Forståelse af opgørelsesrente på Regnskab

Udgivet på 30 April 2019

Hvad er den opgørelsesrente på Regnskab?

Den aktuarmæssigt princippet er en metode ofte anvendt ved beregningen af periodiske betalinger, som en virksomhed skal betale for at finansiere sine ansattes pensionsbidrag fordele. Den aktuarmæssigt fastsætter, at de samlede bidrag fra virksomheden plus investeringsafkast på pensions- aktiver skal matche den krævede årlige bidrag fra pensionskassen.

Forudsætninger skal ske til følgende faktorer:

 • Det anslåede antal år, at medarbejderne er tilbøjelige til at arbejde.
 • Den hastighed, hvormed forventes lønninger at stige i fremtiden.
 • Hastigheden af ​​afkast på ordningens aktiver.
 • Den diskonteringsfaktor anvendes til fremtidige ydelser.

Den aktuarmæssigt grundlag for regnskabsaflæggelse Forklaret

Denne metode følger den grundlæggende forudsætning for enhver aktuarmæssig proces i at omkostninger og fordele skal være ens. Regnskab for pensioner indebærer antagelser på begge sider af ligningen. Ved gennemgang af en virksomheds regnskab investorer bør bemærke, om virksomheden er ved at blive aggressiv eller konservativ i disse antagelser.

For eksempel, hvis en virksomhed benytter en meget høj forrentning af sine ordningens aktiver, vil dette reducere de løbende omkostninger til at finansiere sin pensionsordning. Oplysninger om pensionsbidrag og aktiver kan findes i selskabets kvartalsvise og årlige rapporter til Securities and Exchange Commission.

Denne metode udføres af aktuarmæssige revisorer , statistikere, der bruger formler, der anvendes til statistisk information i overensstemmelse med almindeligt anerkendte regnskabsprincipper til at bestemme sandsynligheden for en bestemt begivenhed risiko opstår under en given periode. Disse revisorer indsamle og vurdere data, herunder finansiel og livsstil information, og derefter give vejledning, der gør det muligt for virksomheden til at træffe investeringsbeslutninger, der vil ideelt set holde kontoen godt finansieret og virksomheden i god økonomisk evne.

Key Takeaways

 • Den aktuarmæssigt princippet er en metode ofte bruges til at beregne periodiske betalinger, at en virksomhed skal gøre for at finansiere sine ansattes pension.
 • Metoden kræver, at de samlede bidrag fra virksomheden plus investeringsafkast på pensionsaktiver skal matche den nødvendige årlige bidrag fra pensionskassen.
 • Aktuarer skal overveje årene, at en medarbejder er sandsynligt, at arbejde, hvad de forventes at tjene, satsen for afkast på aktiver og diskonteringssatsen for fremtidige ydelser.

Real World Eksempler på opgørelsesrente på regnskabsmetode

Eksempler på den opgørelsesrente på regnskabsmetode sat til at arbejde i en fond kan omfatte en trustfond , sat op til en offentlig ansat pensionering system eller en pensionsfond.

Når du foretager forslag til disse midler , aktuarer nødt til at vurdere de fire faktorer er identificeret ovenfor:

 • År en medarbejder er sandsynligt, at arbejde.
 • Hvad de sandsynligvis vil tjene.
 • Hastigheden af ​​afkast på ordningens aktiver.
 • Diskontoen for fremtidige ydelser.

For at udføre disse trin, en revisor ville se på de nuværende alderen planen deltagere og estimater for, hvor mange år, de kan arbejde indtil pensionsalderen, der giver mulighed for deltagere, der tager førtidspension og dem, der udsætter indkassere ydelser til pension senere. Han eller hun vil også se på den forventede slutløn for den enkelte medarbejder, overvejer potentiel fortjeneste rejser, bonusser og andre former for kompensation, samt på den plan finansiering, markedsforhold, økonomiske forhold og andre faktorer, der kan påvirke afkastet til ordningens aktiver.

Endelig vil den revisor se på virkningen af ​​diskonteringsrenten om ydelser ned linjen. Baseret på denne information, kan revisor vurdere, hvor meget der skal finansieres for de ansatte at modtage en lige pensionering fordeling hvert år, at de har ret til, og derefter komme med anbefalinger til virksomheden for at nå dette beløb.

finansiel analyse aktuar

Læs dette bagefter

Relaterede Opslag