metaller Trading

Toppvalg

Trading gull og sølv terminkontrakter

Gull og sølv futures kontrakterkan tilby en sikringmot inflasjon, en spekulativlek, en alternativ investering klasse eller en kommersiell sikring for investorer som søker muligheter utenfor tradisjonelle aksjer og rentepapirer.

BUGS Index (HUI)

Hva er BUGS Index (HUI) Den BUGS Index (HUI) er en indeks av selskaper som er involvert i gull-gruve.

Vault kvittering

Hva er en Vault Kvittering En hvelvet kvittering er et dokument ofte anvendt som et leverings instrument eller for å vise eierskap av edle metaller som er lagret i en bank, et varehus eller depot.

En primer på Palladium

Palladiumer en av de mest sjeldne metaller på jorden, ca 15 ganger mer sjelden enn platinaog 30 ganger mer sjeldent enn gull.

En introduksjon til Trading Silver Futures

Etter gull, sølver de mest investert edelt metallhandelsvare. I århundrer har sølv blitt brukt som valuta, for smykker, og som en langsiktig investering.

demurrage

Hva er en demurrage Overligge er et begrep som refererer til betalinger til eieren av en innleid skip ved befrakter når det er en forsinkelse i den lasting eller lossing av gods, eller en hvilken som helst annen form for brudd fra den opprinnelige leie kontrakten.

Trading Gold-Silver Ratio

For hardt aktivumentusiast, er gull-sølv ratio vanlig språkbruk. For den gjennomsnittlige investor, representerer det en uforståelige beregningsom er alt annet enn godt kjent.