portfolio Výstavba

Nejlepší příspěvky

Jak Edward Jones a Merrill Lynch si porovnejte?

Zatímco všechny full-service makléři se snaží poskytovat velmi vysokou úroveň služeb klientům, tyto firmy brát velmi odlišné přístupy k jejich podnikání v mnoha ohledech.

Druhy vyvažování strategií

Vyvažováníje nezbytnou součástí pro správu portfoliaprocesu. Investoři, kteří hledají služby na profesionální typicky mít požadovanou úroveň expozice systematického rizika, a proto jejich portfolio manažer má za úkol přizpůsobit investiční podniky dodržovat omezení a přání klienta.

7 jednoduchých strategií pro růst vašeho portfolia

Obsah Koupit a držet Market Timing diverzifikace Investovat do růstových sektorů Dolar-Cost Průměrovací (DCA) Psi Dow CAN SLIM Sečteno a podtrženo Ačkoli tam je malá skupina investorů, kteří jsou spokojeni s tím generovat příjmy z jejich portfolií, aniž by jim roste, většina investorů by si přál, aby jejich hnízda vejcev průběhu času zvyšuje.

Portfoliových investic strategie v recesi

Obsah Co je to recese? Mějte se zaměřením Big Picture Makroekonomie a kapitálové trhy Capital Market recese trendy Investování podle typu aktiv Sklad Investování v době recese Diverzifikace Still Matters S pevným výnosem Recese Strategy Komoditní Investice do recese Investování pro zotavení Riziko a výnos Obavy Sečteno a podtrženo Recesejsou součástí života.

Asset Allocation

Co je Asset Allocation Alokace aktiv je investiční strategie, která si klade za cíl vyrovnat riziko a odměnu podle rozdělení aktiv portfolia v souladu s cíli jednotlivce, tolerance rizikaa investiční horizont.

Čtení míru odchodu zákazníků

Co je Churn Rate? Míra máselnice, také známý jako míra oslabování, je nejčastěji označována jako procento předplatitele, kteří přerušili své odběry v daném časovém období.

Důležitost diverzifikace

Diverzifikace je technika, která snižuje rizikoformou přidělení investic mezi jednotlivými finančními nástroji, průmyslu a jiných kategorií.

4 Základní ukazatele Při investování jiných lidí peníze

Poradci, kteří řídí druhých peníze musí dodržovat Financial Industry Regulatory Authority‚s (FINRA) pravidla 2111o vhodnosti.

Jak Životní pojištění může pomoci s hotovostí akumulace

Primárním cílem osobního životního pojištění je poskytnout konečné výdaje a chránit příjemceze ztráty příjmů nebo dluhového břemene v případě úmrtí člena rodiny.

Další čtení

Moderní teorie portfolia: Proč je to stále Hip

Pokud byste měli sestavit perfektní investice, byste asi chtěli jeho atributy zahrnout vysoké výnosy a nízké riziko.

Rozvod a New sociálního zabezpečení Pravidla: Co byste měli vědět

Nové sociálního zabezpečeníprohlašovat pravidla, která vstoupila v platnost v roce dubnu letošního roku účinně vytvořeny dva různé soubory pravidel, které bývalí manželé primárních příjmy lze použít, v závislosti na jejich datum narození.

Průvodce Jádro družicové Investice

Core-satellite investování je metoda portfolia konstrukce navržen tak, aby minimalizoval náklady, daňové povinnosti a volatilitu a zároveň poskytuje příležitost překonat široký akciový trh jako celek.

Poradci: Nenechte Klienti Chase ETF Návrat

ETF(ETF) jsou jedním z nejúspěšnějších inovací v nedávné historii financí.

Co je ochota a schopnost riskovat svého klienta?

Při vývoji solidní investiční portfolio pro jednotlivého klienta, musí finanční poradce vzít v úvahu klíčové faktory, které pomáhají sestavit nejvhodnější investiční strategii.

Target-Date vs. indexové fondy: Je jeden lepší?

Ve světě podílových fondů, existují dvě hlavní kategorie: aktivně řízenéfondy a pasivně spravované( index) fondy.

Jak Brokers jsou kompenzovány prodejem dluhopisů

Jak se makléři kompenzovat prodejem dluhopisů závisí na postavení, v němž jednají v transakci.

Step by Step portfolia plánovacího procesu

Existuje jen málo věcí důležitějších a více skličující než vytvářet dlouhodobé investiční strategie, které mohou umožnit individuální investovat s jistotou a jasně o jeho budoucnosti.

