Risicomanagement

Portfolio Variantie Definitie

Wat Is Portfolio Variance? Portfolio variantie is een meting van het risico, hoe de totale werkelijke rendementenvan een reeks van effecten die deel uitmaken van een portefeuille in de tijd fluctueren.

Favorieten

Inleiding internationaal CAPM

Investeren in elke activaheeft risico’s die kunnen worden geminimaliseerd door het gebruik van financiële instrumenten om te bepalen verwachte rendementen.

He, wat is het maken van die Stock Go Crazy? Could Be Eigenzinnige Risk

Wat is Eigenzinnige risico? Eigenzinnige risico is een type van de beleggingsrisico’s, onzekerheden en mogelijke problemen die endemisch op een afzonderlijk actief (zoals aandelen van een bepaald bedrijf) zijn, of een groep van activa (zoals aandelen van een bepaalde sector), of in sommige gevallen, een zeer specifieke beleggingscategorie (zoals collateralized hypothecaire verplichtingen).

Verrekening van betalingen vs. vervroegde verrekening: Wat is het verschil?

Verrekening van betalingen vs. vervroegde verrekening: een overzicht Zowel betaling verrekening en close-out netting zijn methoden van schikking (finaliseren of overeenkomsten of betalingen te voltooien) tussen twee of meer partijen, die worden gebruikt om de blootstelling aan risico’s te verminderen.

Met behulp van Beta naar een Stock's Risk Begrijp

In investeren, betaverwijst niet naar broederschappen, testen van het product, of oude videocassettes.

Credit Derivatives: Hoe Banken zich beschermen als je standaard

Wat is een Credit Derivative? Een credit derivaat is een financieel actief waarmee partijen hun blootstelling aan risico’s te behandelen.

Risico of Ruin

Wat is Risk of Ruin? Risico van ruïne is de kans op een individuele verliezen van aanzienlijke hoeveelheden geld door te investeren, handel of gokken, tot het punt waar het niet langer mogelijk is om de schade te verhalen of doorgaan.

Inzicht Bevoegdheid Risk

Wat is Bevoegdheid risico? Bevoegdheid is het risico dat ontstaat bij het opereren in een buitenlandse jurisdictie.

audit Risk

Wat is Audit Risk? Audit is het risico dat de jaarrekening materieel onjuist, ook al is de controle-advies staat dat de financiële verslaggeving vrij zijn van materiële onjuistheden.

Headline Risk Definitie

Wat is Headline risico? Headline risico is de mogelijkheid dat een nieuwsbericht nadelige invloed op de prijs van een aandeel.

Hoe Beleggingsrisico wordt gekwantificeerd

Inhoudsopgave Alpha en Beta Ratio R-Squared Standaardafwijking De Sharpe Ratio efficiënte Frontiers Capital Asset Pricing Model Value at Risk Het komt neer op Investeren in de financiële markten kunnen aanzienlijke risico’s dragen.

Meer om te lezen

Risk Control Defintion

Wat is Risk Control? Risicobeheersing is de verzameling van methoden waarmee de ondernemingen te evalueren potentiële verliezen en actie te ondernemen om te verminderen of te elimineren dergelijke bedreigingen.

Vlucht naar kwaliteit

Wat doet vlucht naar kwaliteit Mean? Vlucht naar kwaliteit is de actie van de beleggers te bewegen hun kapitaal uit de buurt van risicovolle beleggingen veiliger degenen.

De ins en outs van Vaccinatie

Wat is Immunization? Vaccinatie, ook bekend als multi-periode immunisatie, is een risicobeperkingsstrategie die overeenkomt met de duur van de activa en passiva, het minimaliseren van de impact van de rente op de netto-waarde van meer dan tijd.

Het definiëren van de risico's van de transactie Exposure en voorbeelden

Wat is Transactie Exposure? Transactie exposure is het niveau van de internationale handelspartners gezicht onzekerheid bedrijven.

Risk Management Technieken voor Active Traders

Risicomanagementhelpt gekapt verliezen. Het kan ook helpen rekening van een handelaar te beschermen tegen het verlies van al zijn of haar geld.

Risk Neutral Definitie

Wat is Risk Neutral? Risico neutraal is een concept gebruikt in zowel speltheorie studies en in de financiële wereld.

Het berekenen van de Equity Risk Premium

De risicopremie is een lange-termijn voorspelling van hoeveel de aandelenmarkt risicovrije obligatie-instrumenten zullen overtreffen.

Leer hoe Systemische en systeemrisico's zijn beide Bedreigingen voor Investeerders

Systemische vs. systeemrisico’s: een overzicht Systeemrisicobeschrijft een gebeurtenis die een belangrijke instorting in een specifieke bedrijfstak de bredere economie of kan vonk.

Hoe Risk Analysis Works

Wat is Risk Analysis? Risicoanalyse is het proces van beoordeling van de waarschijnlijkheid van een bijwerking die in het bedrijfsleven, de overheid, of milieusector.

