Commodities

Utveksling av Futures for fysisk (EFP)

Hva gjør Utveksling av Futures for fysisk Mean? En utveksling av futures for fysisk (EFP) er en privat avtale mellom to parter om å bytte en futures posisjon for de underliggende faktiske.

Toppvalg

Hvordan Timber investeringer kan Diversify aksjeporteføljen

Hva er en Timberland Investment? Investorer som ønsker å diversifisere sin portefølje av aksjer og renteprodukter kan investere i Timberland.

Forstå Bounties

Hva er en Bounty? Begrepet skuddpremiekan referere til noe av det følgende:

Inne i Federal Land Bank (FLB)

Hva er Federal Land Bank (FLB)? The Federal Land Bank er et nettverk av regionale samarbeidende banker som gir langsiktige lån til bønder og rancheiere.

De 5 landene som produserer mest Sugar

Omtrent 80% av verdens sukker fremstilles fra sukkerrør i tropiske og subtropiske strøk med de resterende 30% som stammer fra sukkerroer, som dyrkes for det meste i de tempererte soner av den nordlige halvkule.

Hvordan Forwardation Skjer

Hva er Forwardation? Forwardation er et begrep som brukes i prising terminkontrakter hvor futures prisen på en vare eller valuta er høyere enn dagens kurs kalt spotpris eller umiddelbar levering pris.

Commodity vs. Produkt: Hva er forskjellen?

Commodity vs. Produkt: En oversikt Selv om de er ofte forvirret og kan brukes om hverandre, begrepene vare og produktet er svært forskjellige.

United States Natural Gas Fund (UNG)

Hva er USA Natural Gas Fund? The United States Natural Gas Fund (UNG) er et børsnotert sikkerhet utviklet for å spore prosentvise endringer i prisen på naturgass levert til Henry Hub, Louisiana, den viktigste amerikanske standarden for naturgass.

Brutto Processing Margin (GPM)

Hva er en grov Processing Margin? Brutto behandling margin (GPM) er differansen mellom kostnaden for en rå vare og resultat den genererer en gang selges som et ferdig produkt.

Timber Investment Management Organization (TIMO)

Hva er en tømmer Investment Management organisasjon? En tømmer Investment Management Organization (TIMO) er en ledergruppe som hjelpemidler institusjonelle investorer i å håndtere sine timberinvesteringsporteføljer.

Finne og utvikling (F & U)

Hva er å finne og utvikling (F & U) Finne og utvikling (F & U) viser til kostnader ved kjøp, forsker og utvikler eiendommer i et forsøk på å etablere råvarereserver.

Mer å lese

Bank for samvirker

Hva er Bank for samvirker Bank for Samvirkeforetak er et regionalt, privateide og statlig støttet bank som gjør lån til bonde-eide markedsføring, supply og service kooperativer, og landlige verktøy.

Natural Resource Investering

De grunner til å investere i naturressurser har alltid vært overbevisende.

e-CBOT

Hva er e-CBOT E-CBOT er et elektronisk handelsplattform for handel futures og opsjonskontrakter på Chicago Board of Trade(CBOT).

Tokyo Commodity Exchange (TOCOM)

Hva er Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) har designet oppgave å drive og kontrollere råvaremarkedeneer nødvendige for å håndtere i futures av visse varer.

Samler

Hva er Hamstre Hamstring er kjøp av store mengder av en vareav en spekulant med den hensikt å presse opp prisen.

De 3 beste Commodities å investere i

Olje, gull og basemetaller er et godt sted å være for råvareinvestorer.

Hvem setter prisen på varer?

Råvarer er ekstremt viktig som de er viktige faktorer i produksjonen av andre varer.

De 4 land som produserer mest sjokolade

De fire landene som er ansvarlige for produksjon av sjokolade er USA, Tyskland, Sveits og Belgia.

Råvarer som beveger Markets

Den daglige bevegelser i verdens aksjemarkederpåvirkes av en rekke faktorer, alt fra store institusjonelle blokkhandelog programhandeltil inntjening og økonomiske rapporter.

investerings~~POS=TRUNC Farm

Hva er en investering Farm En investering gård er en landbruksnæringoperasjon som er kjøpt og drives med den hensikt å gjøre en fortjeneste, eller med det mål å skape et skattefradrag for eieren.

