Разширени опции за търговия Концепции

Арбитраж реализациите Как работи

Какво е Арбитраж реализациите? Арбитраж реализациите е стратегия за търговия с опции заети да използват възприемат липсата на ефективност, които могат да съществуват в ценообразуването на опции.

Избрани

Очаквана колебливост срещу историческата волатилност: Основните разлики

Очаквана колебливост срещу историческата волатилност: преглед Волатилносттае показател, който измерва степента на промяната в цените в сигурността.

Как Черно Скоулс Цена модел работи на

Какво е Черно Скоулс модел? Моделът на Черно Скоулс, известен също като-Scholes-Merton Черно (BSM) модел е модел на вариация на цените във времето на финансови инструменти като акции, които могат, наред с други неща, да бъдат използвани за определяне на цената на Европейския повикване опция.

Как единно плащане Опции за търговия Works

Какво е единно плащане Опции за търговия? Единична възможности за плащане търговия(SPOT) е вид опция продукт, който не само позволява на инвеститорите да поискат да бъдат изпълнени определени условия, за да получат желаните изплащания, но също така дава възможност да се управлява от размера на изплащания те искат да получат, ако заяви условия инвеститори са изпълнени.

Разбирането на модела на ценообразуване Нютонов Вариант

Съдържание Биноминалната варианта за остойностяване Примери Биноминалната Опции Изчисленията Black-Scholes Simple Math Това “Q” е различно Работна Пример Друг пример Долния ред За да се споразумеят за точно ценообразуване за всеки актив с пазарна стойност е предизвикателство - ето защо цените на акциите непрекъснато се променят.

гърците Definition

Съдържание Какви са гърците? Основите на гърците делта Theta гама Vega Rho Незначителни гърци Какви са гърците?

Залагане на скромна Drop: Put Spread The Bear

Какво е Bear Put Spread? Разпространение Мечка пут е вид стратегия опции когато инвеститор или търговецочаква умерен спад в цената на ценна книга или актив.

Независимо от начина, по който Сток Moves, A Strangle Може изтръгне Печалба

Какво е Strangle? А удуши е опции стратегия, където инвеститорът държи позиция както в разговори путопция с различни стачка цени, но с една и съща дата на валидност и базовия актив.

Roll Back Definition

Какво е Roll Back? Цилиндричните обратно е стратегия опция ролка, при които търговецътизлиза съществуващо положение и влиза нов с по-близък срок на годност.

Разсрочено плащане Вариант Definition

Какво е Разсрочено плащане чрез? Опция за разсрочено плащане е право на оперативно отложи (закъснение) плащане на инвестиция за по-късна дата.

Още за четене

Condor Спред Definition

Какво е Condor Спред? А кондор разпространение е ненасоченото опции стратегия, който да ограничава печалбите, така и загубите като същевременно се стреми да се възползва от нито ниска или висока волатилност.

Каишка

Какво е каишка? Халката, или дълга каишка, е опции стратегия за използване на един пути две обажданиясъс същия стачката и изтичането.

Shout Вариант Определение и Пример

Какво е Shout вариант? Опция за вик е екзотична опциядоговор, който позволява на притежателя да се заключва в истинска стойностна определени интервали, като се поддържа правото да продължат участието си в печалби без загуба на заключени в парични средства.

Вариант Серия Definition

Какво е опция Series? Една серия опция се отнася до група от опции, изброени по същата съответните ценни книжа с няколко определени стачка цени, но за същия месец на валидност.

Perpetual Вариант (XPO) Определение и ценообразуване

Какво е Perpetual Вариант (XPO)? А вечен вариант е нестандартен, или екзотичен, финансова възможност, без фиксиран падеж, и няма ограничение на тренировка.

Какво означава да купя постави на пут

Какво е поставено на сложите? Поставен върху пут, в търговия с опции, е договор, който дава възможности за неговото купувач правото да продава базисен договор опции.

Извънборсови опции Definition

Какви са извънборсови опции? Извънборсови опции са екзотични опции, които се търгуват в пазара над-на борсата, а не на официална борса като борсово-търгувани опциидоговори.

Как Бермуда опции Work

Какво е Бермуда вариант? А опция Бермуда е вид екзотични опциидоговор, който може да бъде упражнено само по предварително определени дати, често в един ден всеки месец.

Как Bull Пут спред Works

Какво се разпространява на Bull сложите? Разпространение на бик пут е стратегия опции, които се използват, когато инвеститорът очаква умерено покачване на цената на базовия актив.

Обадете се на Определение Call

Какво е призив на повикване? Поканата на повикване (CoC или CaCall) е вид екзотичен вариант, в който инвеститорът купува опция вторичен разговор с персонализирани разпоредби, което им дава възможност да закупи опция за обикновения разговор от базисна ценна книга.

