Сливания и придобивания

Избрани

Какво трябва да знаете за Counteroffers

Какво е Counteroffer? А counteroffer е отговор дава на първоначална оферта.

Как вливане работа

Какво е Takeover? А поглъщане се случва, когато една компания прави опит да поемат управлението, или да придобият друг, често чрез закупуване на мажоритарен дял в целевата фирмата.

Защо дъщерни дружества Материята

Какви са дъщерни дружества? Фирми са свързани, когато една компания е миноритарен акционер на друг.

Как правителствено Придобиване трудови договори

Какво е правителствено Придобиване на договора? Договор за управление в целия придобиване (GWAC) е договор, при който множество правителствени агенции изравняването на своите нужди и да закупуват договор за стоки или услуги.

Петте най-големи сливания в историята

Висока стойност на сливаниятамежду глобални или местни бизнес корпорации винаги са привличали вниманието и зареди казуси, тъй като те имат интересни последици за развитието на бизнеса.

Fixed-долар Стойност Яка Definition

Какво е с фиксирана стойност долар яка? яка фиксирана долар стойност се отнася до стратегия, която една компания, придобити по време на сливане може да се прилага.

Най-важните причини защо M & A сделки се провалят

Обединенията & Придобивания Помислете за сценарий за закупуване на употребявани автомобили - можете да отделите няколко тестови пътувания, внимателно проучи вътрешно и външно и да вземат помощ от обучени механици, за да направи оценка на колата.

В страната за покупка на M & A Процес

Съдържание Започвайки потенциалното сливане Откриване диалог Приближава Subject Поддържане на комуникация Open Две глави са по-добре от една Споделянето Финансови Резюмета Писма за намерение Надлежна проверка Запечатването на сделка (M & A) Процесът на сливане и придобиване може да бъде дълъг или кратък.

Топ 7 дружества, собственост на Amazon

Съдържание Приходи растеж на Amazon Whole Foods Market пръстен Zappos PillPack, Inc.

Още за четене

Изцяло притежавано дъщерно дружество

Какво е изцяло притежавано дъщерно дружество? Изцяло притежавано дъщерно дружество е дружество, чиито обикновени акции е 100% собственост на друга фирма, компанията-майка.

Защо публични компании Go Private?

А публично дружествоможе да избере да отиде лично в продължение на няколко причини.

Как вертикалните сливания работа

Какво е вертикално сливане? Вертикалното сливане е сливанена две или повече предприятия, участващи в различни етапи в процеса на веригата за доставки за общо благо или услуга.

Топ 8 дружества, притежавани от PayPal

В плащания пространство цифрове в центъра на fintech революция, която се вдъхновява ожесточена конкуренция между стартиращи фирми и технологични гиганти като Apple Inc.

Какво е разликата между Сливания и придобивания?

Сливания срещу придобивания: преглед Сливанията и придобиванията са две от най-неразбрани думи в света на бизнеса.

враждебно поглъщане

Какво е враждебно поглъщане Враждебно поглъщане е придобиването на една компания (наречена целевото дружество), от друга (наречена на придобиващия), която се извършва, като отидете директно към акционерите на дружеството или когато се борим за управление замени да се одобри придобиването.

Научете как да се случи Сливания и защо

Какво е сливанията? Сливането е споразумение, което обединява два съществуващи фирми в една нова компания.

Какво е Повторно опаковане в Private Equity?

Какво е Повторно опаковане в Private Equity? А фирма за дялово инвестиране купува целия състав, който в една размирна публично дружество, като по този начин, като компанията лично с намерение да преустройваме операциите си и отново го продава на печалба.

Виртуалната информационна зала (VDR)

Какво е виртуална информационна зала? Виртуалната информационна зала (VDR), известен също като една стая сделка, е защитен онлайн хранилище за съхранение и дистрибуция на документи.

Какви са правата на миноритарните акционери по време на сливанията

Какви са плъзгане Заедно права? А плъзгане по десния е разпоредба, която дава възможност на мажоритарен акционер да принуди миноритарен акционер да се включат в продажбата на компанията.

Разбирането Отделяне на предприятие

Какво е отделянето ще? А отделянето ще частичния продажбатана част от предприятието, в което дружество-майка продава малцинствено участие на дете компания на външни инвеститори.

