fuzje i przejęcia

Topowe wpisy

Co należy wiedzieć o kontrofert

Jaki jest kontrofertę? Kontrofertę jest odpowiedzią podane wstępnej oferty.

Jak przejęcia Pracuj

Czym jest przejęcie? Przejęcie następuje, gdy jedna firma czyni ofertę na przejęcie kontroli lub nabycia innego, często poprzez zakup większościowego pakietu udziałów w firmie docelowej.

Dlaczego podmiotami powiązanymi Matter

Jakie są stowarzyszonych? Firmy są powiązane, gdy jedna firma jest mniejszościowym udziałowcem innej.

Jak rząd Szeroki Kontrakty Acquisition Pracuj

Co jest rząd-Szeroki Nabycie kontraktu? Umowa nabycia rząd szerokości (GWAC) jest umową, w której wiele agencji rządowych wyrównać ich potrzeb i zakup kontraktu na towary lub usługi.

Pięciu największych fuzji w historii

Wysoka wartość fuzjiwśród globalnych lub krajowych korporacji zawsze przyciąga uwagę i zrodził studia przypadków, jak mają ciekawe implikacje dla rozwoju biznesu.

Fixed-Dollar Wartość Collar Definicja

Co jest stałym dolarów Value Collar? Stała wartość dolara kołnierz odnosi się do strategii, która może ubiegać się firma nabyte w trakcie połączenia.

Główne powody Dlaczego promocji M & fail

Scala i przejęcia Rozważmy scenariusz zakupu używanego samochodu - można wziąć kilka przejazdów testowych, starannie zbadać wnętrz i wziąć z pomocy wyszkolonych mechaników do oceny samochodu.

Buy Side of M & A Process

Tabela Zawartość Rozpoczęcie Potencjalne Połączenia Dialog otwierania Zbliżając się do Temat Utrzymanie komunikacji Otwórz Co dwie głowy to nie jedna Dzielenie Podsumowania finansowe Litery Intencyjne Due Diligence Uszczelnienia Deal Proces łączenia i uzyskanie (M & A) może być krótki lub długi.

Top 7 firm posiadanych przez Amazon

Tabela Zawartość Amazon Wzrost przychodów Whole Foods Market Pierścień Zappos PillPack, Inc.

Więcej do czytania

Spółka zależna

Co to jest spółka zależna? Spółka zależna jest spółką, której akcje zwykłe jest w 100% własnością innej spółki, podmiotu dominującego.

Dlaczego Go publiczny Firmy prywatne?

Spółki publicznejmoże wybrać, aby przejść do prywatnych z wielu powodów.

Jak Pionowe Fuzje Pracuj

Co to pionowy Fuzja? Pionowy fuzji jest połączeniedwóch lub większej liczby przedsiębiorstw zaangażowanych na różnych etapach procesu łańcucha dostaw dla wspólnego dobra lub usługi.

Top 8 firm Posiadane przez PayPal

Cyfrowy przestrzeń płatnościznajduje się w centrum rewolucji FINTECH że jest inspirująca ostrą konkurencję wśród startupów i gigantów technologicznych, takich jak Apple Inc ( AAPL) i Alphabet Inc ( GOOG).

Jaka jest różnica między fuzji i przejęć?

Fuzje vs. przejęcia: Przegląd Fuzje i przejęcia są dwa z najbardziej niezrozumiany słowa w świecie biznesu.

Wrogie przejęcie

Co jest wrogim przejęciem Wrogiego przejęcia jest nabycie jednej firmie (nazwie spółka przejmowana) w innej (tzw spółka przejmująca), które odbywa się przechodząc bezpośrednio do akcjonariuszy spółki lub walcząc zastąpić zarządzanie, aby nabycie zatwierdzone.

Dowiedz się, jak i dlaczego Fuzje Happen

Czym jest fuzja? Fuzja jest umowa, która łączy dwa istniejące przedsiębiorstwa do jednej nowej spółki.

Czym jest Przepakowywanie Private Equity?

Czym jest Przepakowywanie Private Equity? Private equity kupuje cały czas w niespokojnych spółki publicznej, tym samym podejmując spółki prywatnej z zamiarem modernizacji swojej działalności i odsprzedaży go z zyskiem.

Dane wirtualnym pokoju (VDR)

Co to jest wirtualny Dane pokoju? Wirtualna sala danych (VDR), znany również jako sala Deal, jest bezpiecznym repozytorium online dla przechowywania i dystrybucji dokumentów.

Jakie są prawa akcjonariusza mniejszościowego podczas połączenia

Jakie są drag-along praw? Przeciągnij wzdłuż prawej jest przepis, który umożliwia akcjonariusza większościowego, aby wymusić mniejszościowego akcjonariusza do udziału w sprzedaży spółki.

Zrozumienie wydzielenia Outs

Czym jest Carve-Out? Rzeźbić-out jest częściowe odstąpienieod jednostki gospodarczej, w której spółka dominująca sprzedaje udziały mniejszościowe spółki dziecka do inwestorów zewnętrznych.

