Uføreforsikring

residual Benefit

Hva er Residual Benefit En rest fordel er levert av en uføreforsikring som gir forsikringstakeren med en del av de totale fordelene skissert i politikken.

Toppvalg

Hvor mye Uføreforsikring kan kjøpes?

Funksjonshemming forsikring er en type forsikring som er tilgjengelig for å gi inntekter i tilfelle en arbeidstaker ikke lenger kan utføre sitt arbeid på grunn av en funksjonshemming.

Gruppe og individuell funksjonshemming forsikring

Sørge for at du har nok inntekt til å støtte familien din dersom du blir fysisk utfordret og kan ikke arbeide for en lengre periode er en viktig del av enhver økonomisk plan.

Premiefritak for uførhet

Hva er premiefritak for uførhet Premiefritak for uførhet er en bestemmelse i en forsikringpolicy som sier forsikringsselskapet vil ikke kreve den forsikrede å betale premien hvis de er alvorlig skadet.

Disability-inntekt (DI) Forsikring

Hva er Disability-inntekt (DI) Forsikring Funksjonshemming inntekt (DI) Forsikringen gir supplerende inntekt i tilfelle sykdom eller ulykke som resulterer i en funksjonshemming som hindrer den forsikrede fra å arbeide på deres vanlige arbeid.

Any-Yrke Regler

Hva er en alle-Yrke Regler En hvilken som helst-okkupasjonspolitikken er en type funksjonshemming forsikringsom kategoriserer hva slags arbeid for dekning formål.