стоки

Обмен на фючърси за физически (EFP)

Какво ли размяна на фючърси за физическа търсиш? Обменът на фючърси за физическа (EFP) е частно споразумение между две страни за търговия позиция във фючърсен контракт за свързаните с тях МОМЕНТА.

Избрани

Как Timberland инвестиции могат да разнообразите фондова Портфолио

Какво е Timberland инвестиционна? Инвеститорите, които искат да диверсифицират портфейла си от акции и дълготрайни продукти доходи могат да инвестират в залесени.

Разбиране Възнагражденията

Какво е Bounty? Терминът изобилиетода се обърнете към някоя от следните неща:

Вътре Федерална Land банка (FLB)

Какво е Федерална Land банка (FLB)? Федералната Land банка е мрежа от регионални кооперативни банки, които предоставят дългосрочни кредити на земеделски производители и животновъди.

5-те страни, които произвеждат най-много за захарта

Приблизително 80% от световното производство на захар от захарна тръстика се произвежда в тропичните и субтропичните климат с останалите 30%, получени от захарно цвекло, която се отглежда предимно в умерените зони на Северното полукълбо.

Как се случва Forwardation

Какво е Forwardation? Forwardation е термин, използван в ценообразуването фючърсни договори, чрез която фючърси цената на една стока или валута е по-висока от текущата цена нарича спот цената или незабавно цената за доставка.

Стокова срещу продукта: Каква е разликата?

Стокова срещу продукта: Преглед Въпреки че те са често се бърка и могат да се използват взаимозаменяемо, стоката условия и продукта са много различни.

САЩ природен газ фонд (УНГ)

Какво е САЩ природен газ фонд? Членки Природен газ Фонда на ООН (УНГ) е борсово търгуван сигурност за цел да проследи промяната в проценти за цената на природния газ, доставен до Henry Hub, Луизиана, САЩ основният еталон за природен газ.

Брутна обработка Margin (GPM)

Какво е Обработка Марж? Брутната печалба обработка (GPM) е разликата между цената на суровата продукция и доходите между приходите, след като се продават като готов продукт.

Дървен материал инвестиционна организация за управление (TIMO)

Какво е дървен материал инвестиционна организация за управление? А дървен материал Организация Investment Management (TIMO) е за управление на група, която помага на институционални инвеститори в управлението си Timberland инвестиционнипортфейли.

Намиране и развитие (F & D)

Какво е намирането и развитие (F & D) Намиране и развитие (F & D) се отнася до разходите, направени при един покупки на фирмата, проучвания и развива имоти в опит да се установи стоковирезерви.

Още за четене

Банката за кооперациите

Какво е банка за кооперациите Банка за кооперациите е регионална, частна собственост и спонсорирана от правителството банка, която отпуска заеми на земеделски производител, собственост на маркетинг, доставка и кооперации на услуги, както и селските комунални услуги.

Природните ресурси Инвестиране

Причините да инвестират в природните ресурси винаги са били убедителни.

д-CBOT

Какво е е-CBOT Електронното CBOT е електронна платформа за търговия за търговия с фючърси и опции договори на Chicago Board на търговията(CBOT).

Токио стокова борса (Tocom)

Какво е Токио стокова борса на (Tocom) Стокова борса на Токио (Tocom) има за цел мисия на работа и контрола стоковите пазари, необходими за справяне с фючърси на някои стоки.

презапасяване

Какво е презапасяване Презапасяването закупуването на големи количества от една стокаот спекулант с намерението да се вдига цената.

На 3 най-добри стоки, за да инвестират в

Масло, златни и неблагородни метали са добро място да бъде за стоковитеинвеститори.

Кой определя цената на стоки?

Стоки са изключително важни, тъй като те са важни фактори при производството на други стоки.

4-те страни, които произвеждат най-много шоколад

Първите четири страни, отговорни за производството на шоколад, са САЩ, Германия, Белгия и Швейцария.

Стоки, които движат пазарите

Дневните движения в световните капиталови пазарисе влияят от множество фактори, вариращи от големи институционални блокови сделкии търговия с програмаза печалба и икономически доклади.

