Regering og politik

En guide til Iran Nuclear Deal

Indholdsfortegnelse Begyndelse af Deal Iran Nuclear Deal Baggrund De involverede parter De vigtigste punkter Næste trin og tidslinje Fjernelse af Sanktioner Andre fordele Vigtige Bekymringer Modstanden mod den nukleare Deal Indtast Præsident Donald Trump Bundlinjen Den Iran Nuclear Dealgjort overskrifter over hele verden som en milepæl historisk aftale mellem ekstreme modstandere.

Mest Valgte

Advance Bestemmelse Dom (ADR)

Hvad er en Advance Bestemmelse Dom? Et forskud beslutsomhed afgørelse (ADR) er en afgørelse eller kendelse udstedt af Internal Revenue Servicetil en skatteyder om en beskatning eller prisfastsættelse sagen.

British Bankers Association (BBA)

Hvad er British Bankers Association? British Bankers Association (BBA) er en brancheforening, der repræsenterer synspunkter fra de involverede i bank- og finansielle sektor i Storbritannien BBA indeholder 200 medlemsbanker med hovedkvarter i over 50 lande og operationer i 180 jurisdiktioner i hele verden.

Check Clearing til det 21. århundrede Act (Check 21)

Hvad er Check Clearing af Century lov om 21.

Kapitel 11 vs Kapitel 13: Hvad er forskellen?

Der er nogle bemærkelsesværdige forskelle mellem kapitel 11og kapitel 13 konkurs, herunder berettigelse, omkostninger og mængden af tid, der kræves for at fuldføre processen.

Merkantilisme: En Lost Økonomisk Årsag

Indholdsfortegnelse Hvad er Merkantilismen? Historie Merkantilismen Jean-Baptiste Colbert indflydelse British Colonial Merkantilismen Amerikanske Revolution Merkantilismen Handlende og Merkantilismen Merkantilisme vs Imperialismen Frihandelsaftale vs Merkantilismen Hvad er Merkantilismen?

Begrænset regering

Indholdsfortegnelse Hvad er en begrænset regering?

Frivillig Eksport Restraint - VER Definition

Hvad er et frivilligt Export Restraint - VER? En frivillig begrænsning eksport (VER) er en handelbegrænsning af mængden af et gode, som et eksportland er tilladt at eksportere til et andet land.

Universal markedets integritet Regler (UMIR)

Hvad Er Universal markedets integritet Regler Mean? Universal markedets integritet Regler (UMIR) er et sæt af regler for handelspraksis i Canada.

Kapitalismen Definition

Indholdsfortegnelse Hvad er kapitalisme? forståelse Kapitalismen Kapitalismen og privat ejendom Kapitalismen, fortjeneste og tab Free Enterprise eller Kapitalismen?

Mindsteløn Definition

Hvad er mindstelønnen? En mindsteløn er den laveste løn i timen, at en arbejdstager kan udbetales, som er bemyndiget af føderale lovgivning.

Mere at læse

Arbejdsløshedsprocent

Hvad er Arbejdsløshed Rate Arbejdsløsheden er andelen af arbejdsstyrken, der er arbejdsløse, udtrykt som en procentdel.

Bilateral Trade Definition

Hvad er Bilateral Handel? Den bilaterale handel er udveksling af goder mellem to nationer, der fremmer handel og investeringer.

Hvad betyder "kanoner og smør" refererer til?

Guns og smør henviser generelt til de involverede i en føderale regerings tildelinger til forsvar versus sociale programmer, når der træffes beslutning om et budget dynamik.

APEC (APEC) Forum Fremmer frihandelsaftale

Hvad er det APEC (APEC) Den APEC (APEC), er en økonomisk gruppe af 21 medlemmer, dannet i 1989, med det primære mål at fremme fri handel og bæredygtig udvikling i Stillehavsområdetøkonomier.

Forståelse nulsats Varer

Hvad er nulsats Goods? I lande, der bruger merværdiafgift(moms), nulsats varer er produkter, der er fritaget for at beskatningen værdi.

Hvad er en handelskrig?

Hvad er en handelskrig? En handelskrig der sker, når et land gør gengæld mod en anden ved at hæve import tariffereller placere andre restriktioner på det modstående landets import.

Hvad er konkurrencelovgivningen?

Indholdsfortegnelse Hvad er konkurrencelovgivningen? marked Tildeling Bud Rigging er ulovligt prisfastsættelse monopoler Fusioner og opkøb De tre store monopollovgivning Bundlinjen Mange lande har brede love, som beskytter forbrugerne og regulerer, hvordan virksomheder driver deres virksomheder.

Beskæftigelsesegnethed, Arbejdskraftundersøgelsen og økonomi

Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesegnethed og Økonomiministeriet Efterspørgslen af ​​arbejdsstyrken De Aktører beskæftigelsesegnethed Færdigheder beskæftigelsesegnethed Tre Områder i Process Den Education Effect Erhvervserfaring socioøkonomisk status ‘Flexicurity’ Bundlinjen Beskæftigelsesegnethed er livslang, kontinuerlig proces med at erhverve erfaring, ny viden (målrettet læring) og færdigheder, der bidrager til at forbedre ens omsættelighed for at øge deres potentiale til at opnå og opretholde beskæftigelsen gennem forskellige skift på arbejdsmarkedet.

