устойчиво Инвестиране

Избрани

Green Tech

Дефиниция на Green Tech Терминът зелени технологии (известен също като GreenTech или чистите) се отнася до технология, която се счита за екологично чист въз основа на производствения процес или на веригата за доставки.

ISO 14001

Какво е ISO 14001 ISO 14001 е стандарт, който описва как една организация от всякакъв размер да сложите на ефективна система за управление на околната среда на мястото си.

Cleantech

Какво е Cleantech Cleantech е инвестицияфилософия, използван от инвеститори, които желаят да се възползват от екологично чисти компании.

Green Леви

Дефиниция на Green Леви Зелена такса е такса, наложени от правителството на източници на замърсяване или на въглеродните емисии.

Индекса за устойчивост Dow Jones STOXX

КАКВО Е индекса на Dow Jones STOXX устойчивост Индексът Dow Jones STOXX Устойчивостта е борсов индекс, който измерва на финансовите резултати на водещите европейски компании, като оценяват техните практики за устойчивост.