Управление на пари

Избрани

Безплатни инструменти ви помага да управлявате парите си

Управление на пари обикновено не се преподава в училище, така че потребителите обикновено са зависими от родителите си или върху собственото си нехаен, за да научите за най-добрите практики за лични финанси.

Управление на средствата

Какво е управление на средствата от Управление на средствата от е контрола и обработката на паричните потоци финансова институция е.

Управление на пари

Какво е управление на пари Управление на пари е процес на бюджетиране, спестяване, инвестиции, разходи или по друг начин да следи за използването на капитала на дадено лице или група.

Вата Средна

Дефиниция на батиране Средна “Вата средна” Инвестиционен мениджър е статистическа техника се използва за измерване на способността за управление, за да се срещнат или победи индекс.