Hvorfor Lobbyisme er lovlig og vigtig i USA

Indholdsfortegnelse Hvorfor er lobbyisme Juridisk? First Amendment Beskyttelse Lobbyisme Disclosure Act of 1995 Participatory Democracy Lobbyisme påvirker alle Hvorfor er Lobbyisme vigtigt?

Den stigende betydning af Reserve Bank of India

Reserve Bank of India er Indiens centralbank og er ejet af den indiske regering.

Trumponomics

Indholdsfortegnelse Hvad er Trumponomics? Nedbrydning Trumponomics Marked Reaktioner  økonomiske prognoser Vækst  Job  Handle  Inflation og rente  Efter skat Indtjening  National Debt  Den økonomiske politik Handle Skatter  Infrastruktur  Healthcare  Regulering  Indvandring National Debt  Energi  Pengepolitik  2018-budgettet  Hvad er Trumponomics?

Hvad Er International Handel?

Hvad Er International Handel? Hvis du går ind i et supermarked og købe sydamerikanske bananer, brasiliansk kaffe og en flaske sydafrikansk vin, du oplever virkningerne af den internationale handel.

Hvad er WTO?

Verdenshandelsorganisationen er en global organisation, der består af 164 medlemslande, der beskæftiger sig med reglerne for handel mellem nationer.

Capital Allowance

Hvad er en Capital Allowance? En godtgørelse kapital er en udgift en britisk eller irsk virksomhed kan gøre krav mod sin skattepligtige overskud.

International Bank for Genopbygning og Udvikling (IBRD)

Hvad er Den Internationale Bank for Genopbygning og Udvikling (IBRD)?

Monopollove: Holde Sund konkurrence på markedet

Hvad er Antitrust? Monopollove er regler, der overvåger fordelingen af ​​økonomisk magt i erhvervslivet, og sørg for, at sund konkurrence får lov til at blomstre og økonomier kan vokse.

Multiple Kolonne Tarif

Hvad er en multiple Column tarif? En multipel kolonne tarif er et system, hvor den toldsats eller importafgiftvurderet på et bestemt produkt afhænger af dens hjemland.

Langvarig pleje ombudsmand

Hvad er en langvarig pleje ombudsmand? En langvarig pleje ombudsmand er en embedsmand, der fører tilsyn med plejehjem og plejeboliger.

Bank Of centralafrikanske stater (BEAC)

Hvad er banken af ​​Centralafrikanske Stater (BEAC) Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) er det centralbankenbetjener Økonomiske og Monetære Fællesskab (CEMAC).

markedsadgang

Hvad er Market Access? Marked adgang til evnen af en virksomhed eller land til at sælge varer og tjenesteydelser på tværs af grænserne.

Asiatiske Infrastruktur Investeringsbank (AIIB)

Hvad er den asiatiske Infrastruktur Investeringsbank (AIIB)? Den asiatiske Infrastruktur Investeringsbank (AIIB) er en ny international udviklingsbank, der giver finansiering til infrastrukturprojekter i Asien.

Herboende udlændinge

Hvad er hjemmehørende Alien? En udlænding med fast bopæl er en udenlandsk fødte USA bosiddende, der ikke er amerikansk statsborger.

egalitarisme

Hvad er egalitarisme? Egalitarisme er et filosofisk perspektiv, der lægger vægt på ligestilling og ligebehandling på tværs af køn, religion, økonomisk status og politiske overbevisning.

Macau SAR, Kina

Hvad er Macau SAR, Kina? Macau, ligesom Hongkong, er en særlig administrativ region(SAR) på større Kina, der opererer under ”et land, to systemer” -princippet.

Hvad er forskellen mellem kommunisme og socialisme?

Kommunismeog socialismeer paraply udtryk, der henviser til to venstreorienterede skoler med økonomisk tænkning; begge modsætte kapitalismen.

Kommerciel Visa

Hvad er en kommerciel Visa? En kommerciel eller business visum er et offentligt udstedt dokument, der tillader ikke-statsborgere at indtaste et fremmed land midlertidigt til erhvervsmæssige formål.

Build-Operate-Transfer Contract Definition

Hvad er en Build-Operate-Transfer (BOT) Kontrakt? En build-operate-transfer (BOT) kontrakt er en model, der anvendes til at finansiere store projekter, typisk infrastrukturprojekter udviklet gennem offentlig-private partnerskaber.

Folkets Bank of China (PBOC)

Hvad er Folkets Bank of China (PBOC)? Folkets Bank of China er centralbanken i Folkerepublikken Kina og er beliggende i Beijing.

FNs Global Compact

Hvad er FN Global Compact? FN Global Compact er et strategisk initiativ, der understøtter globale virksomheder, der er forpligtet til ansvarlig forretningspraksis inden for områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og korruption.

Great Society

Hvad er Great Society? Great Society var et sæt af indenrigspolitiske initiativer, der skal udrydde fattigdom og racemæssig uretfærdighed i USA, reducere kriminalitet og forbedre miljøet.