Φόρος ακίνητης περιουσίας

Πώς ένας μύλος Levy Έργων

Τι είναι το Mill Levy; Η εισφορά μύλος είναι ο αξιολογηθεί φορολογικός συντελεστής περιουσία που χρησιμοποιείται από τις τοπικές κυβερνήσεις και άλλες χώρες να αυξήσουν τα έσοδα για την κάλυψη των ετήσιων εξόδων.

Αγαπημένα

Φορολογικό Πιστοποιητικό Lien

Τι είναι ένας φόρος Lien Πιστοποιητικό Το πιστοποιητικό φορολογικής εμπράγματου ασφάλειας είναι ένα πιστοποιητικό αξίωση έναντι ενός ακινήτου που έχει δικαίωμα επίσχεσης που επιβάλλονται ως αποτέλεσμα των απλήρωτων φόρων ακίνητης περιουσίας.

Πώς Συλλεκτικά φορολογούνται

Τα συλλεκτικά φορολογούνται πολύ μεγάλο βαθμό. Η κεφαλαιουχικών κερδώνφόρος επί καθαρό κέρδος σας από την πώληση ενός συλλεκτικάείναι 28%.

Φόρος ακίνητης περιουσίας

Τι είναι ένα Φόρος ακίνητης περιουσίας Ο φόρος ακίνητης περιουσίας είναι ένας φόρος ακινήτων κατ ‘αξία, που υπολογίζεται από την τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία καταβάλλεται από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.