търгуване

Фундаментален анализ Definition

Какво е фундаментален анализ? Фундаменталният анализ се опитва да измери истинската стойност на дадена ценна книга чрез изследване на свързаните с това икономически и финансови фактори, които могат да бъдат както количествен и качествен характер.

Избрани

Инвестиране срещу Trading: Каква е разликата?

Инвестиране срещу Trading: преглед Инвестиране и търговия са две много различни методи за опитват да се възползват в най- финансовите пазари.

Технически анализ

Какво е технически анализ? Технически анализ е търговско дисциплина използван за оценка на инвестиции и разкриване на възможностите за търговия, като анализира статистическите тенденции, събрани от търговска дейност, като например движение на цената и обема.