Belastingaftrek - Credits

Favorieten

gespecificeerde Aftrek

Wat is een gespecificeerde aftrek? Een gespecificeerde aftrek is een uitgave in aanmerking komende producten, diensten, of de bijdragen die kunnen worden afgetrokken van de gecorrigeerde bruto-inkomen ( AGI) naar uw aanslagbiljet te verlagen.

Extra Persoonlijke Toeslag verlopen in april 2000

Wat is extra persoonlijke Allowance? In het Verenigd Koninkrijk, extra persoonlijke toelage (APA) was een extra aftrek zoals uiteengezet door HM Revenue and Customs (HMRC)op aangiften inkomstenbelasting die door de single, gescheiden of weduwe personen die niet in aanmerking komen voor het echtpaar ontvangen waren zou kunnen worden gemaakt uitkering en die financieel een kind steunden onder de leeftijd van 16.

Hoe om de balans verliezen aftrekken van uw aanslagbiljet

In een perfecte wereld, zou je nooit enige verliezen op de aandelenmarkten.

Standard Aftrek

Wat is een standaard aftrek? De Internal Revenue Service (IRS) standaard aftrek is het deel van het inkomen dat niet onderworpen is aan de belasting die kunnen worden gebruikt om uw aanslagbiljet te verlagen.

Wanneer is Mortgage Insurance fiscaal aftrekbaar?

Het laatste jaar dat de belastingaftrek voor particuliere hypothecaire verzekeringen(PMI) was toegestaan was voor fiscale jaar 2017, maar alleen voor hypotheken afgesloten of geherfinancierd na 1 januari 2007.

Leer Hoeveel kost een afhankelijke Verminder uw belastingen?

Met President Trump’s nieuwe fiscale wetgeving, werd het kind belastingkrediet verhoogd van $ 1.

Modified Accelerated Cost Recovery System (MACRS)

Wat doet Modified Accelerated Cost Recovery System (MACRS) Mean?

IRS Publicatie 530: Tax Information voor tuinbezitters

Wat is IRS Publicatie 530? IRS Publicatie 530 is een belasting document voor huiseigenaren die beschrijft hoe belastingsvijlers kosten in verband met het bezit van een huis moet behandelen.

Meer informatie over wat een sectie 1244 Stock Is

Een Sectie 1244 voorraad is een vorm van eigen vermogen vernoemd naar het deel van de Internal Revenue Code, dat de behandeling ervan beschrijft onder fiscaal recht.

Verhuiskosten: Hoe Form 3903 File

Wat is Vorm 3903: verhuiskosten? Form 3903 is een belasting vorm gecreëerd door de Internal Revenue Service (IRS)en wordt gebruikt door de belastingbetaler op aftrek bewegende uitgaven in verband met een nieuwe baan.

Meer om te lezen

Gekwalificeerde Productieve Activiteiten Inkomen (QPAI)

Wat is de Qualified Production Activiteiten inkomen? Gekwalificeerde productieactiviteiten Income (QPAI) is het deel van inkomsten uit binnenlandse verwerking en productie die in aanmerking komt voor minder belasting.

Vorm 1045: Aanvraag voor Voorlopig Refund Definition

Wat is Vorm 1045: Aanvraag voor Voorlopig Refund? Deze vorm, verspreid door de Internal Revenue Service(IRS), wordt gebruikt door individuen, landgoederen en trusts te passen voor een snelle terugbetaling van belastingen.

Earned Income Credit (EIC)

Wat is de Earned Income Credit? De inkomsten uit arbeid krediet (EIC) is een in de Verenigde Staten belastingkrediet dat sommige belastingplichtigen helpt met een laag inkomen uit arbeid in een bepaald belastingjaar.

IRS Publicatie 524 (Credit voor ouderen of gehandicapten)

Wat is de IRS Publicatie 524? Een document gepubliceerd door de Internal Revenue Service (IRS) het verstrekken van informatie over de fiscale krediet beschikbaar zijn voor ouderen of gehandicapten.

Homestead Vrijstelling

Wat is een Homestead Vrijstelling? Een hoeve vrijstelling is een wettelijke bepaling die helpt te beschermen een thuis ver van sommige schuldeisers na de dood van een huiseigenaar echtgenoot of de faillietverklaring.

Long-Term Capital Gain of verlies

Wat is een Long-Term Capital Gain of verlies Een lange-termijn winst of het verlies is de winst of het verlies uit de verkoop van een in aanmerking komende investeringdie is eigendom van langer dan 12 maanden op het moment van verkoop.

Belastingkrediet

Wat is een Tax Credit? Een belastingkrediet is een hoeveelheid geld die de belastingbetalers kunnen aftrekken van belastingen verschuldigd is aan de regering.

Vermogensverliezen en Tax

Het is nooit leuk om geld te verliezen in een investering, maar waarbij een minwaardeop uw aangiftekan een effectieve troostprijs in veel gevallen.

Buitenlandse uitsluiting van de woningmarkt en de aftrek

WAT IS HET Buitenlandse uitsluiting van de woningmarkt en de aftrek De buitenlandse uitsluiting van de woningmarkt en de aftrekis een vergoeding voor de belastingbetaler die wonen en werken in een vreemd land naar een bedrag dat hun werkgever toewijst aan hen om kosten in verband met huisvesting te dekken uit te sluiten.

