Πιστωτικές και Χρέος

Αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας σε σχέση με το πιστωτικό αποτέλεσμά: Ποια είναι η διαφορά;

Πιστοληπτικής ικανότηταςκαι το πιστωτικό αποτέλεσμάθα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά υπάρχει μια διαφορά μεταξύ αυτών των δύο φράσεις.

Αγαπημένα

Πώς Κινητές πιστωτικές επιστολές εργασίας

Τι είναι ένα Κινητές Επιστολή της Credit; Μια κινητή επιστολή της πίστωσης είναι μια επιστολή της πίστωσης που επιτρέπει στον αρχικό δικαιούχονα μεταφέρει μέρος ή το σύνολο της πίστωσης σε ένα άλλο μέρος.

Κατανόηση Επιβεβαιωμένη πιστωτικές επιστολές

Τι είναι ένα Επιβεβαιωμένη Επιστολή της Credit; Μια επιβεβαίωσε επιστολή της πίστωσης είναι μια εγγύηση ο δανειολήπτης παίρνει από μια δεύτερη τράπεζα εκτός από την πρώτη επιστολή της πίστωσης.

Τι είναι Πιστωτικού Κινδύνου;

Τι είναι Πιστωτικού Κινδύνου; Ο πιστωτικός κίνδυνος είναι η πιθανότητα της απώλειας που προκύπτει από την αδυναμία του δανειολήπτη να αποπληρώσει ένα δάνειο ή εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Οι είσοδοι και έξοδοι κινδύνου αθέτησης

Τι είναι ο κίνδυνος αθέτησης; Προεπιλογή κίνδυνος είναι η πιθανότητα ότι οι εταιρείες ή τα άτομα θα είναι σε θέση να προβεί στις απαραίτητες πληρωμές για τις υποχρεώσεις του χρέους τους.

Διεύθυνση Υπηρεσίας Ελέγχου (AVS)

Ποια είναι η Διεύθυνση Υπηρεσίας Ελέγχου (AVS); Η Υπηρεσία Διεύθυνση Επαλήθευσης (AVS) είναι ένα εργαλείο που παρέχει επεξεργαστές πιστωτικών καρτών και εκδότριες τράπεζες στους εμπόρους για τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών με πιστωτική κάρτα και την πρόληψη της απάτης με πιστωτικές κάρτες.

9 λόγοι για να πούμε ΟΧΙ σε πιστωτικά

Πίνακας περιεχομένων 1. δεν διδάσκει τον αυτοέλεγχο 2.

Τι είναι χρεωστικό υπόλοιπο;

Τι είναι χρεωστικό υπόλοιπο; Το χρεωστικό υπόλοιπο σε λογαριασμό περιθωρίουείναι το συνολικό ποσό των χρημάτων που οφείλονται από τον πελάτη σε ένα χρηματιστή ή άλλο δανειστή για κεφάλαια προχωρήσει σε αγορά κινητών αξιών.

Είναι Credit μου Αποτέλεσμα Χρήσιμες Έξω από τις ΗΠΑ;

Πίνακας περιεχομένων Ψηλά στον αέρα Τι να περιμένεις Εάν το πιστωτικό σας είναι έτσι κι έτσι … Εάν η πιστωτική σας είναι εξαιρετική … Η οικοδόμηση Credit Εξωτερικό Ερχομαι σπίτι Η κατώτατη γραμμή Έχετε συσκευασμένα κουτιά σας, μισθωμένο condo σας, έπιναν σαμπάνια στο κόμμα καλό ταξίδι σας και να μάθει μερικές βασικές φράσεις στα γαλλικά (ή κορεατικά).

Αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας Ορισμός

Τι είναι ένας αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας; Μια αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας είναι μια ποσοτική αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη σε γενικές γραμμές ή σε σχέση με ένα συγκεκριμένο χρέους ή οικονομικής υποχρέωσης.

Περισσότερα

Μπορεί προσωπικά δάνεια να περιλαμβάνονται σε πτώχευση;

Προσωπικά δάνεια από τους φίλους, την οικογένεια και τους εργοδότες εμπίπτουν κοινές κατηγορίες του χρέους που μπορούν να απορρίπτονται σε περίπτωση πτώχευσης.

Ανακυκλούμενη πίστωση έναντι Γραμμή της Credit: Ποια είναι η διαφορά;

Ανακυκλούμενη πίστωση έναντι Γραμμή της Credit: Μια επισκόπηση Ανακυκλούμενη πίστωσηκαι μια γραμμή πίστωσης είναι είδος χρηματοδότησης μεταξύ ενός ιδρύματος δανεισμού και μια επιχείρηση ή ένα άτομο.

Πώς μια Επιτόκιο Cap μπορεί να σώσει τον δανειολήπτη χρήματα για τα δάνεια

Τι είναι μια δομή Επιτόκιο Cap; Μια δομή ενδιαφέρον καπάκι επιτοκίου αναφέρεται στις διατάξεις που διέπουν τις αυξήσεις επιτοκίων σε κυμαινόμενο επιτόκιοπιστωτικών προϊόντων.