Cluster Analysis

Definice analýzy clusteru Shluková analýza je technika používaná k seskupení sad objektů, které sdílejí podobné vlastnosti.

investiční cíl

Co je Investiční cíl Investiční cíl je informace klient používá formulář registrovanými investičními poradci (RIA), robo-poradci a jinými správci aktiv, které pomáhá určit optimální mix portfoliapro klienta.

Dopadu ETF Nabídka Advisors New ESG příležitosti

Protože investoři se více pohodlně s integrací životního prostředí, sociální a řízení(ESG) faktorů do svého portfolia, investiční zaměření je na nejlepší cestě stát se exponenciálně v příštím desetiletí.

Dedicated portfolia

Definice Určeno portfolia Dokonalé portfolio je investiční portfolio, kde se peněžní tokyjsou navrženy tak, aby odpovídaly předpokládané závazky.

Vytvořte si vlastní americký akciového portfolia

Osoby, které investují do akcií inklinují k pádu do jedné ze dvou skupin: jedna skupina nakupuje specifické zásoby, ale s malou zdánlivou povědomí o tom, jak účinně budou zachycovat výkonnostních charakteristik celé třídy aktiv; Druhá skupina zvolí spravovaných investic, které zahrnují investiční fondy, indexové fondy, fondy obchodované na burzenebo soukromě spravovaných účtů.

Aktivní Versus zbytkové riziko: jaký je rozdíl

Aktivní rizika a zbytkové riziko jsou dva různé typy portfolio riskuje, že investoři, poradci a portfolio manažeři se mohou snažit řídit a rozhodovat se.

Jak je Asset obrat počítá?

Obrat aktivpoměr měří efektivitu firmy v majetkugenerovat příjmy nebo prodeje.

riziko Tolerance

Co je riziko Tolerance Tolerance rizika je míra variabilityinvestic vrátí, že investor je ochoten vydržet.

Proč 60/40 portfolio již není dost dobrý

Po mnoho let, velké procento finančních plánovačů a obchodníků s cennými papíry řemeslně podklady pro své klienty, které byly složeny z 60% akcií a 40% dluhopisů nebo jiných produktů s pevným výnosem.

Vysvětlovat rostoucí úrokové sazby a realitní Klientům

V dynamickém volném trhu, věřitelé - ať vláda-couval nebo privatizovány - soutěžit o podnikání domů kupujících, který pohání nahoru nebo dolů průměrné měsíční úrokové sazby z hypotečních úvěrů.

Jak Financial Advisors Pick klienta Investice

Finanční poradcijsou účtovány při výběru nejlepších investic pro své klienty.

Proč Market Korelace Matters

Korelaceje statistická míra, která určuje, jak majetekpohybují ve vztahu k sobě navzájem.

Safety-First Rule

Jaký je Safety-First Rule Pravidlo bezpečnostní První z nich je princip moderní teorie portfolia(MPT), který se domnívá, že riziko je nedílnou součástí sklizně vyšší úroveň odměny.

Existuje pozitivní korelace mezi rizikem a výnosem?

Tam je pozitivní korelacemezi rizikem a výnosems jedním důležitým upozorněním.

Alpha Generator

Co je to Alpha Generator Generátor alfa je nějaký cenný papír, který při přidání do existujícího portfolia aktiv, vytváří nadměrné výnosynebo vrátí vyšší než předem zvolené měřítko bez dalšího rizika.

Jak se investiční poradci spočítat, kolik diverzifikace jejich portfolia potřebovat?

Jedním z účinných nástrojů pro investiční poradce k určení množství diverzifikace potřebné k portfoliu je moderní teorie portfolia (MPT).

Pro tipy na hodnocení klientů Riskující

Většina finančních poradcůje velmi dobře vědoma důležitosti rizika, ale existuje jen málo finanční podmínky, které jsou špatně definované.

Top 4 bezpečné investice pro Portfolia boomers'

Jak jste si přístup do důchodu začnete přemýšlet více o zachování co jste si uložili, nikoli dosažení agresivní růst.

Význam hodnocení rizik Klienta

Riziko a výnos jsou dva základní faktory, které je třeba zvažovat při analýze jakoukoliv investici.

Průvodce výběru bezpečnostního

Výběr cenných papírů je proces určování, které finanční cenné papíry jsou zahrnuty v konkrétním portfoliu.

Má negativní korelace mezi dvěma zásob nic neznamená?

Negativní korelaces ohledem na zásoby znamená dva jednotlivé akcie mají statistický vztah tak, že obecně se pohybují v opačných směrech v cenové akci.

Úvod do Managed Futures

Mnoho individuální i institucionální investořihledat alternativní investiční příležitosti, kdy je nevýrazný výhled na amerických akciových trzích.