Pojištění domácnosti

Kdo potřebuje nájemce pojištění?

Většina lidí ví, že lidé, kteří vlastní svá sídla příruční ve skutečnosti jsou často požaduje hypotečních společností carry- pojištění domácnostik ochraně jejich majetku, jejich majetky a žádnou újmu vzniklou návštěvníků.

Nejlepší příspěvky

Měli byste pojistit svůj snubní prsten?

Měli byste si pojistit svůj snubní prsten? Rozhodně to nezní jako legrace, jak plánovat líbánky.

Co je a není kryto vlastníka domu pojištění

Obsah Co majitel domu pojištění kryje Výměna náklady vs.

Pochopení věřitele Povinné pojištění Flood

Obsah Proč je Flood Insurance Povinné?

Za první ztráty v politice

Co je první ztráta politika? Politika první ztráta je typem pojištění majetkupolitiky, která poskytuje jen částečnou pojištění.

Fire Insurance: Když majitel domu pojistné krytí nestačí

Co je Fire Insurance? Pojištění proti požáru je pojištění majetku, které kryje škody a ztráty způsobené požárem.

Pojištění Guide vlastníka domu: pro začátečníky Přehled

Pojištění vlastníka domu(také známý jako domácí pojištění) není luxus, je to nutnost.

Jak se mohu vyhnout placení soukromého pojištění hypoték (PMI)?

Soukromého pojištění hypoték (PMI)je pojištění, které chrání věřitele před rizikem platební neschopnosti a uzavření, a umožňuje kupující, kteří nemohou mít významný akontace(nebo ti, kteří se rozhodnou, aby) získat hypoteční financování za přijatelné ceny.

Porovnáním soukromé pojištění hypoték Hypoteční vs. pojistného

Soukromého pojištění hypoték Hypoteční vs. pojistného: Přehled Pokud máte v plánu koupit dům, budete potřebovat znát rozdíly mezi soukromé pojištění hypoték (PMI) a hypoteční pojistného.

Dělá Majitelé domů pojištění Cover Střešní výměna?

Typický all-nebezpečím domů pojištěnípolitika se vztahuje na výměnu střechy, bez ohledu na věk, pouze tehdy, pokud je důsledkem určitého jednání přírody.

Další čtení

Boží skutek

Co je to Boží čin Akt Boží popisuje událost mimo lidskou kontrolu nebo činnosti.

All-Rizika Pokrytí

Co je na všechna rizika Pokrytí All-rizika pokrytí poskytuje záruku na jakoukoli událost, že pojištěnípolitika není výslovně vyloučit.

Flood Insurance

Co je Flood Insurance Protipovodňová pojištění je druh pojištění nemovitosti, která pokrývá obydlí za ztráty, které utrpěly poškození vodou, protože se specificky vztahuje k zaplavení.

Je majitelé domů pojištění daňově uznatelné?

I když jsou vaše majitelé domů pojistnémohou být zahrnuty do vašich plateb vlastnictví, jsou nondeductible výdajepodle Internal Revenue Service(IRS).

ocenění Clause

Co je to ocenění Clause Klauzule ocenění je ustanovení v některých pojistných smluv, které určují, kolik peněz je pojistník obdrží od poskytovatele pojištění, pokud dojde k krytá událost nebezpečí.

Vandalismus a škodlivý Mischief Insurance

Co je vandalismu a škodlivého Mischief Insurance Vandalismus a škodlivý neplechu pojištění je druh pojištění, které chrání před ztráty vzniklé v důsledku vandalů.

Vymahatelné Odpisy: Jak to funguje

Hlavní koncept v účetnictví je známý jako znehodnocení, což je způsob rozdělování nákladů na aktiva v průběhu jeho doby životnosti.

Nejlepší způsob, jak pojistit šperky

Některé z nejcennějších aktiv ve vaší domácnosti může být nechráněný.

vichřice Hazard

Co je Windstorm Hazard Nebezpečí vichřice představuje riziko, že majetek bude udržovat ztráty způsobené silným větrem.

Má Insurance Cover Airbnb vašeho majitel domu?

Pronájem svého domova může být lukrativní, ale váš domůpolitika nemusí automaticky upravují sdílení domů.

Měli byste pojistit svůj sběratelství?

Sbírání ročníku či starožitné předměty je rostoucí hobby, a to zejména u lokalit, jako je eBay takže zjištění a dalších stejně snadné jako pár kliknutí myší.

Debris Odstranění Insurance

Co je Debris Removal Insurance Pojištění na odstraňování nečistot je řez majetkového pojištěnípolitiku, která poskytuje náhradu za čisté-up náklady spojené s poškozením majetku.

reprodukce Cost

Co je reprodukční náklady Reprodukce náklady se rozumí náklady spojené s identicky reprodukování aktivumnebo majetku se stejnými materiály a specifikace jakožto pojištěném majetku na základě běžných cenách.

