Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ)

Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF)

Τι είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας; Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) δημιουργήθηκε το 2010 ως προσωρινό μέτρο επίλυσης κρίσεων στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής και κρίση δημόσιου χρέουςστη ζώνη του ευρώ (ευρωζώνη).

Αγαπημένα

Γιατί Αυτές οι ευρωπαϊκές χώρες δεν χρησιμοποιούν το ευρώ

Ο σχηματισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης(ΕΕ) άνοιξε το δρόμο για μια ενοποιημένη, πολυεθνικά χρηματοπιστωτικό σύστημακάτω από ένα ενιαίο νόμισμα-το ευρώ.

ευρώ των καταθέσεων

Τι είναι το Ευρώ Κατάθεση Η κατάθεση του ευρώ είναι μια κατάθεση των ξένων κεφαλαίων σε μια τράπεζα η οποία λειτουργεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος.