Corporate Finance & Accounting

Favorieten

Wat is het verschil tussen Transfer prijs en Standard Cost?

Transfer Price vs. Standard Cost: een overzicht Accounting is een zeer belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering.

Herkapitalisatie: De ins en outs

Wat is herkapitalisatie? Herkapitalisatie is het proces van herstructurering van een bedrijf obligaties en aandelen mengsel, vaak tot het kapitaal van een vennootschap structuur stabieler te maken.

Het verkennen van de verschillen tussen de financiële prognoses en financiële modellering

Financiële Vooruitzichten vs. financiële modellering: een overzicht Financial forecastingis het proces waarbij een bedrijf denkt over en bereidt zich voor op de toekomst.

Microfinanciering en Macrofinance: Wat is het verschil?

Microfinanciering versus Macrofinance: een overzicht Microfinancieringen macrofinance vertegenwoordigen twee soorten financiering gerelateerde activiteiten.

Hoe syndicaten werken

Wat is een syndicaat? Een syndicaat is een tijdelijke, professionele financiële dienstverleningalliantie gevormd met het oog op de behandeling van een grote transactie die moeilijk of onmogelijk voor de betrokkenen individueel behandelen entiteiten.

Meer informatie over de DuPont Identiteit

Wat is het DuPont identiteit? DuPont de identiteit een uitdrukking die terugkeer een bedrijf op vermogen (ROE) toont kan worden voorgesteld als een product van drie andere verhoudingen: de marge, de totale omzet activa en het vermogen multiplier.

verouderde Inventory

Wat is Verouderde Inventory? Verouderde voorraden is een term die verwijst naar voorraden die aan het einde van zijn levenscyclus.

De voors en tegens van Privatisering

Wat is Privatisering? Privatisering beschrijft het proces waarbij een stuk van het pand of zaken gaat van zijn handen van de overheid te worden in particulier bezit.

Financiële Geschiedenis: De evolutie van Accounting

Inhoudsopgave vroege Accounting de Boekhouders Nieuwe en verbeterde Ledger Het Mathematisch Monk Naar Amerika komen De Amerikaanse Railroad De eerste Financials Geboorte van een Profession Accounting Today Accountingis meer dan alleen de handeling van het bijhouden van een lijst van de schulden en kredieten.

Meer om te lezen

inzicht Faciliteiten

Wat is een faciliteit? Een voorziening is een formele financiële steun programma aangeboden door een kredietinstelling aan een bedrijf dat werkkapitaal nodig te helpen.

Hoe voorzitters zijn verschillend van CEO's

Wat is een voorzitter? Een voorzitter is een executive gekozen door een bedrijf de raad van bestuurdie verantwoordelijk is voor het voorzitten van vergaderingen van de raad of commissie.

Als gevolg van de rekening Definition

Wat is een gevolg van de rekening? Een gevolg van de rekening is een troefrekening in het grootboekgebruikt om geld verschuldigd aan een bedrijf dat op dat moment bij een ander bedrijf wordt gehouden bij te houden.

Hoe bereken je de nettoschuld behulp van Excel?

In collectieve waardering, zoals in de boekhouding van ondernemingen, een groot aantal metrieken worden gebruikt om de waarde van een bedrijf en haar vermogen om winst te genereren en tegelijkertijd voldoen aan zijn financiële verplichtingen te beoordelen.

Meer informatie over de 8 belangrijke stappen in de Accounting Cycle

Kleine ondernemers hebben behoefte aan een eenvoudige manier om boekhoudkundige taken uit te voeren.

Inzicht Voorraadprodukt (MTS), Nadelen, en Alternatieven

Wat is Voorraadprodukt - MTS? Voorraadprodukt (MTS) is een traditionele productie strategie die wordt gebruikt door bedrijven om de inventaris met de verwachte vraag van de consument aan te passen.

Wat u moet weten over Persconferenties

Wat is een persconferentie? Een persconferentie is een evenement georganiseerd om informatie officieel verspreiden en vragen van de media te beantwoorden.

Pure Risk: Wat iedereen zou moeten weten

Wat is pure risico? Pure risico is een soort risico dat niet kan worden gecontroleerd en heeft twee uitkomsten: volledig verlies of geen verlies bij allen.

Hoe kapitaalinjecties Keep Bedrijven Afloat

Wat Is Capital Injection? Een kapitaalinjectie is een investering van kapitaalin een bedrijf of instelling, meestal in de vorm van contanten, aandelen, of schuld.

Inzicht Quick Assets

Wat zijn Quick Assets? Quick activa hebben betrekking op activa die eigendom zijn van een bedrijf met een commerciële of ruilwaarde die gemakkelijk kan worden omgezet in geld of die al in een cash vorm.

Waarom de allocatie van kapitaal is een belangrijke beslissing van het management

Wat Is Capital Allocation? Allocatie van kapitaal is over waar en hoe een corporatie de chief executive officer (CEO) beslist om het geld dat het bedrijf heeft verdiend door te brengen.

Surplus Lines Insurance Explained

Surplus lijnen verzekering beschermt tegen financiële risico dat te hoog is voor een reguliere verzekeringsmaatschappij op zich te nemen.

Wat doet supermajority Mean?

Wat doet supermajority Mean? Een supermajority is een wijzigingvan een bedrijf de corporate charterdat een grote meerderheid van de aandeelhouders (in het algemeen 67% tot 90%) nodig heeft om belangrijke veranderingen zoals fusies goed te keuren.

Wat betekent Transparantie Mean?

Wat is Transparantie? Transparantie is de mate waarin beleggers gemakkelijk toegang hebben tot vereiste financiële informatie over een bedrijf, zoals prijsniveaus, diepte van de markten de gecontroleerde financiële verslagen.

Groei tegen een redelijke prijs (GARP)

Wat doet de groei tegen een redelijke prijs (GARP) Mean?

Business to Business (B2B)

Wat is Business to Business (B2B)? Business to business ook wel B to B of B2B, is een vorm van transacties tussen bedrijven, zoals wanneer er sprake van een fabrikant en groothandel, of een groothandel en een retailer.

Wat is Other Comprehensive Income?

In de boekhouding, niet-gerealiseerde resultaten(OCI) omvat inkomsten, uitgaven, winsten en verliezen die nog moeten worden gerealiseerd.

Assurance Definitie

Wat is Assurance? Assurance verwijst naar financiële dekking die vergoeding voorziet in een evenement dat is zeker te gebeuren.

Gross-Up Definition

Wat is een Gross-Up? Een gross-up is een extra hoeveelheid geld toegevoegd aan een betaling aan de inkomstenbelasting die de ontvanger zal verschuldigd bent over de betaling te dekken.

Hoe vlottende activa en vaste activa verschillen?

Vlottende activa en vaste activa worden vermeld op de balans.

Geldstroom

Wat is Cash Flow Cash flow is het netto bedrag van de geldmiddelen en kasequivalenten worden overgebracht naar en vanuit een bedrijf.

Zijn Dividenden Beschouwd als een Company Expense?

Contanten of stock dividenduitgekeerd aan de aandeelhouders worden niet als een last op van een bedrijf winst-en verliesrekening.

Hoe Krimp Works

Wat is Krimp? Krimp is het verlies van de inventarisdie kunnen worden toegeschreven aan factoren zoals diefstal door werknemers, winkeldiefstal, administratieve fout, vendor fraude, schade tijdens het transport of in de winkel, en kassier fouten die de klant ten goede komen.

-Activity Based Budgeting (ABB) Definitie

Wat is Activity-Based Budgeting (ABB)? Activity-based budgeting (ABB) is een systeem dat registreert, onderzoekt en analyseert, en activiteitendie leiden tot kosten voor een bedrijf.

Wat Quarters (Q1, Q2, Q3 en Q4) Vertel ons

Wat is een Quarter - Q1, Q2, Q3, Q4?

Hoe wordt de formule van camp Model Gebruikt in Inventory Management?

De economische bestelhoeveelheid(EOQ) model wordt gebruikt in voorraadbeheer door het berekenen van het aantal eenheden van een bedrijf moet aan haar inventaris toe met elke partij om de totale kosten van de inventaris te verminderen.

Hoe Cumulatieve Voting Wordt Gebruikt

Wat is cumulatief Stemmen? Cumulatief stemmen is de gevolgde procedure bij de verkiezing van bestuur van een vennootschap.

Six Sigma Vermindert fouten en bespaart Hoofdstad

Wat is Six Sigma? Six Sigma is een kwaliteitscontrole methodologie in 1986 ontwikkeld door Motorola, Inc.

Hoe Assurance Services Work

Wat zijn Assurance Services? Assurance diensten zijn een soort van onafhankelijke professionele service doorgaans verstrekt door gecertificeerde of accountants, zoals CPA’s.

Hoe Checks and balances Hulp aan fouten en slecht gedrag Verminder

Wat zijn checks and balances? Checks and balances zijn verschillende procedures ingevoerd om fouten te vermijden, ongepast gedrag te voorkomen, of het risico van centralisatie van de macht te verminderen.