Zwracając uwagę Novations

Jaki jest Novation? Novation jest aktem zastąpienie istniejącego ważny kontrakt z umowy zastępczej, gdzie wszystkie zainteresowane strony wzajemnie uzgodnić, aby przełączyć.

Dlaczego firmy zrobiłby Zarządzanie wykupienia (MBO)

Czym jest zarządzanie wykupienia (MBO)? Wykupu zarządzania (MBO) jest transakcją, w której kierownictwo danej spółki nabywa aktywa i operacji biznesowych, którym zarządzają.

Jak Reverse Takeover (RTO) Works

Co to jest Reverse Takeover (RTO)? Przejęcie odwrotne (RTO) to rodzaj połączenia, które angażują się w firmy prywatne, by stać się w publicznym obrocie, bez uciekania się do pierwszej oferty publicznej(IPO).

Jak działa Niechciana Bid

Co to jest Niechciana Bid? Niezamówiony oferta jest oferta złożona przez indywidualnych, inwestorów, lub firmy do zakupu firmy, która nie jest aktywnie poszukuje nabywcy.

Dlaczego firmy należy połączyć się z lub nabycia innych firm?

Fuzje i przejęcia(M & A) są akty konsolidacji spółek lub aktywów, z okiem w kierunku pobudzania wzrostu, zyskując przewagę konkurencyjną, zwiększenie udziału w rynku, lub wpływanie łańcuchów dostaw.

Zrozumienie Variable jednostek interesu

Co jest zmienną Interest Entity (VIE)? Zmienna jednostka procentowa (VIE) odnosi się do struktury prawnej biznesu, w której inwestor posiada pakiet kontrolny, mimo że nie ma większość praw głosu.

Co Inwestorzy mogą uczyć się od M & A Metod Płatności

Jak postrzega zarządzanie swoją firmą i oczekiwane synergie z M & A (fuzje i przejęcia) są często objawia się w sposobie płatności stosowanych przez firmę.

Likwidacja: Co trzeba wiedzieć

Co to jest likwidacja? Likwidacja w finansach i ekonomii jest proces doprowadzenia firmy do końca i dystrybucją swoje aktywa do powoda.

Tajniki przestoju umów

Co to jest umowa quo? Bezruchu umowa jest umową, która zawiera przepisy, które regulują w jaki sposób oferent spółki mogą nabywać, zbywać, ani głosować akcji spółki docelowej.

Zrozumienie połączeń horyzontalnych

Co jest pozioma Fuzja? Poziome połączenie jest fuzja lub biznesowych konsolidacji, który występuje pomiędzy firmami działającymi w tej samej branży.

Jak działa Prywatyzacja Afekt akcjonariuszom Spółki?

Pierwszej oferty publicznej ( IPO) jest częstym zjawiskiem. Firmy prywatne trzymać IPO lub wejść na giełdę poprzez przeniesienie części ich własności na zakup partii wydając gospodarstw kapitałowe lub dłużne inwestorom.

Top 6 Firmy Posiadane przez Nestle

Nestlé (OTC: NSRGY) rozpoczął jako skondensowanego mleka w firmie Cham w Szwajcarii w 1866.

Różnica między List intencyjny oraz Memorandum of Understanding

List intencyjny w porównaniu z protokołem ustaleń: Przegląd List intencyjny może obejmować wiele różnych aspektów i waha się w zależności od długości poziomu specyfiki i rodzaju transakcji.

Poziome vs. Integracja pionowa: Jaka jest różnica?

Poziome vs. Integracja pionowa: Przegląd Poziome i pionowe integracje są strategie stosowane przez przedsiębiorców w tym samym procesie produkcyjnym lub przemysłu.

Co to Bear Hug w biznesie?

Czym jest Bear Hug? W biznesie, przytulić niedźwiedź jest oferta złożona przez jedną spółkę na zakup udziałów w innej za znacznie wyższą cenę niż za akcję, co że firma jest warta na rynku.

Dowiedz się o tym, co wykupu jest

Jaki jest wykupienia? Wykupu jest nabycie kontrolnegow spółce i jest używany zamiennie z terminem przejęcia.

Zrozumienie Koszt flotacji

Co jest kosztem flotacji? Koszty poniesione przez flotacji są spółką giełdową, gdy emituje nowe papieryi obejmuje koszty, takie jak prowizje ubezpieczeniowych, opłat sądowych i opłat rejestracyjnych.

IntraLinks Deal Przepływ Predictor (DFP)

Jaki jest IntraLinks Deal Przepływ Predictor (DFP)? IntraLinks Deal przepływu predykcyjnych (DFP) jest wiodącym wskaźnik połączenia i przejęcia(M & A) komunikatami.

Wykupienia instytucjonalne (IBO)

Co to jest wykupienia instytucjonalne (IBO)? Instytucjonalnym wykupienia (IBO) odnosi się do nabycia kontrolnegow spółce przez inwestorów instytucjonalnych, takich jak firmy private equity, kapitału podwyższonego ryzykaprzedsiębiorstwa lub instytucji finansowej, takiej jak bank komercyjny.