Skattetrekk - Studiepoeng

Toppvalg

spesifisert Fradrag

Hva er en spesifisert fradrag? En spesifisert fradrag er en utgift på godkjente produkter, tjenester, eller bidrag som kan trekkes fra justert brutto inntekt ( AGI) for å redusere skatten regningen.

Tilleggspersonfradrag Utløpt i april 2000

Hva er Tilleggspersonfradrag? I Storbritannia, ekstra personfradrag (APA) var en ekstra fradrag som fastsatt av HM Revenue and Customs (HMRC)i selvangivelsen som kan kreves av enslige, separert eller enker personer som ikke var berettiget til å motta ekteparet barnetrygd og som var økonomisk støtte til et barn under 16 år Foreldrene var også i stand til å kreve fordel hvis barnet var over 16 og er involvert i utdanning på heltid eller læreplass i minst to år.

Hvordan trekke lager tap fra din skatt regningen

I en perfekt verden, ville du aldri ha noen tap i aksjemarkedet.

standard~~POS=TRUNC fradrag~~POS=HEADCOMP

Hva er et standardfradrag? Internal Revenue Service (IRS) Standardfradraget er den delen av inntekten som ikke er gjenstand for beskatning som kan brukes til å redusere skatten regningen.

Når er Mortgage Insurance moms Egenandel?

Det siste året at skattefradrag for private boliglån forsikring(PMI) fikk var for skatteåret 2017, men bare for boliglån tatt ut eller refinansiert etter 1.

Lær Hvor mye koster en Dependent redusere skatter?

Med President Trump nye skatterett, ble barnet skatt kreditt hevet fra $ 1000 til $ 2000 per barn for 2018 og 2019.

Forandringer Akselerert Cost Recovery System (MACRS)

Hva gjør Modifisert Accelerated Cost Recovery System (MACRS) mener?

IRS Publication 530: Skatt Informasjon for villaeiere

Hva er IRS Publication 530? IRS Publication 530 er en skatt dokument for huseiere som viser hvordan skatte filers bør behandle kostnader knyttet til å eie et hjem.

Lær om hva et avsnitt 1244 Stock Er

A Seksjon 1244 lager er en type egenkapital oppkalt etter den delen av Internal Revenue Code som beskriver sin behandling etter skatterett.

Mer å lese

Kvalifisert Produksjon Aktiviteter Inntekt (QPAI)

Hva er kvalifisert produksjonsvirksomhet inntekt? Kvalifisert Production Activities Inntekt (QPAI) er den del av inntekt fra innenlandsk produksjon og produksjon som kvalifiserer for redusert beskatning.

Form 1045: Søknad om Tentativ Tilbakebetaling Definition

Hva er Form 1045: Søknad om Tentativ refusjon? Denne formen, distribuert av Internal Revenue Service(IRS), blir brukt av enkeltpersoner, eiendommer og klareringer til å søke om en rask skatt tilbakebetaling.

Inntekt kreditt (EIC)

Hva er lønnsinntekt kreditt? Lønnsinntekt kreditt (EIC) er en amerikansk skatt kreditt som hjelper visse skattytere med lav inntekt fra arbeid i et bestemt inntektsår.

IRS Publication 524 (Credit for eldre eller funksjonshemmede)

Hva er IRS Publication 524? Et dokument publisert av Internal Revenue Service (IRS) gir informasjon om skatt kreditt tilgjengelig for eldre eller funksjonshemmede.

Homestead Fritak

Hva er et Homestead fritak? En gård fritak er en juridisk bestemmelse som hjelper skjerme et hjem fra noen kreditorer etter dødsfallet av et hus ektefelle eller erklæringen av konkurs.

Long-Term Capital Gevinst eller tap

Hva er en Long-Term Capital Gevinst eller tap En langsiktig gevinst eller tap er gevinst eller tap som stammer fra salg av en kvalifiserende investeringsom har vært eid i mer enn 12 måneder på tidspunktet for salg.

Tax Credit

Hva er en skatt kreditt? En skatt kreditt er et pengebeløp som skattebetalere kan trekke fra skyldige skatter til sin regjering.

Kapitaltap og moms

Det er aldri morsomt å tape penger i en investering, men å erklære en kapital tappå selvangivelsenkan være en effektiv trøstepremie i mange tilfeller.

Utenlandske Boliger eksklusjon og Fradrag

HVA ER DET Foreign Boliger eksklusjon og Fradrag Den utenlandske boliger utstøting og fradrager et fradrag for skattytere som bor og arbeider i et fremmed land for å utelukke et beløp som arbeidsgiver fordeler til dem for å dekke kostnader knyttet til bolig.

