniu sprzedawców w znalezieniu kogoś, kto chce kupić akcje.