Cartel

Hva er en Cartel En kartellet er en organisasjon opprettet fra en formell avtale mellom en gruppe av produsenter av en vare eller tjeneste for å regulere tilbudet i et forsøk på å regulere eller manipulere priser.

mineralrettigheter

Hva er mineral rettigheter Mineralrettigheter er de eierrettigheterav underjordiske ressurser som olje, naturgass, gull, sølv, kobber, jern eller uran.

Hvor risikabelt er futures?

Futures som en investering eiendel er ikke iboende mer risikofylt enn andre investeringsmidler, slik som aksjer eller valuta.

Hva råvarer bruke bilprodusenter du?

Biler krever et stort utvalg av råmaterialerfor framstilling av disse, inkludert jern som brukes for stål, aluminium, glass, petroleumsprodukter som brukes for å lage plast, gummi, og spesielle fibre.

Federal Farm Credit System (FFCer)

Hva er Federal Farm Credit System (FFCer) The Federal Farm Credit System (FFCer) er et nettverk av finansielle institusjoner som gir kreditt og finansiering for jordbruk og landbruk i USA.

Investering i råvarer uten maset: Prøv Vare ETF

Mens prisen på olje, gull, bomull, soyabønner og storfe lage overskrifter hver dag, noen investorer har penger, ferdigheter eller lagringsplass til å investere direkte i fysiske varer.

påviste reserver

Definisjon av påviste reserver Påviste reserver er mengden av naturressurser som et selskap med rimelighet forventer å trekke ut fra en gitt formasjon.

Hvordan å investere i Farming uten å eie en gård

Investering i oppdrett kan virke som en god strategisk trekk.

Hvorav 10 land har de fleste naturressurser?

Naturressurser, eller varer, er de rå inngangersom brukes til å produsere og produsere alle produktene i verden.

Råvareprisrisiko

Hva er råvareprisrisiko Råvareprisrisikoen er prisen usikkerheten som negativt påvirker de økonomiske resultatene av de som både bruker og produserer varer.

Dow Jones AIG Commodity Index (DJ-AIGCI)

Hva er Dow Jones AIG Commodity Index (DJ-AIGCI) Dow Jones AIG Råvare Index (DJ-AIGCI) var en vektet indekssom sporer et bredt spekter av 22 råvareterminforretninger, inkludert metaller, landbruksprodukter, energi, og husdyr.

United States Department of Agriculture (USDA)

Hva er United States Department of Agriculture (USDA) The United States Department of Agriculture(USDA) er den avdelingen av USAs regjering som administrerer ulike programmer knyttet til mat, landbruk, naturressurser, bygdeutvikling og ernæring.

Fools Gold

Definisjon av Fools Gold Fool gull, også kjent som svovelkis, er en gull-farget mineral som ofte forveksles med ekte gull.

Gull har vært en god investering på lang sikt?

Når man skal vurdere resultatene av gull som investering på lang sikt, det er egentlig avhengig av tidsperioden som analyseres.

Hva råvarer er de viktigste inngangene for elektronikksektoren?

En rekke metaller, plast, råmaterialerog kjemikalier som brukes i elektronikkindustrien.

Etterspørselen etter Frac Sand og Betong stasjoner Knapphet

Til tross for opptredener, vi kjører ut av sanden. Selv om det kan virke farfetched - sand er tilsynelatende overalt - det er ikke bare en blomstrende internasjonal handel i vare, men det er den nest mest tungt utnyttet naturressurser etter vann og i volum, den mest tungt hentet solid materiale i verden.

Mest Agricultural produsentland

Mat driver verden; bortsett fra rent vann, er tilgang til nok mat den primære bekymring for de fleste mennesker på jorden.

Backpricing

Hva er Backpricing Backpricing er en metode som brukes for å prise spesifi futures kontrakterder kjøperen prisene på råvarersom skal leveres på en dato etter inn i posisjon.

Hvordan Commodity prising kan relateres til Inflasjon

På midten av 2010-tallet, den globale økonomien vitne amerikanske dollar gevinst damp mot andre store valutaer og så oljepris i fritt fall, sammen med flere andre makroøkonomiske hendelser.

commoditization

Hva er en kommersialisering Commoditization refererer til prosessen med å lage noe til en handelsvare.