Vládní politika

Průvodce po Íránu jadernou Deal

Obsah Počátky rozdáním Iran Nuclear Deal Background Zúčastněným stranám Hlavní body Další kroky Timeline Odstranění sankcí Ostatní výhody Klíčové Obavy Opozice vůči jaderné Deal Vstoupit prezident Donald Trump Sečteno a podtrženo Iran Nuclear Dealdělal titulky po celém světě jako mezník historické dohodě mezi extrémními soupeřů.

Nejlepší příspěvky

Vládnoucí Advance Stanovení (ADR)

Co je to Advance Vládnoucí Stanovení? Záloha stanovení vládnoucí (ADR) je rozhodnutí nebo rozhodnutí vydané Internal Revenue Servicena poplatníka asi daní nebo cenové záležitosti.

Sdružení British Bankers (BBA)

Co je British Bankers Association? Sdružení British Bankers (BBA) je obchodní sdružení, které zastupuje názory, které jsou zapojeny v bankovnictví a finančních služeb ve Velké Británii BBA zahrnuje 200 členských bank se sídlem ve více než 50 zemích a operací ve 180 jurisdikcích po celém světě.

Zkontrolujte Clearing Act 21. století (Check 21)

Co je to Check Clearing Act 21. století (Check 21)?

Kapitola 11 vs. Kapitola 13: Jaký je rozdíl?

Tam jsou některé významné rozdíly mezi kapitola 11a kapitola 13 bankrotu, včetně způsobilosti, nákladů a množství času potřebného k dokončení procesu.

Mercantilism: Ztracený Economic Příčina

Obsah Co je Mercantilism? Historie Mercantilism Jean-Baptiste Colbert vliv British Colonial Mercantilism Americká revoluce Mercantilism Obchodníci a Mercantilism Mercantilism vs.

Limited Government

Obsah Co je to omezená vláda?

Dobrovolné Export Restraint - VER Definition

Co je dobrovolná Export Restraint - VER? Dobrovolný export opěrka (VER) je obchodníomezení množství dobrý, že vyvážející země je povoleno vyvážet do jiné země.

Univerzální Pravidla integrita trhu (UMIR)

Co Universal Market Integrity pravidla znamenají? Pravidla Integrity univerzální trhu (UMIR) je soubor pravidel, jimiž se řídí obchodní praktiky v Kanadě.

kapitalismus Definition

Obsah Co je kapitalismus? pochopení Kapitalismus Kapitalismus a soukromý majetek Kapitalismus, zisky a ztráty Free Enterprise nebo kapitalismus?

Další čtení

Míra nezaměstnanosti

Jaká je míra nezaměstnanosti Míra nezaměstnanosti je podíl pracovních sil, který je nezaměstnaný, vyjádřený v procentech.

Bilaterální obchod Definition

Co je bilaterální obchod? Vzájemný obchod je výměna zboží mezi oběma zeměmi na podporu obchodu a investic.

Co znamená „zbraně a máslo“ se týká?

Zbraně a máslo obecně se odkazuje na dynamiku podílejí na rozdělení federální vláda k obraně proti sociálních programů při rozhodování o rozpočtu.

Asijsko-tichomořské hospodářské spolupráci (APEC) fórum podporuje volný obchod

Jaký je Asijsko-tichomořské hospodářské spolupráce (APEC) Asijsko-tichomořské hospodářské spolupráce (APEC), je ekonomická skupina 21 členů, se tvořil v roce 1989 s hlavním cílem podporovat volný obchod a udržitelný rozvoj v tichomořské oblastiekonomiky.

Pochopení nulovou Zboží

Jaké jsou nulovou zboží? V zemích, které používají daně z přidané hodnoty(DPH), zero-hodnocené výrobky jsou výrobky, které jsou osvobozeny od tohoto zdanění hodnoty.

Co je to obchodní válka?

Co je to obchodní válka? Ochrannou válka se stane, když jedna země bude mstít další zvýšením dovozních celnebo jejich uvedení další omezení na dovoz, která námitky země.

Jaké jsou antimonopolní zákony?

Obsah Jaké jsou antimonopolní zákony? Market Allocation Bid rigging je nelegální Stanovení cen monopoly Fúze a akvizice The Big Three antimonopolní zákony Sečteno a podtrženo Mnoho zemí má rozsáhlé zákony, které chrání spotřebitele a regulují, jak společnosti provozovat své podnikání.

Zaměstnatelnost pracovních sil a ekonomický

Obsah Zaměstnatelnost a ekonomika Poptávka po pracovních sil Aktéry Zaměstnatelnost Dovednostech Zaměstnatelnost Třech oblastech procesu Školský Effect Pracovní zkušenost Socioekonomický status ‘Flexicurity’ Sečteno a podtrženo Zaměstnatelnost je celoživotní kontinuální proces získávání zkušeností, nových poznatků (cílevědomé učení) a dovednosti, které přispívají ke zlepšení něčí prodejnost pro zvýšení jejich potenciálu pro získání a udržení zaměstnanosti prostřednictvím různých posuny na trhu práce.

