innsikt

Lær om Backlog

Hva er Backlog? En Reserven er en opphoping av arbeidet som må fullføres.

Toppvalg


Arrows teorem


Hva er Arrows teorem Arrows teorem er en sosial-valg paradoks illustrerer umuligheten av å ha en ideell valgsystem som er representative for bestemte rettferdighetskriterier, slik som paretooptimalitet.

teenie


Hva er en Teenie En teenie, i handelen, er et mål på verdi som representerer en sekstendedel av ett punkt.

Mer å lese


Hvor kommer Nobelprisen pengene fra?

Alfred Nobel, svensk vitenskapsmann, oppfinner og gründer som igjen mesteparten av sin formue som grunnlag for Nobelprisen, stipulert eiendeler fra hans eiendom skal være investert i “trygge verdipapirer” for å opprettholde begavelse for premiene.

Hvorfor er forretningsetikk viktig?

Systemet med moralske og etiske holdninger som styrer verdier, atferd og beslutninger i en bedrift organisasjon og enkeltpersoner i organisasjonen er kjent som forretningsetikk.