Συνεχιζόμενη εκπαίδευση

Δάνειο Συναίνεση Ορισμός του Πελάτη

Τι είναι το δάνειο συγκατάθεση του Πελάτη; Συγκατάθεση του δανείου ενός πελάτη είναι μια συμφωνία που υπογράφεται από έναν πελάτη χρηματιστηριακές που επιτρέπει σε ένα μεσίτη-χρηματιστήνα δανείσουν τους τίτλους στο λογαριασμό περιθωρίου αυτού του πελάτη.

Αγαπημένα

Επενδύσεις Επιτροπές: Καθήκοντα και Ευθύνες

Ως χορηγοί σχέδιο συνταξιοδότησης αντιμετωπίσει αυξανόμενες ρυθμιστικές έλεγχο για θεματοφύλακα τις ευθύνες τους στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του προγράμματος, οι επενδυτικές επιτροπές που παίζουν σημαντικότερο ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των επενδύσεων.

Μια βαθύτερη ματιά στα Άλφα

Αξιολογώντας την απόδοση μιας επένδυσης, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο που προσφέρει πολύ μικρή εικόνα για το πώς μια ασφάλεια ή το χαρτοφυλάκιο έχει πραγματικά πραγματοποιηθεί.

Chartered Σύμβουλος Senior Living (CASL)

Τι είναι το Chartered Σύμβουλος Senior Living (CASL) Chartered Σύμβουλος Senior Living (CASL) είναι μια επαγγελματική ονομασία για τα άτομα των οποίων οι συμβουλές βοηθά τους ηλικιωμένους πελάτες να επιτύχουν την οικονομική ασφάλεια.

Πώς να δημιουργήσετε μια δήλωση πελάτη Επενδυτική Πολιτική

Πρόσφατες μεταβλητότητα της χρηματιστηριακής αγοράς και πάλι τόνισε την ανάγκη για τους επενδυτές να μην αντιδρούν και να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις από ένα αίσθημα πανικού, αλλά να έχουμε ένα σχέδιο και μια επενδυτική στρατηγική που να λαμβάνει διορθώσεις της αγοράς υπόψη.

Πώς Estate Φόροι εργασίας, ένα πραγματικό παράδειγμα ζωής

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το φόρο ακίνητης περιουσίας, που συνήθως αναφέρεται ως φόρος κληρονομιάς, ή υποτιμητικά, ένα «φόρο του θανάτου», είναι μια οικονομική εισφορά επί του τμήματος του δικαιούχου της περιουσίας, συνήθως σε στοιχεία του ενεργητικού και των λοιπών χρηματοπιστωτικών κληρονομιές που έλαβε από την περιουσία του κληρονόμοι.

4 Certified Senior ονομασίες αξίζει να επιδιωχθεί

Για πολλούς οικονομικούς συμβούλους, οι επαγγελματικές ονομασίες ολοένα και μεγαλύτερη σημασία.

Δήλωση Επενδυτική Πολιτική (IPS)

Τι είναι η δήλωση Επενδυτική Πολιτική (IPS) Μια δήλωση επενδυτική πολιτική (IPS) είναι ένα έγγραφο που συντάχθηκε μεταξύ του διαχειριστή του χαρτοφυλακίουκαι ενός πελάτη, που περιγράφει τους γενικούς κανόνες για το διαχειριστή.

Maximizer

Τι είναι Maximizer Maximizer είναι ένα εμπορικό σήμα της διαχείρισης πελατειακών σχέσεων(CRM) λογισμικό που χρησιμοποιείται ευρέως από τους μεσίτες και σύμβουλοι επενδύσεων για την παρακολούθηση των πελατών και οδηγεί.