Voorziening voor kredietverliezen (PCL)

Wat doet Voorziening voor kredietverliezen Mean? De voorziening voor kredietverliezen (PCL) is een schatting van de potentiële verliezen die een bedrijf zou kunnen ondervinden als gevolg van het kredietrisico.

Hoe wordt het Capital Asset Pricing Model (CAPM) vertegenwoordigd in de security markt lijn (SML)?

Het Capital Asset Pricing Model (CAPM)is een maatregel die de relatie tussen de beschrijft systematisch risicovan een effect of een portefeuille en het verwachte rendement.

Risk Parity Definitie

Wat is Risk Parity? Risico pariteit is een portefeuilleverdeling strategie met behulp van risico’s voor de toewijzingen over de verschillende onderdelen van een beleggingsportefeuille te bepalen.

Low-Risk vs. High-Risk Investments: Wat is het verschil?

Low-Risk vs. High-Risk Investments: een overzicht Risico is absoluut fundamenteel voor het investeren; geen discussie van het rendement of de prestaties zinvol is zonder op zijn minst enige vermelding van het risico.

Inzicht in de zekerheidsequivalent

Wat is de zekerheidsequivalent? De zekerheidsequivalent is een gegarandeerd rendement dat iemand nu zou aanvaarden, in plaats van het nemen van een kans op een hoger, maar onzeker, terugkeer in de toekomst.

Margin Call Definitie

Wat is een Margin Call? Een margin call gebeurt wanneer een makelaar eist dat een investeerder deposito’s extra geld of waardepapieren zodat de margin accounttot aan het minimum wordt gebracht onderhoud marge.

Besluit Analyse (DA)

Wat is Besluit Analyse (DA)? Besluit van de analyse (DA) is een systematische, kwantitatieve en visuele aanpak van en het evalueren van belangrijke keuzes geconfronteerd met bedrijven.

Hoe werkt het marktrisico invloed op de kosten van kapitaal?

De belangrijkste manier waarop het marktrisicovan invloed op de kosten van kapitaal is door middel van het effect ervan op de kosten van het eigen vermogen.

Een keerzijde Risk Estimate

Wat is het neerwaarts risico? Neerwaarts risico is een schatting van de potentiële van een effect van een daling van de waarde als de marktomstandigheden veranderen, of het bedrag van het verlies dat kan worden geleden als gevolg van de daling lijden.

Hoe kan ik Unlever Beta?

De handeling van “unlevering” betaimpliceert extractie van de impact van de schuldverplichtingen van een onderneming vóór de evaluatie van het risico van een belegging in vergelijking met de markt.

Hoe wordt Monte Carlo simulatie met GBM gebruiken

Een van de meest voorkomende manieren om risico in te schatten is het gebruik van een Monte Carlo simulatie(MCS).

Risico-Return Tradeoff

Welke risico-Return Tradeoff De risico-rendement afweging stelt dat het potentiële rendement stijgt met een toename van het risico.

Leer de voorkomende manieren om Risk in Investment Management Maatregel

Risicomanagementis een cruciaal proces dat wordt gebruikt om beleggingsbeslissingen te nemen.

5 Investeren risicofactoren en hoe ze te vermijden

Beleggen wordt geleverd met risico’s. Soms zijn deze risico’s minimaal zijn, zoals het geval is met staatsobligaties, maar op andere momenten, zoals bij aandelen, opties en grondstoffen, kan het risico aanzienlijk zijn.

Bekende voorbeelden van Risk Management

Zakelijke risicokomt in een verscheidenheid van materiële en immateriële vormen in de loop van de zakelijke levenscyclus.

Het nemen van schoten op CAPM

Als het gaat om het zetten van een risico label op effecten, beleggers wenden zich vaak tot het Capital Asset Pricing Model (CAPM)dat arrest risico’s te maken.

Berekenen (Small) Company Credit Risk

Inzicht in de kredietwaardigheidvan tegenpartijenis een cruciaal element in het bedrijfsleven besluitvorming.

De gevaren van een te uw portefeuille te diversifiëren

We hebben allemaal gehoord van de financiële experts beschrijven de voordelen van diversificatie van de portefeuille, en het is niet alleen maar praten.

levering Risk

Definitie van Delivery Risk Levering risico verwijst naar de kans dat een tegenpartij zijn kant van de overeenkomst niet kan nakomen door niet de onderliggende waarde of de contante waarde van de opdracht te leveren.

Waarom marktrisicopremie is de sleutel tot verwachte marktrendement

In sommige gevallen, brokerage bedrijven bieden een geraamde markt rendementgebaseerd op de samenstelling van de portefeuille van een belegger, risicotolerantie, en investeren stijl.

Wat zijn de meest effectieve hedging strategieën om het marktrisico te verminderen?

Er zijn een aantal effectieve hedging strategieënte verminderen marktrisico, afhankelijk van het actief of een groep activa die wordt afgedekt.