Dodatečných nákladů Pokrytí

Definice z dodatečných nákladů Pokrytí Dodatečné pokrytí výdajů je pokrytí, který poskytuje finanční prostředky na výdaje nad to, co pojistník platil před nárok byl vznesen.

6 Nejlepší Nájemníci Pojištění Poskytovatelé

Pronájem bytu či domu neodstraňuje potřebu pojištění. Nájemce je pojištěníchrání vaše osobní věci před ztrátou nebo odcizením a poskytuje krytí odpovědnosti za škodupro vás v někoho událostí je zraněn, zatímco v obývacím prostoru, který se o pronájem.

Single Entity Pokrytí

Co je to jediný subjekt Pokrytí Single pokrytí subjekt je typem pojištění, které se vztahuje na všechny nemovitostiv bytu, včetně obou společných prostor sdílené všemi vlastníky nemovitostí, jakož i jednotlivých blocích.

Pojištění Hazard

Co je pojištění Hazard Pojištění Hazard chrání majitele nemovitosti před poškozením požáry, silné bouře, zemětřesení nebo jiných přírodních jevů.

Nepravidelná objektu

Definice nepravidelných osobním vlastnictví Nepravidelná osobní majetek se týká položek, automaticky se vztahuje pojištění domácnosti aniž by bylo nutné pro zhodnocení nebo převzetí, obvykle včetně společných položek, které většina lidí vlastní.

Voda Poškození Zákonné pojištění odpovědnosti

CO JE poškození vodou Zákonné pojištění odpovědnosti Poškození vodou Pojištění právní odpovědnosti je politika, která poskytuje finanční ochranu osoby nebo podniku, který neúmyslně způsobí poškození vodou na majetkuněkoho jiného.

Oblečení Designer: Proč potřebujete speciální pojištění (AIG)

Dolce a Gabbana. Oscar de la Renta. Hermès. Marc Jacobs.

Hurricane spoluúčasti

Co je Hurricane spoluúčasti Hurikán odpočitatelná je částka, kterou je majitel domu musí zaplatit před pojištění se bude vztahovat na škody způsobené hurikánem.

Dohodnuté výši Clause

Co je to dohodnuté výši Clause doložka sjednaná částka je poskytování pojištění majetku, jehož prostřednictvím se pojistitel zavazuje, že upustí od požadavku spoluúčasti.

Částka ztráty vypořádání

Co je to ztráta Částka vypořádání Ztráta částka vyrovnání je termín používaný k označení množství pojištění majetku osady, ať už nemovitosti nebo osobní majetek.

soupojištění vzorec

Co je Soupojištění Formula Spoluúčastí vzorec je domů pojištění vzorec, který určuje výši úhrady, že vlastník domu obdrží z nároku.

Top 3 Nejlevnější Majitelé domů pojišťovny

Standardní majitelé domů pojištěnípolitika poskytuje krytí pro váš domov a osobních věcí v případě „destruktivní“ událost, jako je vítr a krupobití, krádeže nebo požáru.

Absolutní vyloučení znečištění

Co je absolutní vyloučení znečištění Absolutní vyloučení znečištění je pojištění odpovědnosti ustanovení o obchodní politiku, která odstraňuje pokrytí znečištění, která vyplývá z běžných obchodních operací.

Dodatečné Living Expense (ALE) Pojištění

Jaký je další Living Expense (ALE) Pojištění Dodatečné náklady bydlení (ALE), pojištění se vztahuje na pojištění podle vlastník domu je, majitel byt je nebo pojištění spoluúčast, že se vztahuje na dodatečné náklady na bydlení, které jsou vynaložené pojištěnci by měly být dočasně přemístěny z místa jejich bydliště.

Přenechání Clause

Co je Opuštění Clause doložka o opuštění oblasti pojištění majetku kontraktu, za určitých okolností umožňuje vlastníkovi nemovitosti opustit ztracené nebo poškozené nemovitosti a ještě žádat plné výši vypořádání.

katastrofa Pojištění

Co je to katastrofa Pojištění Katastrofa pojištění chrání podniky a rezidencí proti přírodním katastrofám, jako jsou zemětřesení, povodně a hurikány, a proti člověkem způsobených katastrof, jako jsou teroristické útoky.

Naplánováno objektu

To, co je naplánováno objektu Naplánovaný osobní majetek je doplňková pojištění, které se vztahuje pokrytí nad rámec standardní ochrany poskytnutou v jiném pojištění domůpolitiky.