инвестиционен Farm

Какво е инвестиция Farm Една инвестиция ферма е бизнес селскостопанскадейност, която е закупена и се управлява с намерение да реализира печалба, или с цел създаване на приспадане на данък за собственика.

картел

Какво е Картел Картелът е организация, създадена от официално споразумение между група от производители на стока или услуга, за регулиране на доставките в опит да се регулират или манипулират цените.

Минералните права

Какво е минерална права Минералните права са правата на собственостна подземни ресурси като нефт, природен газ, злато, сребро, мед, желязо или уран.

Как рисковано са фючърси?

Фючърси като инвестиционен актив не по своята същност са по-рискови от други инвестиционни активи, като например акции или валути.

Какво суровини се използват производители на автомобили?

Автомобили изискват голямо разнообразие от суровиниза тяхното производство, включително желязото използва за стомана, алуминий, стъкло, петролни продукти, използвани за пластмаси, каучук и специални влакна.

Федералната кредитна система Farm (FFCS)

Какво е Федерална кредитна система за земеделска (FFCS) Федерален кредитен Системата за селскостопански (FFCS) е мрежа от финансови институции, които предоставят кредити и финансиране за земеделие и селско стопанство в Съединените щати.

Инвестиране в стоки без да се налага: Опитайте Стокови ETFs

Докато цената на петрола, златото, памук, соя и едър рогат добитък, които се рекламират всеки ден, няколко инвеститори имат пари, умения или пространство за съхранение, за да инвестират директно във физически стоки.

доказани запаси

Дефиниция на доказаните запаси Доказани резерви е количеството на природните ресурси, които една компания има основания да очаква да извлече от дадена формация.

Как да инвестираме в земеделие без да притежават Farm

Инвестиране в селското стопанство може да изглежда като добра стратегически ход.

Кои 10 страни са най-естествените ресурси?

Природни ресурси, или стоки, са сурови входове, които се използват за производство и производство на всички продукти в света.

Стокова Цена на риска

Какво е на KOF на риска Стокова цена риск е несигурността на цена, която се отразява негативно на финансовите резултати на тези, които използват, така и за производство на стоки.

Dow Jones AIG Commodity Index (DJ-AIGCI)

Какво е Dow Jones AIG Commodity Index на (DJ-AIGCI) Dow Jones Индексът на AIG Commodity (DJ-AIGCI) е претеглен индекс, който проследява широка гама от 22 стокови фючърси, включително метали, селскостопански продукти, енергетиката, и животни.

Министерство на земеделието на САЩ (USDA)

Какво е САЩ Департамента по земеделие (USDA) В американското министерство на земеделието(USDA) е отдел на правителството на САЩ, което управлява различни програми, свързани с храните, земеделието, природните ресурси, развитие на селските райони и хранене.

Златото на шегата

Дефиниция на злато на шегата Злато на шегата, известен също като железен пирит, е злато цвят минерал, който често е погрешно за истинско злато.

Има злато е една добра инвестиция в дългосрочен план?

При оценяването на изпълнението на златото като инвестиция в дългосрочен план, това наистина зависи от анализирания период от време.

Какво стоки са основните входове за сектора на електрониката?

Разнообразие от метали, пластмаси, суровинии химикали се използват от електронната промишленост.

Търсенето на Фрак пясък и бетонни дискове недостига

Въпреки изяви, ще се изпълняват от пясък. Въпреки че може да изглежда пресилено - пясък е привидно навсякъде - там е не само процъфтяваща международната търговия със стоката, но това е втората най-силно експлоатиран природен ресурс след водата и, по обем, най-силно извлича твърдият материал в света.

Водещи държави Селскостопански произвеждане

Храни управлява света; освен чиста вода, достъп до подходяща храна е основната грижа за повечето хора на земята.

Backpricing

Какво е Backpricing Backpricing е метод, използван за определяне цената спецификации фючърсни договори, в които на покупните цени на стоковитеда бъдат доставени на дата след влизането си в длъжност.

Как стокова цена може да съответства на Инфлацията

В средата на 2010s, глобалната икономика свидетел на щатски долара печалба парата спрямо другите основни валути и видя цените на петрола на свободно падане, заедно с няколко други макроикономически събития.

Commoditization

Какво е Commoditization Commoditization се отнася до процеса на вземане на нещо в стока.