Βιώσιμη Επένδυση

Οι 3 πυλώνες της Εταιρικής Αειφορίας

Πίνακας περιεχομένων Το περιβαλλοντικό πυλώνα Το κοινωνικό πυλώνα Ο οικονομικός πυλώνας Ο αντίκτυπος της Αειφορίας Η κατώτατη γραμμή Εταιρική κοινωνική ευθύνη έχει γίνει ένα τσιτάτο σε εταιρείες μεγάλες και μικρές.

Αγαπημένα

Πράσινη Tech

ΟΡΙΣΜΟΣ της Green Tech Ο όρος πράσινη τεχνολογία (επίσης γνωστή ως GREENTECH ή καθαρής τεχνολογίας) αναφέρεται σε τεχνολογία που θεωρείται φιλική προς το περιβάλλον με βάση την διαδικασία παραγωγής του ή της αλυσίδας εφοδιασμού.

ISO 14001

Τι είναι το ISO 14001 Το ISO 14001 είναι ένα πρότυπο που περιγράφει πώς μια οργάνωση οποιουδήποτε μεγέθους μπορεί να βάλει ένα αποτελεσματικό σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης στη θέση του.

Cleantech

Τι είναι Cleantech Cleantech είναι μια επένδυσηφιλοσοφία που χρησιμοποιείται από τους επενδυτές που επιθυμούν να επωφεληθούν από φιλικά προς το περιβάλλον εταιρείες.

Πράσινο Levy

ΟΡΙΣΜΟΣ της Πράσινης Levy Ένα πράσινο εισφορά είναι ένας φόρος που επιβάλλεται από την κυβέρνηση σχετικά με τις πηγές ρύπανσης ή άνθρακα εκπομπών.

Dow Jones STOXX Δείκτη Βιωσιμότητας

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Dow Jones STOXX Sustainability Index Dow Jones STOXX Sustainability Index είναι ένας χρηματιστηριακός δείκτηςπου μετρά την οικονομική απόδοση από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες από την αξιολόγηση των πρακτικών της βιωσιμότητάς τους.