Alternatieve Brandstoffen Tax Credit

Wat is het alternatief Fuels Tax Credit De alternatieve brandstoffen krediet is een niet-terugbetaalbaar belastingkrediettoegekend aan belastingplichtigendie gebruik maken van niet-alcohol alternatieve brandstoffen die hetzij in de handel worden verkocht door de belastingplichtige of het gebruik in voertuigen van de belastingplichtige voor het bedrijfsleven.

Vrijstelling

Wat is een vrijstelling Een vrijstelling is een aftrekdoor de wet toegestaan om het bedrag van de inkomsten die anders zouden worden belast verminderen.

IRS Publicatie 536

Wat is IRS Publicatie 536 IRS Publicatie 536 is een document gepubliceerd door de Internal Revenue Service (IRS)die leiding geeft over wat te doen als een belastingplichtige, of een persoon of bedrijf, heeft meer aftrekkendan het inkomen in een bepaald boekjaar.

Casualty en Diefstal Verliezen

WAT IS Casualty en diefstal Verliezen Casualty en diefstal verliezen zijn aftrekbaarverliezen die het gevolg zijn van de vernietiging of het verlies van een belastingplichtige persoonlijk eigendom.

Hoofdstad Verlies Overdracht

Wat is de hoofdstad overgedragen verlies Kapitaal overgedragen verlies is het netto bedrag van het kapitaal verliezen in aanmerking komen naar voren in toekomstige fiscale jaar worden uitgevoerd.

American Opportunity Tax Credit

Wat is de Amerikaanse Opportunity Tax Credit De Amerikaanse Opportunity Tax Credit (AOTC) is een krediet voor gekwalificeerde onderwijs kosten voor een student voor de eerste vier jaar van post-secundair onderwijs.

Onroerende voorheffing Aftrek

DEFINITIE van de onroerende voorheffing Aftrek Onroerende voorheffing aftrek verwijst naar staats-en lokale belasting op onroerende goederen die in het algemeen zijn aftrekbaar van de federale inkomstenbelasting.

Belasting aftrekbare rente

Definitie van de belasting aftrekbare rente De belasting aftrekbare rente is een lening kosten die een belastingplichtige aanspraak kan maken op een federale of staat aangifte te belastbaar inkomen te verminderen.

hoop Credit

WAT IS Hope Credit Hoop Credit of de Hope Scholarship Tax Credit, is een nonrefundable onderwijs belastingkrediet.

Het berekenen van de hypotheekrenteaftrek Aftrek

De hypotheekrente aftrek is één van de meest geliefde Amerikaanse belastingvoordelen.

Reiskosten

Wat zijn de reiskosten Reiskosten zijn kosten verbonden aan het reizen voor het verrichten van zakelijke activiteiten.

Saver Belastingvermindering

Wat is Saver Belastingvermindering De spaarder belastingkrediet is een niet-terugbetaalbaar belastingkrediet dat door belastingplichtigen die te maken kan worden geclaimd salaris-uitstel bijdragenaan hun werkgever gesponsorde 401 (k), 403 (b), SIMPLE, september of de overheid 457 plan en / of bijdragen leveren om hun traditionele en / of Roth IRAS.

Belastingvoordelen voor eigenaars van tweede huizen

Als u denkt over het kopen van een tweede huis te gebruiken voor vakanties, huurinkomsten, of een eventuele pensionering woonplaats, het maakt financiële zin om te profiteren van alle beschikbare belastingvoordelen op die eigenschap.

Het krijgen van US belastingaftrek Op Buitenlandse Real Estate

Meer en meer mensen zijn in het buitenland op zoek naar vakantiehuizen, verhuur inkomen eigenschappenen plaatsen om te settelen tijdens het pensioen - of dat nu vijf of 30 jaar weg.

Wat is het doel van een gerepatrieerde fiscaal voordeel?

In 2004 keurde het Congres de American Jobs Creation Actin een poging om de economie te stimuleren.

historische structuur

WAT IS historische structuur Een historische structuur is een subcategorie van een historisch pand zoals aangewezen door het Nationaal register van historische plaatsen, aangeduid als het Rijksregister.

Bent u mist op belastingvrijstellingen?

Er is geen nadeel aan een belastingvrijstelling:De term heeft een specifieke betekenis in het fiscaal recht, dat is altijd gunstig.

Hypotheekrenteaftrek

Definitie van hypotheekrenteaftrek Hypotheekrenteaftrek is een veel voorkomende gespecificeerde aftrekdie het mogelijk maakt huiseigenaren om de rente die zij betalen op een lening gebruikt om te bouwen, kopen of te kunnen verbeteren op hun woonplaats aftrekken.

IRS Publicatie 503: Kind en verzorging van afhankelijke personen Uitgaven

Definitie van IRS Publicatie 503: Kind en verzorging van afhankelijke personen Uitgaven IRS Publicatie 503 is een document gepubliceerd elk jaar door de Internal Revenue Service de aanleg van de criteria waaraan moet worden voldaan voor een belastingplichtige aan het kind en Afhankelijke Care Credit claimen.

Geef uw belastingen wat krediet

In de zakelijke wereld, het enige nummer dat er echt toe doet aan het eind van de dag is de bottom line.

Diverse Tax Credits

WAT IS Diverse Tax Credits Diverse heffingskortingen zijn een groep van minder voorkomende belastingkredietendie gelden voor belastingplichtigen in verschillende situaties.