каплетатат ​​Definition

Какво е каплетатат? А на капсули е един вид кол опция на базата на лихвените проценти.

Синтетичен Definition Call

Какво е синтетичен повикване? Синтетичен повикване е опции стратегия, която използва запасите акции и пут-опция, за да се симулира изпълнението на кол опция.

Gamma Хеджирането Definition

Какво е Gamma Хеджирането? Gamma хеджиране е хеджиране опции стратегия използва, за да се намали рискът създава, когато съответните ценни книжа прави силно нагоре или надолу движения, особено по време на последния ден, или така преди изтичането.

Lock-Up Вариант

Какво е Lock-Up вариант? Опция за заключване е опция на склад, предлагани от целевата компанияза рицар на бял конза допълнителен собствен капитал или за закупуване на част от дружеството.

Коледна елха опции стратегия Definition

Какво е Коледна елха? Светлините на елхата е сложен търговия с опциистратегия постига чрез купуване и продаване на шест кол опции с различни удари, но същите дати на изтичане на неутрален да бичи прогноза.

Покрит вилични Definition

Какво е покрита вилични? Покрита двойствена политика е опциястратегия, която има за цел да се възползват от бичи движения на цените, като напишете поставя и разговори на фондовата че също е собственост на инвеститора.

Rolling Вариант Definition

Какво е подвижен вариант? Опция за подвижния е договор възможности, които предоставя на купувача правото (но не и задължението), за да закупите нещо в бъдеще, както иизборът да се удължи срока на годност на това право, срещу заплащане.

Гама-Делта Neutral Опция за мазане

Съдържание Опции “гърци” Theta стратегия Неутрализирането на Gamma Неутрализирането на делтата Проучване на Theta Доходност Недостатъци Долния ред Намерихте ли стратегии, които да се възползват от упадъка на тета опция, че са привлекателни, но не може да устои на свързания с това риск?

Как ли за търговия или по-Fade върховенството работа?

Какво е търговската-или-Fade правило? Правилото за търговията или преливащи се е опцииправило, което изисква обмен на маркет-мейкър или да съвпада с по-добра оферта намери на друг пазар или да търгува с маркет-мейкър предлага по-добра оферта.

Butterfly Spread Определение и Вариации

Съдържание Какво е Спред Butterfly? Butterfly Spread Купен Butterfly Spread Short Call Дълга пут Butterfly Spread Къса пут Butterfly Spread Спред Iron Butterfly Обратните Iron Butterfly Spread Пример за Спред Купен Butterfly Какво е Спред Butterfly?

SKEW Index

Какво е индексът SKEW? Кос индекс е мярка за потенциален риск на финансовите пазари.

Значението на времето стойност в Options Trading

Повечето инвеститори и търговци на нови опции за пазари предпочитат да купуват повикванияи поставяпоради тяхната ограничен риски неограничен потенциал за печалба.

Как Нютонов ценообразуваща опция модел работи на

Какво е модел на ценообразуване на опции Нютонов? Моделът на биномно опция ценообразуване е опции оценкаметод, разработен през 1979 г.

Multi-Leg Опции Поръчка

Какво е с няколко етапа Опции Поръчка? А няколко етапа опции за да е вид, за да се използва едновременно купуват и продават опции с повече от една стачка цена, срок на годност, или чувствителност към цената на базовия актив.

Bear Спред Definition

Какво е Bear Спред? А разпространение мечка е опциистратегия осъществява от инвеститор, който е леко мечешки и иска да максимизира печалбата, като същевременно минимизират загубите.

Long вилични Definition

Какво е Long вилични? А дълго двойствена политика е стратегия опции, когато покупките търговец както дълъг кол и дълга поставени на равна базовия актив със същата дата на валидности цена на упражняване.

Какво се случва с опция Когато фондова Съобщава Сплит?

Публично търгуваните дружества могат да решат да се раздели акциите си по много причини.

Кратко вилични Definition

Какво е Short вилични? Малко колеблива политика е стратегията на опции състои от продавал кол опцияи пут опцияс една и съща цена на упражняване и изтичане датата.

Разбирането на Bull Vertical Spread

Какво е Bull Вертикален спред? А бик вертикално разпространение се използва от инвеститорите, които смятат, че пазарната цена на даден актив ще оценят, но желаят да ограничат потенциала за недостатък, свързан с неправилна прогноза.

Опции възможностите за арбитраж чрез Сложете повикване паритети

Важен принцип при ценообразуването опции се нарича паритет пут-кол. Той казва, че стойността на кол опция, при една стачка цена, предполага известно справедлива стойност за съответния казано, и обратно.