Fixed Income Trading

Mest Valgte

Normal rentekurven

Hvad er den normale rentekurven Den normale rentekurve er en rentekurve, hvor kortfristede gældinstrumenter har et lavere udbytte end langfristede gældsinstrumenterinstrumenter af samme kreditkvalitet.

Ridning rentekurven

Definition af Riding rentekurven Ridning rentekurven er en handelsstrategi, der involverer at købe en langsigtet obligation og sælge det, før det modnes for at drage fordel af den faldende udbytte, der opstår i løbet af livet af en obligation.