Fair Debt Collection Practices Act (FDCPA)

Τι είναι το Fair Debt Collection νόμου πρακτικές; Η Έκθεση του χρέους νόμος πρακτικών συλλογής (FDCPA) είναι ένα ομοσπονδιακό νόμο που περιορίζει τη συμπεριφορά και τις ενέργειες των συλλεκτών χρέους τρίτων κατασκευαστών που προσπαθούν να συλλέξουν τα χρέη για λογαριασμό άλλου προσώπου ή οντότητας.

Πράξη Fair Credit χρέωσης (FCBA)

Τι είναι το Fair Credit Act χρέωσης; Η Έκθεση νόμου περί πιστωτικών χρεώσεων είναι ένα 1974 ομοσπονδιακό νόμο για την προστασία των καταναλωτών από αθέμιτες πρακτικές της πιστωτικής χρέωσης.

Οι 5 μεγαλύτεροι παράγοντες που επηρεάζουν την πίστωσή σας

Ένα πιστωτικό αποτέλεσμαείναι ένας αριθμός που οι δανειστές χρησιμοποιούν για τον προσδιορισμό του κινδύνου δανεισμού χρημάτων σε ένα δεδομένο δανειολήπτη.

Η κατανόηση της πέντε Cs της Credit

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προσπαθούν να μετριάσουν τον κίνδυνο των δανείων σε δανειολήπτες από την εκτέλεση μιας πιστωτικής ανάλυσηςγια ιδιώτες και επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση για ένα νέο πιστωτικό λογαριασμό ή το δάνειο.

6 τρόποι για να φορτώσει Wal-Mart σας κάρτα Χρήματα

Η Wal-Mart MoneyCard είναι μια χρεωστική κάρτα που δεν απαιτεί τραπεζικό λογαριασμό ή πιστωτικό έλεγχο και έτσι αποφεύγει υπερανάληψηςτέλη.

Πιστωτικού Ελέγχου

Τι είναι Πιστωτικού Ελέγχου Πιστωτικού ελέγχου, που ονομάζεται επίσης και πιστωτικής πολιτικής, περιλαμβάνει τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από τις επιχειρήσεις να επιταχύνουν τις πωλήσεις των προϊόντων ή των υπηρεσιών, μέσω της επέκτασης των πιστώσεων προς τους δυνητικούς πελάτες ή τους πελάτες.

Χρέωση αξιοποίηση

ΟΡΙΣΜΟΣ των τελών Αξιοποίηση χρέωση Αξιοποίηση είναι μια τακτική, περιοδική αμοιβή αξιολογούνται από ένα δανειστή έναντι ενός οφειλέτη.

Τι χρέους δεν μπορούν να απορριφθούν κατά την κήρυξη πτώχευσης;

Πτώχευση προσφέρει συγκλονισμένοι οφειλέτες μια ευκαιρία για μια νέα αρχή, είτε μέσω της εκκαθάρισης ( Κεφάλαιο 7) ή αναδιοργάνωσης ( κεφάλαιο 13) του χρέους.

Ποια είναι τα διάφορα είδη των πιστωτικών επιστολών;

Πιστωτικών επιστολών είναι σημαντικά διαβεβαιώσεις ή εγγυήσεις για τους πωλητές που θα πρέπει να καταβληθεί για μια μεγάλη συναλλαγή, ιδιαίτερα με τα διεθνή χρηματιστήρια.

Πώς η αποκάλυψη των καταναλωτών και των πιστωτικών έκθεση διαφέρουν;

Γνωστοποιήσεις των καταναλωτών και πιστωτικές εκθέσεις των καταναλωτών και τα δύο ρυθμίζονται από την Credit νόμο Fair Reporting(FCRA) και η δίκαιη και ακριβής τροποποιήσεις πιστωτικών συναλλαγών γίνεται με την FCRA.

Πώς Credit βαθμολογείται / Ονομαστική για ιδιώτες, εταιρείες και κυβερνήσεις

Τα γράμματα και οι αριθμοί που χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν μια αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότηταςή πιστωτικό αποτέλεσμάεκφράσει την πιστοληπτική ικανότητα του ατόμου, των επιχειρήσεων, ή κυβέρνηση υπό αξιολόγηση.

πιστωτικής ποιότητας

Τι είναι το πιστωτικής ποιότητας Πιστωτικής ποιότητας είναι ένα από τα κύρια κριτήρια για την αξιολόγηση της επένδυσης ποιότητα ενός ομολόγουή ομολογιακά αμοιβαία ταμείο.

