aksjer

Varemerker overtakelses Target

Innholdsfortegnelse Produktet eller tjenesten nisje Tilleggs Finansiering Needed Clean Capital Structure Gjeld Refinance Mulig geografisk nærhet Clean Drifts History Forbedrer Shareholder Value erfaren ledelse Minimal Prosedyre Trusler utvidPOS=TRUNC Marginene Solid Distribusjonsnett En liten advarsel Bunnlinjen Det er mulig å avgjøre om et selskap er en potensiell oppkjøpskandidat før en offentlig kunngjøring er gjort, du bare må kjenne tegn å se etter i kandidaten.

Toppvalg

Begrenset lager Definisjon

Hva er begrenset lager? Begrenset lager refererer til uregistrerte aksjer for eierskap i et selskap som er utstedt til selskapets partnere, for eksempel ledere og styremedlemmer.

Sammenligning av Coca-Cola og Pepsi forretningsmodeller

Coca-Cola vs Pepsi forretningsmodeller: En oversikt Coca-Cola Co.

Aksjemegler

Innholdsfortegnelse Hva er en Stock Trader?

Preferanseaksjer vs Obligasjoner: Hva er forskjellen?

Preferanseaksjer vs Obligasjoner: En oversikt Selskapsobligasjoner og preferanseaksjer er to av de vanligste måtene for et selskap å reise kapital.

Depositary Receipt: Hva alle bør vite

Hva er en Depositary Receipt? En Depositary Receipt (DR) er et omsettelig sertifikat utstedt av en bank som representerer aksjeri et utenlandsk selskap som handles på en lokal børs.

Nominert Advisor (NOMAD)

Hva er et nominert Advisor? En nominert rådgiver (NOMAD) er en finansielle tjenester firmaet som gjetere et selskap på Alternative Investment Market(AIM) i London Stock Exchange(LSE), og regulerer det etterpå når den er notert på AIM.

Forskjeller mellom utvannings og utvannende Securities

Utvannende vs. Anti-utvannings: En oversikt Børsnoterte selskaper kan tilby enten utvannende eller motsatt utvannendeverdipapirer.

Foretrukket vs. Common Stock: Hva er forskjellen?

Innholdsfortegnelse Foretrukket vs. Common Stock Foretrukket aksje Common Stock Foretrukket vs.

Kapitalbeholdningen vs.Treasury lager: Forskjellen

Kapitalbeholdningen vs. Treasury lager: En oversikt Kapitalbeholdningen og egne aksjerbåde beskriver to forskjellige typer selskapets aksjer.

Mer å lese

Hvordan Amazon tjener penger: Cloud Services tar av

Amazon.com Inc. ( AMZN), verdens største Internett-forhandler, er raskt voksende i et bredt spekter av virksomheter under grunnlegger og administrerende direktør Jeff Bezos, inkludert kjerne e-handel operasjoner, cloud-tjenester, digital annonsering, dagligvarer og reseptbelagte legemidler.

Hva eie en aksje faktisk betyr

De fleste innser at det å eie en aksje betyr å kjøpe en andel av eierskapet i selskapet, men mange nye investorer har misoppfatninger om fordelene og ansvar som er aksjonær.

Hva gjør en Golden Share?

Hva er en gylden Share? En gyllen aksje er en type aksje som gir sin aksjonær vetorett over endringer i selskapets vedtekter.

Spille det trygt i utenlandske aksjemarkeder

Innholdsfortegnelse Problemer med utenlandske aksjemarkeder Mangel på Transparency valutaPOS=TRUNC Kjøpe i utenlandske markeder volatilitet American Depository Receipts Børshandlede fond fond Bunnlinjen  For mange kan investere i utenlandske aksjemarkeder være en utfordrende måte å balansere en portefølje, men resultatene kan ofte være givende.

Hvordan en buy-in kan oppstå-og hva det betyr for investorer

Hva er en buy-in? En buy-in er når en investor er tvunget til å kjøpe tilbake aksjer fordi selgeren ikke leverer verdipapirer i tide eller ikke levere dem i det hele tatt.

Hvorfor Selskaper Ring ekstraordinær generalforsamling (EGF)

Hva er en ekstraordinær generalforsamling? En ekstraordinær generalforsamling (EGF) er et annet enn et selskap møte generalforsamling(GF).

Hva Veiledning Forteller selskaper og investorer

Hva er veiledning? Veiledning refererer til statistiske opplysninger som selskapene spre til aksjonærene i et forsøk på å vise anslått fremtidig avkastning.

