Veldedighet

Velgjører

Hva er en velgjører En velgjører er en person som gir penger eller andre ressurser til en enkeltperson, gruppe eller organisasjon.

501 (c) (3) organisasjoner

Hva er 501 © (3) organisasjoner § 501 © (3) er en Internal Revenue Code (IRC) for ideelle organisasjonersom er godkjent for skattefri formål.

Toppvalg