Alternative drivstoff Tax Credit

Hva er alternativet Fuels Tax Credit Alternativet brensel kreditt er et ikke-refunderbart skattefradragtildelt skattyteresom bruker ikke alkohol alternative drivstoff som enten selges kommersielt av skattyter eller brukt i skattyters biler for virksomheten.

Fritak

Hva er et Fritak Dispensasjon er et fradragtillates av loven for å redusere mengden av inntekt som ellers ville bli beskattet.

IRS Publication 536

Hva er IRS Publication 536 IRS Publication 536 er et dokument publisert av Internal Revenue Service (IRS)som gir veiledning om hva du skal gjøre når en skattebetaler, enten en person eller selskap, har mer fradragenn inntekt i et gitt inntektsår.

Havari og tyveri Tap

HVA ER havari og tyveri Tap Havari og tyveri tap er fradragsberettigettap som oppstår ved ødeleggelse eller tap av en skattyters personlige eiendom.

Capital Tap Carry

Hva er Capital Loss Carry Kapital tap carry er nettobeløpet av kurstap kvalifisert til fremføring i fremtidige skatte år.

Amerikanske Opportunity Tax Credit

Hva er den amerikanske Opportunity Tax Credit Den amerikanske Opportunity Tax Credit (AOTC) er en kreditt for kvalifisert utdanning utgifter for en student for de første fire årene av post-videregående utdanning.

Eiendomsskatt Fradrag

Definisjon av Eiendomsskatt Fradrag Eiendomsskatt fradrag refererer til statlige og lokale eiendomsskatt som er generelt egenandel fra føderal inntektsskatt.

Fradragsberettiget interesse

Definisjon av skattefradraget for rente Den fradragsberettiget interesse er en lånekostnad som en skattyter kan kreve på en føderal eller statlig selvangivelse for å redusere skattbar inntekt.

håper Credit

HVA ER Håp Credit Håper Credit, eller Hope Scholarship Tax Credit, er en refunderbar utdanning skattefradrag.

Beregning av boliglån interesse skattekort

Boliglån interesse skattefradrag er en av de mest verdsatte amerikanske skattelettelser.

Reiseutgifter

Hva er reiseutgifter Reisekostnader er kostnader forbundet med å reise med det formål å drive forretningsvirksomhet.

Saver Tax Credit

Hva er Saver Tax Credit Saver skatte kreditt er et ikke-refunderbart skatt kreditt som kan kreves av skattytere som gjør lønnen-utsettelse bidragtil arbeidsgiver-sponset 401 (k), 403 (b), SIMPLE, september eller statlig 457 plan og / eller foreta bidrag til sin tradisjonelle og / eller Roth IRAS.

Skattelettelser for Second-hjem eiere

Hvis du tenker på å kjøpe et andre hjem for å bruke for ferier, leieinntekter, eller en eventuell avgang bolig, gjør det økonomisk fornuftig å dra nytte av alle tilgjengelige skattelettelser på denne eiendommen.

Får amerikanske skattefradrag på utenlandske Eiendom

Flere og flere mennesker ser utenlands for feriehjem, leie inntekt egenskaperog steder å slå seg ned under avgang - enten det er fem eller 30 år unna.

Hva er hensikten med en hjemsendt skatt pause?

I 2004 vedtok kongressen amerikanske Jobs Creation Acti et forsøk på å styrke økonomien.

historisk Structure

HVA ER historisk struktur En historisk struktur er en underkategori av en historisk eiendom som er utpekt av det nasjonale registeret over historiske steder, referert til som Folkeregisteret.

Er du glipp av disse skattefritak?

Det er ingen ulemper til et skattefritak:Begrepet har en bestemt mening i skatterett, som alltid er gunstig.

Boliglån interesse fradrag

Definisjon av boliglån interesse fradrag Boliglån interesse fradrag er en vanlig spesifisert fradragsom tillater huseiere å trekke fra renter de betaler på eventuelle lån brukes til å bygge, kjøpe eller gjøre forbedringer på sin bolig.

IRS Publication 503: Familier og avhengige omsorg utgifter

Definisjon av IRS Publication 503: Familier og avhengige omsorg utgifter IRS Publication 503 er et dokument utgis hvert år av Internal Revenue Service legge ut hvilke kriterier som må være oppfylt for en skattyter å kreve barnet og avhengige Care Credit.

Gi din skatt noen kreditt

I bedriftens verden, det eneste nummeret som virkelig teller på slutten av dagen er bunnlinjen.

Diverse skattefradrag

HVA ER Diverse skattefradrag Diverse skattefradrag er en gruppe av mindre vanlige skattekredittersom gjelder for skattytere i ulike situasjoner.