Klientell effekten oppstår Etter Endringer i skatter, politikk eller utbytte

Hva er klientellet Effect Klientell effekt forklarer bevegelsen i et selskaps aksjekurs i henhold til de krav og mål for sine investorer.

Hva er den gjennomsnittlige årlige avkastningen for S & P 500?

S & P 500-indeksen opprinnelig startet i 1926 som “Composite Index” består av kun 90 aksjer.

Forstå Rights Issues

Cash-strapped selskaper kan slå til rettighetsspørsmål for å skaffe penger når de virkelig trenger det.

Enkel Stock Future (SSF) Definisjon

Hva er en enkelt Stock Future? En enkelt aksje futures (SSF) Kontrakten er en standard futureskontraktmed en enkelt aksje som sin underliggende verdipapir.

Forstå S & P 500-indeksen - Standard & Poors 500-indeksen

Innholdsfortegnelse Hva er S & P 500-indeksen?

Hvordan “Twitch” Amazon Video Game Streaming Platform, tjene penger?

Innholdsfortegnelse Hva er Twitch? Hvordan Twitch tjene penger?

Hva er forskjellen mellom bundne aksjer og aksjeopsjoner?

Begrensede Aksjer vs Aksjeopsjoner: En oversikt Bundne aksjer og aksjeopsjoner er begge former for egenkapital kompensasjon, men hver kommer med noen betingelser.

Hva er opptakskravene for Nasdaq?

Store børsene, som Nasdaq, er eksklusive klubber-sitt rykte hvile på selskapene de handler.

Hvorfor skulle en aksje har ingen pålydende verdi?

Hva er pålydende på lager? Folk får ofte forvirret når de leser om “ pålydende“ for en aksje.

Inntekt depositum (IDS)

Hva er en inntekt depositum (IDS)? En inntekt depositum (IDS) er en hybrid investering instrument som kombinerer ordinære aksjer og høyrente notater av utstederen til å gi regelmessige inntekter betalinger til innehaveren av sikkerhet.

Serie A Finansiering definisjon

Hva er Serie A finansiering? Serie A finansiering refererer til en investering i et privateid, oppstart etter at selskapet har vist fremgang i å bygge sin forretningsmodell og viser potensial til å vokse og generere inntekter.

unders~~POS=TRUNC

Hva er undersubscribed Undersubscribed er en situasjon der etterspørselen etter en børsnotering av verdipapirer er mindre enn antall utstedte aksjer.

Global Dow

Hva er den globale Dow? Den globale Dow er en lik-vektet lager indeks.

Vil jeg miste mine aksjer hvis et selskap er strøket?

Det er mange som er bestemt av børsene for å kontrollere medlemskap i utveksling.

De fordeler og risiko ved sporing Aksjer

Hva er en sporing lager? En sporing lager er en aksje som er utstedt av et morselskapsom sporer de økonomiske resultatene av en bestemt avdeling.

No-pålydende Stock

Hva er No-pålydende lager? En no-pålydende aksje utstedes uten spesifisering av pålydende angitt i selskapets vedtektereller på lager sertifikat.

Hvordan beregner jeg mine gevinster og / eller tap gjør når jeg selger en aksje?

For å begynne, må du vite din kost, eller prisen du betalte for aksjen.

Hvordan å investere i The Nikkei 225

The Nikkei225 Stock Average er Japans fremste aksjeindeks og en barometerfor den japanske økonomien og aksjemarkedet.

Aksjekapital vs. abonnements Aksjekapital: Hva er forskjellen?

Aksjekapital vs. abonnements Aksjekapital: En oversikt Aksjekapitalrefererer til mengden av finansiering et selskap øker gjennom salg av aksjer på lager til offentlige investorer.

Preferanseaksjer: Fordeler og ulemper

Preferanseaksjer-vanligvis referert til som preferanseaksjer-ha en rekke fordeler og ulemper for både utsteder selskaper og investorer.

Oktober Effect Definisjon

Hva er i oktober Effect? Oktober effekten er en opplevd marked anomali at aksjer har en tendens til å avta i løpet av oktober måned.

De 20 største Holdings i S & P 500

Den & P 500-indeksen er et markedsvektet indeks som omfatter 500 store selskaper aksjer.

Er Stock Market effektiv?

En viktig debatt blant investorene er om aksjemarkedet er effektiv, det vil si om det reflekterer all informasjon som er gjort tilgjengelig for aktørene til enhver tid.