Forstå Aktuarielle Grunnlag for regnskap

Publisert på 30 April 2019

Hva er Aktuarielle Grunnlag for regnskap?

Aktuarfirmaet prinsippet er en metode som ofte brukes ved beregning av periodiske utbetalinger som et selskap må gjøre for å finansiere sine ansattes pensjonsfordeler. Den aktuarmessige fastsetter at totale bidrag fra selskapet pluss avkastning på pensjonsmidlene må matche de nødvendige årlige bidraget fra pensjonskassen.

Forutsetninger må gjøres for følgende forhold:

 • Den estimerte antall år at ansatte er sannsynlig å fungere.
 • Hastigheten som lønn forventes å øke i fremtiden.
 • Avkastning på pensjonsmidlene.
 • Den diskonteringsrente brukes til fremtidige ytelser.

Den aktuarmessige of Accounting Forklart

Denne fremgangsmåte følger den grunnleggende forutsetningen for en hvilken som helst actuarial prosess ved at kostnader og fordeler må være lik. Regnskapsføring av pensjoner innebærer forutsetninger på begge sider av ligningen. Ved gjennomgang et selskaps regnskaper investorer bør merke seg hvorvidt selskapet er å være aggressiv eller konservativ i disse forutsetningene.

For eksempel, hvis et selskap bruker en svært høy avkastning på sine pensjonsmidler, vil dette redusere dagens kostnader for å finansiere sin pensjonsordning. Informasjon om pensjonsinnskudd og eiendeler kan bli funnet i selskapets kvartals- og årsrapporter til Securities and Exchange Commission.

Denne fremgangsmåten blir utført ved estimatregnskapsførere , statistikere som bruker formler som er brukt for å statistisk informasjon i henhold til generelt aksepterte prinsipper for å bestemme sannsynligheten for at en bestemt hendelse risiko som oppstår i løpet av en gitt tidsperiode. Disse regnskapsførere samle og vurdere data, herunder økonomisk og livsstil informasjon, og deretter gi veiledning som gjør selskapet til å ta investeringsbeslutninger som vil ideelt sett holde kontoen godt finansiert og selskapet i god finansiell stilling.

nøkkel~~POS=TRUNC Takeaways

 • Aktuarfirmaet prinsippet er en metode som ofte brukes til å beregne periodiske utbetalinger som et selskap må gjøre for å finansiere sine ansattes pensjonsrettigheter.
 • Metoden krever at totale bidrag fra selskapet pluss avkastning på pensjonsmidlene må samsvare med den nødvendige årlige bidraget fra pensjonskassen.
 • Aktuarer må vurdere de årene som en ansatt er sannsynlig å arbeide, hva de er sannsynlig å tjene, avkastning på pensjonsmidlene og diskonteringsrenten for fremtidige ytelser.

Reelle eksempler på aktuarmessige of Accounting Method

Eksempler på aktuarmessige prinsippet metode satt til å jobbe i et fond kan inkludere en Trust Fund , satt opp for en offentlig ansatt pensjonering system, eller en pensjonskasse.

Når du lager forslag for disse midlene , aktuarer må vurdere de fire faktorene ovenfor:

 • År en ansatt er sannsynlig å fungere.
 • Hva de er sannsynlig å tjene.
 • Avkastning på pensjonsmidlene.
 • Diskonteringsrente for fremtidige ytelser.

For å utføre disse trinnene, en regnskapsfører ville se på dagens alder på plan deltakerne og estimater for hvor mange år de kan fungere frem til pensjonsalder, noe som åpner for deltakere som tar tidligpensjon og de som utsetter innløse ut fordeler i favør av med pensjon senere. Han eller hun vil også se på det projiserte sluttlønnen for hver ansatt, vurderer potensialet fortjeneste øker, bonuser og andre typer kompensasjon, samt at planen finansiering, markedsforhold, økonomiske forhold og andre faktorer som kan påvirke avkastningen for pensjonsmidlene.

Til slutt ville revisor se på virkningen av diskonteringsrenten for ytelser ned linjen. Basert på denne informasjonen, kan revisor anslå hvor mye som må finansieres for de ansatte å få en lik pensjon fordeling hvert år som de har krav på, og deretter komme med anbefalinger til selskapet for å oppnå dette beløpet.

finansiell analyse aktuar

Les denne etterpå

Relaterte innlegg