Pochopení pojistně-matematické bázi účetnictví

Publikováno 30 April 2019

Jaký je Pojistněmatematická Účetní metody?

Pojistněmatematická základ účetnictví je metoda často používá při výpočtu penále, které musí společnost učinit financovat své zaměstnanecké penzijní výhody. Pojistněmatematická základ stanovuje, že celkové příspěvky ze společnosti a výnosů z investic penzijních aktiv se musí shodovat s požadovanou roční příspěvek z penzijního fondu.

Předpoklady musí být pro následující faktory:

 • Odhadovaný počet let, které by mohly pracovat zaměstnanci.
 • Míra u kterého se očekává, že mzdy se v budoucnu zvýší.
 • Míra návratnosti aktiv plánu.
 • Diskontní sazba použita pro budoucí výhody.

Pojistně matematického základu účetnictví vysvětleno

Tato metoda sleduje základní předpoklad jakéhokoliv pojistně-matematického postupu v tom, že náklady a přínosy se musí rovnat. Účtování na důchody zahrnuje předpoklady, na obou stranách rovnice. Při prohlížení společnosti účetní závěrku investoři by měli vzít na vědomí, zda společnost je agresivní nebo konzervativní v těchto předpokladů.

Například, pokud firma používá velmi vysokou míru návratnosti o svých aktiv plánu, což přispěje ke snížení současných nákladů na financování jeho penzijní připojištění. Informace o příspěvky na penzijní pojištění a majetku lze nalézt v čtvrtletních a výročních zprávách společnosti na Komisi pro cenné papíry.

Tento způsob se provádí pomocí pojistně účetní statistici, kteří používají vzorce, které jsou použity pro statistické informace v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami pro určení pravděpodobnost konkrétního riziku událostí, vyskytující se během daného časového období. Tyto účetní shromažďovat a vyhodnocovat údaje, včetně finančních a životního stylu informací, a poté poskytnout návod, který umožňuje, aby společnost pro investiční rozhodování, které budou v ideálním případě udržet účet dobře finančně a společnost v dobré finanční situaci.

To nejdůležitější

 • Pojistněmatematická základ účetnictví je metoda často používá k výpočtu penále, že společnost musí učinit za účelem financování své zaměstnanecké penzijní výhody.
 • Metoda vyžaduje, aby celkové příspěvky ze společnosti a výnosů z investic penzijních aktiv se musí shodovat s požadovanou roční příspěvek z penzijního fondu.
 • Znalci musí zvážit roky, že zaměstnanec je pravděpodobné, že do práce, co je pravděpodobné, že vydělávat se výnosnost aktiv plánu a diskontní sazba u budoucích výhod.

Reálný svět Příklady pojistné základě účetních Metoda

Příklady pojistně matematické základě účetní metody dán k práci ve fondu může zahrnovat svěřenecký fond , zřízený pro odchod do důchodu systému veřejné zaměstnance, nebo penzijního fondu.

Při provádění doporučení pro tyto fondy , znalci musí vyhodnotit čtyři výše uvedené faktory:

 • Let zaměstnanec je pravděpodobné, že se do práce.
 • To, co je pravděpodobné, že vydělávat.
 • Míra návratnosti aktiv plánu.
 • Diskontní sazba pro budoucí výhody.

Chcete-li provést tyto kroky, An účetní by se podívat na aktuální věku účastníků plánu a odhady na kolik let by mohli pracovat až do důchodu, což pro účastníky, kteří se předčasného odchodu do důchodu , a těmi, které odložit proplacení z výhod ve prospěch důchodu později. On nebo ona by se také podívat na promítaném poslední mzdy za každý zaměstnanec, s ohledem na potenciální zásluha vyvolává, bonusy a jiné druhy náhrad, jakož i na financování plánu, podmínky na trhu, ekonomické podmínky a další faktory, které mohou mít vliv na míru návratnosti pro aktiv plánu.

A konečně, účetní by se na dopad na diskontní sazbu o dávky v řadě. Na základě těchto informací, účetní lze odhadnout, kolik je třeba poskytnout finanční prostředky k zaměstnancům získat rovnoměrné rozložení pro odchod do důchodu každý rok, které mají nárok na, a poté vydat doporučení na společnost pro dosažení této částky.

finanční analýza pojistný matematik

Dále si přečtěte

Související příspěvky