Περιστροφή πιστωτικές και Σύνδεσης Ταμιευτήριο (Rosca)

ΟΡΙΣΜΟΣ των περιστρεφόμενων πιστωτικές και Σύνδεσης Ταμιευτήριο (Rosca) Ένα περιστρεφόμενο πιστωτικές και Σύνδεσης Ταμιευτηρίου ή Rosca είναι ένα εναλλακτικό οικονομικό όχημα στο οποίο μια ομάδα ατόμων γεμίζει το ρόλο μιας άτυπης χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Τι δανειστές Κοιτάξτε στην πιστωτική έκθεσή σας

Τι δανειστές εξετάζουν όταν εξετάζουν σας πιστωτική έκθεση; Είναι μια απλή ερώτηση με μια περίπλοκη απάντηση, καθώς δεν υπάρχουν διεθνή πρότυπα με τα οποία κάθε δανειστής δικαστές δυνάμει δανειοληπτών.

διαθέσιμη πίστωση

Τι είναι η διαθέσιμη πίστωση Διαθέσιμη πίστωση είναι το αχρησιμοποίητο τμήμα των πιστώσεων που διατίθενται για έναν πελάτη σε μια ανακυκλούμενη πίστωσηλογαριασμού.

Είναι δυνατόν να έχουμε ένα πιστωτικό όριο που είναι πάρα πολύ υψηλή;

Οι καταναλωτές προσπαθούν να βελτιώσουν τα πιστωτικά αποτελέσματά τους συχνά συμβουλεύονται να αυξήσουν το πιστωτικό όριο στις πιστωτικές κάρτες τους.

Clean-Up Απαίτηση

ΟΡΙΣΜΟΣ της Clean-Up Απαίτηση Ένα καθαρό-up απαίτηση είναι μια κατάσταση που συχνά περιλαμβάνονται στις συμβάσεις της σε ετήσια βάση ανανεώσιμων γραμμές πίστωσης.

Αγοράστε εδώ πληρώσει εδώ (BHPH)

Τι είναι η Αγορά εδώ πληρώσει εδώ (BHPH) Αγοράστε εδώ πληρώσει εδώ (BHPH) αναφέρεται χρησιμοποιείται εμπόρους αυτοκινήτων που πωλούν τα οχήματα, καθώς και τη χρηματοδότησή τους, συνήθως σε αγοραστές με κακή πίστη.

VantageScore

ΤΙ ΕΙΝΑΙ VantageScore VantageScore είναι καταναλωτής αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότηταςπροϊόν που αναπτύχθηκε από τρεις οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, Equifax, TransUnion και Experian, ως εναλλακτική λύση για την Αποτέλεσμα FICO, που δημιουργήθηκε από Fair Isaac Corporation.

Καταναλωτικής Πίστης αρχείου

Τι είναι μια καταναλωτική πίστη αρχείου Ένα αρχείο καταναλωτική πίστη είναι μια συλλογή δεδομένων σχετικά με τις δανειοληπτικές και επιστροφή δραστηριότητα ενός ατόμου.

Εθνικό Ίδρυμα για την καταναλωτική πίστη (NFCC)

Ποιο είναι το Εθνικό Ίδρυμα για την καταναλωτική πίστη (NFCC) Το Εθνικό Ίδρυμα για την καταναλωτική πίστη (NFCC) είναι μια οργάνωση προνόμιο της μη κερδοσκοπική πιστωτική παροχή συμβουλών οργανισμούς.

Πιστωτική Το μήνυμά σας

Τι είναι μια πιστωτική μήνυμά σας Μια πιστωτική έρευνα είναι ένα αίτημα από ένα θεσμικό όργανο για τα στοιχεία της πιστωτικής έκθεσης από μια εταιρεία αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.

Αίτηση πίστωσης

Τι είναι η αίτηση πίστωσης Μια αίτηση πίστωσης είναι ένα αίτημα για παράταση της πίστωσης.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός οργανισμού αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και γραφείων πίστωσης;

Είναι εύκολο να πάρει πιστωτικά γραφεία και οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σύγχυση, ιδίως δεδομένου ότι τα πιστωτικά γραφεία μερικές φορές ονομάζεται «πρακτορεία αναφοράς πίστωσης.

Λόγος Credit Αξιοποίηση

Ποια είναι η αναλογία Credit Αξιοποίηση Το ποσοστό χρησιμοποίησης της πίστωσης είναι το ποσοστό του συνόλου των διαθέσιμων πιστώσεων του δανειολήπτη που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται.

Πιστωτικές συμφωνία

Τι είναι η σύμβαση πίστωσης Μια σύμβαση πίστωσης είναι μια νομικά δεσμευτική σύμβαση που τεκμηριώνουν τους όρους της δανειακής σύμβασης.

Τα πιστωτικά αναφοράς

Τι είναι ένα πιστωτικό αναφοράς Πιστωτικές αναφορές μπορεί να είναι μια έκθεση πιστωτική ή τεκμηριωμένη επιστολή από έναν προηγούμενο δανειστή, προσωπική γνωριμία ή την επιχείρηση γνωριμία.