Proč Lobbying legální a důležité v USA

Obsah Proč je lobbování legální? První dodatek Protection Lobbying zákona o zveřejnění z roku 1995 participativní demokracie Lobování se dotýká každého Proč je lobbování důležité?

Vzrůstající význam Reserve Bank of India

Reserve Bank of India je Indie je centrální banka a je zcela vlastněna vládou Indie.

Trumponomics

Obsah Co je Trumponomics? Poškodí Trumponomics tržní reakce  ekonomické prognózy Růst  Pracovní místa  Obchod  Inflaci a úrokové sazby  Po zdanění Zisk  Národní dluh  hospodářská politika Obchod daně  Infrastruktura  Zdravotní péče  Nařízení  Přistěhovalectví Národní dluh  Energie  Měnová politika  2018 Rozpočet  Co je Trumponomics?

Co je International Trade?

Co je International Trade? Půjdete-li do supermarketu a koupit jihoamerických banány, brazilskou kávu a láhev jihoafrického vína, jste se setkali s dopady mezinárodního obchodu.

Co je Světová obchodní organizace?

Světová obchodní organizace je celosvětová organizace skládá z 164 členských zemí, která se zabývá pravidly obchodu mezi národy.

Capital Allowance

Co je Capital Allowance? příspěvek na kapitálové výdaje je obchodní UK nebo Irish může tvrdit, proti jeho zdanitelného zisku.

Světová banka (IBRD)

Co je to Světová banka (IBRD)? Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj je rozvojovou bankou, spravuje Světová banka, která nabízí finanční produkty a poradenství v oblasti politiky zemí, jejichž cílem je snížení chudoby a podporu udržitelného rozvoje.

Antimonopolní zákony: Udržet zdravé konkurence v Marketplace

Co je pro ochranu hospodářské soutěže? Antimonopolní zákony jsou předpisy, které sledují rozložení ekonomické moci v podnikání, ujistěte se, že zdravá konkurence je dovoleno vzkvétat a ekonomiky může růst.

Tarif Multiple Column

Jaký je tarif Multiple sloup? Vícenásobná kolona Tarif je systém, kde je sazba nebo dovozní daňhodnoceny na konkrétním produktu závisí na zemi původu.

Dlouhodobá péče Ombudsman

Co je dlouhodobá péče Ombudsman? Ombudsmanovi dlouhodobá péče je vládní úředník, který dohlíží na domy s pečovatelskou službou a asistované žití zařízení.

Bank of států střední Afriky (BEAC)

Co je Bank of států střední Afriky (BEAC) Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) je centrální bankave službách hospodářské a měnové společenství střední Afriky (CEMAC).

Přístup na trh

Co je přístup na trh? Přístup na trh se vztahuje na schopnost společnosti nebo země k prodeji zboží a služeb přes hranice.

Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

Jaký je Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)? Asijská Infrastructure investiční banka (AIIB) je nová mezinárodní rozvojovou bankou, která poskytuje finanční prostředky na projekty v oblasti infrastruktury v Asii.

Resident Alien

Co je Resident Alien? Rezident cizinec je cizí-narozený United States bydliště, který není občanem USA.

rovnostářství

Co je Rovnostářství? Rovnostářství je filozofická perspektiva, která klade důraz na rovnost a rovné zacházení napříč pohlaví, náboženství, ekonomický stav a politické přesvědčení.

Macau SAR, Čína

Co je Macao, China? Macau, jako Hong Kong, je zvláštní administrativní oblast(SAR) větší Číně, která operuje pod „jedna země, dva systémy“.

Jaký je rozdíl mezi komunismem a socialismem?

Komunismusa socialismusjsou zastřešující výrazy odkazující na dvou levicových škol ekonomického myšlení; jak bránit kapitalismus.

komerční Visa

Co je Commercial Visa? Obchodní nebo podnikatelské vízum je státem vydaný dokument, který umožňuje non-občané vstoupit do cizí země dočasně pro obchodní účely.

Build-Operate-Přenos Contract Definition

Co je to Build-Operate-převod (BOT) Na zakázku? Smlouva o vybudování, provozování a převod (BOT) je model použitý k financování velkých projektů, typicky infrastrukturní projekty vyvinuté prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Čínská lidová banka (PBoC)

Co je to Čínská lidová banka (PBoC)? Lidová banka Číny je centrální banka Čínské lidové republiky a nachází se v Pekingu.

Global Compact Organizace spojených národů

Co je to Global Compact Organizace spojených národů? Global Compact Spojených národů je strategická iniciativa, která podporuje globální společnosti, které se zavázaly k odpovědné obchodní praxe v oblasti lidských práv, práce, životního prostředí a korupce.

Great Society

Co je Great Society? Great Society byl soubor iniciativ domácí politiky, jejichž cílem je odstranění chudoby a rasové nespravedlnosti ve Spojených státech, snížení kriminality a zlepšení životního prostředí.