Като взема под внимание Novations

Какво е Novation? Novation е акт на заместване валиден съществуващия договор с договор замяна, където всички заинтересовани страни при взаимно съгласие и да превключат.

Защо една компания би направил за управление на изкупуване (MBO)

Какво е управление на изкупуване (MBO)? А изкупуване управление (MBO) е сделка, при която мениджърски екип на компанията закупува активи и дейности на дейността, която те управляват.

Как обратната поглъщане (RTO) работи

Какво е обратната Takeover (RTO)? А обратната поглъщане (RTO) е вид сливане, че частни фирми се занимават с, за да станете публично търгувани без да се прибягва до първично публично предлагане(IPO).

Как е отправена молба за офериране функционира един

Какво е оферта непоискано? Един непоискани оферта е направено предложение от физическо лице, инвеститори, или компания за закупуване на компания, която не е активно търси купувач.

Защо компаниите се слее с или придобити други компании?

Сливанията и придобиванията(M & As) са актовете на консолидиране на компании или активи, с поглед към стимулиране на растежа, набира конкурентни предимства, увеличаване на пазарния дял, или да влияят върху веригите за доставка.

Разбирането променлив лихвен лица

Какво е променлив лихвен Entity (VIE)? Променлива лице интерес (VIE) се отнася до юридическо бизнес структура, в която един инвеститор има контролно участие, въпреки че не е на мнозинството от правата на глас.

Какво Инвеститорите да се поучим от M & A Методи на плащане

Как управление разглежда неговата фирма и синергиите очаквани от M & A (сливания и придобивания) често се откриват в начина на плащане, използван от компанията.

Ликвидация: Какво трябва да знаете

Какво е ликвидация? Ликвидация на финансите и икономиката е в процеса на създаване на бизнес към своя край и разпределение на активите си, за да ищци.

Тънкостите застой Споразумения

Какво е в застой споразумение? Споразумение за изчакване е договор, който съдържа разпоредби, които регламентират как един участник от една компания може да закупи, да се разпорежда или гласуването склад на целевото дружество.

Разбирането на хоризонталните сливания

Какво е хоризонтално сливане? Хоризонтално сливане е сливане или бизнес консолидация, която настъпва между фирмите, които работят в една и съща индустрия.

Как ли приватизация Засяга на компанията акционерите?

Първично публично предлагане ( IPO) е често срещано явление. Частните компании притежават IPO или да отидат публични чрез прехвърляне на части от собствеността си на закупуване на лица, чрез издаване на капиталови или дългови стопанства на инвеститорите.

Топ 6 дружества, собственост на Нестле

Нестле (OTC: NSRGY) започна като кондензирано мляко компания в Cham, Швейцария през 1866 г.

Разликата между Писмо за намерения и Меморандум за разбирателство

Писмо за намерения спрямо Меморандум за разбирателство: преглед Писмо за намерения е вероятно да обхване няколко различни аспекти и варира по дължина в зависимост от степента на специфичност и вида на сделката.

Хоризонтална срещу Вертикална интеграция: Каква е разликата?

Хоризонтална срещу Вертикална интеграция: преглед Хоризонтални и вертикални интеграции са стратегиите, които фирмите използват в същия процес промишленост или производството.

Какво е мечешка прегръдка в бизнес?

Какво е мечешка прегръдка? В бизнеса, мечешка прегръдка е направено предложение от една фирма да купи акциите на друг за много по-висока цена на акция от това, което тази компания е на стойност на пазара.

Научете повече за Каква е изкупуване

Какво е изкупуване? А изкупуване е придобиването на контролния пакет акциив дружество, и се използва като синоним на термина придобиването.

Разбирателство флотация на разходите

Какво е флотация на разходите? Разходите за флотация са направени от публично търгувана компания, когато тя издава нови ценни книжа, и включва разходи, като например застрахователните такси, адвокатски възнаграждения и такси за регистрация.

Intralinks поток от сделки за предсказване (DFP)

Какво е Intralinks сделка Flow предиктор на (DFP)? Сделка Flow предиктор за Intralinks (DFP) е водещ индикатор за сливане и придобиванесъобщения (M & A).

Институционална изкупуване (IBO)

Какво е институционален изкупуване (IBO)? Институционалната изкупуване (IBO) се отнася до придобиването на контролния пакет акциив дружество от институционален инвеститор, като фонд за дялово инвестиране, рисков капиталпосредник или финансова институция като търговска банка.