Правителствена политика

Ръководство на Иран ядрена сделка

Съдържание Началото на сделката Иран ядрена сделка Background Страните, участващи Основните точки Следващи стъпки и Timeline Отстраняване на санкциите Други облаги Ключови Загрижеността Възражение срещу иранската ядрена програма Въведете председател Доналд Тръмп Долния ред В Иран ядрена сделкасе прочува в целия свят като ориентир историческо споразумение между крайни противници.

Избрани

Advance Определяне на управляващата (ADR)

Какво е Advance Определяне на управляващата? Едно решение предварително определяне (ADR) е решение или заповед, издадена от Службата за вътрешни приходина данъкоплатците за данъчно облагане или ценообразуване въпрос.

Британската асоциация Банкерите (BBA)

Какво е Британската асоциация на банкерите? Британската асоциация на банкерите (BBA) е търговска асоциация, която представлява възгледите на тези, които участват в банкови и финансови услуги индустрия в рамките на Обединеното кралство на BBA включва 200 държавите-банки със седалище в над 50 страни и операции в 180 юрисдикции по целия свят.

Проверете Clearing за Закона за 21-ви век (Проверете 21)

Какво ли е за клиринг на чекови Закона за 21-ви век (Проверете 21)?

Глава 11 срещу Глава 13: Каква е разликата?

Има някои забележителни разлики между глава 11и глава 13 несъстоятелност, включително допустимостта, цена и период от време, необходимо за завършване на процеса.

Меркантилизъм: изгубен икономически Причина

Съдържание Какво е меркантилизъм? История на меркантилизъм Влияние Жан-Батист Колбер си British Colonial меркантилизъм Американската революция меркантилизъм Търговци и меркантилизъм Меркантилизъм срещу империализма За свободна търговия в сравнение меркантилизъм Какво е меркантилизъм?

Limited правителство

Съдържание Какво е ограничена правителство? Определяне на Limited правителство Limited самоуправление и финанси История на Limited правителство Федерализма като Limited правителство Limited правителство срещу икономиката Limited самоуправление и капитализма Limited правителство и компании Къде ограничено правителство Works Фрейзър Index Класиране Класиране икономическа свобода Страните с големи правителствени Долния ред Какво е ограничена правителство?

Доброволно износ за обезопасяване - VER Definition

Какво е доброволна износ за обезопасяване - VER? Системата за обезопасяване на доброволен износ (VER) е търговскоограничение на количеството на един добър, че страна-износител има право да изнася за друга държава.

Универсални Integrity пазарни правила (UMIR)

Какво ли почтеност Правила Universal пазар? Integrity Правила Universal пазар (UMIR) са набор от правила, уреждащи търговските практики в Канада.

Капитализмът Definition

Съдържание Какво е Капитализъм? разбирателство Капитализмът Капитализмът и частната собственост Капитализмът, печалби и загуби, Свободно предприемачество или капитализма?

Минимална заплата Definition

Какво е минимална заплата? Минималната работна заплата е най-ниската заплата на час, че работник може да бъде платена, както се изисква от федералния закон.

Още за четене

Процент на безработица

Какво е Равнище на безработица Равнището на безработица е делът на работната сила, която е без работа, изразен като процент.

Двустранната търговия Definition

Какво е двустранна търговия? Двустранната търговия е обменът на стоки между две нации, които насърчават търговията и инвестициите.

Какво означава "пистолети и масло" се отнасят до?

Оръжия и масло обикновено се отнася до динамиката, които участват в разпределението на федералното правителство да отбрана срещу социални програми, когато се решава с ограничен бюджет.

Азиатско-тихоокеанския регион сътрудничество (APEC) форум за икономическо Популяризира за свободна търговия

Какво е Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (APEC) В Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество (АПЕК), е икономическа група от 21 членове, сформирана през 1989 г.

Разбирането на нулева ставка Стоки

Какви са с нулева ставка Стоките? В страните, които използват данък върху добавената стойност(ДДС), нулева ставка стоки са продукти, които са освободени от това данъчно облагане стойност.

Какво е търговска война?

Какво е търговска война? Търговска война се случва, когато една държава отмъщава срещу друг чрез повишаване на вносните тарифиили поставяне други ограничения върху вноса на противната страната.

Какви са антимонополното законодателство?

Съдържание Какви са антимонополното законодателство? Разпределяне на пазара Тръжната манипулация е незаконно Фиксирането на цените монополите Сливания и придобивания Голямата тройка антимонополното законодателство на Долния ред Много страни имат общи закони, които защитават интересите на потребителите и регулират как компаниите оперират бизнеса си.

Заетост, работната сила и икономика

Съдържание Пригодност за заетост и икономиката Търсенето на работната сила Актьорите на пригодността за заетост Уменията на пригодността за заетост Три области на процеса Ефектът на образованието Работен опит Социално-икономически статус “Гъвкава сигурност” Долния ред Заетост е през целия живот, непрекъснато процеса на придобиване на опит, нови знания (целенасочено обучение) и умения, които допринасят за подобряване на нечии продаваемост за повишаването на потенциала им за получаване и поддържане на заетостта чрез различни промени в пазара на труда.

Защо лобирането е правен и важно в САЩ

Съдържание Защо е лобиране законно? Първата поправка защита Закон за разкриване на 1995 Лобиране демокрация на участието Лобиране засяга всички Защо е лобиране важно?

Нарастващото значение на Резервната банка на Индия

Резервната банка на Индия е централната банка на Индия и е изцяло собственост на правителството на Индия.

Trumponomics

Съдържание Какво е Trumponomics? Счупи Trumponomics реакциите на пазара  икономически прогнози Растеж  Работни места  търговия  Инфлацията и лихвените проценти  След облагане с данъци печалба  Националният дълг  икономическа политика търговия Данъци  инфраструктура  Здравеопазване  регулиране  имиграция Националният дълг  Енергия  Паричната политика  2018 Бюджет  Какво е Trumponomics?

Какво е международна търговия?

Какво е международна търговия? Ако ходиш в супермаркет и да си купите южноамерикански банани, бразилски кафе и бутилка вино от Южна Африка, който имате на последиците от международната търговия.

Какво е Световната търговска организация?

Световната търговска организация е глобална организация, съставена от 164 страни-членки, която се занимава с правилата на търговията между държави.

Capital Надбавка

Какво е Capital Помощи? добавка от капитала е на разходите във Великобритания или ирландски бизнес може да предяви иск срещу си облагаема печалба.

Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР)

Какво е Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР)?

Антимонополното законодателство: Поддържане на здравословна конкуренция на пазара

Какво е Антитръст? Антитръстови закони са разпоредби, които следят разпространението на икономическа сила в бизнеса, като се уверите, че здравословната конкуренция е позволено да процъфтява и се икономики могат да растат.

Множествена Колона Тарифа

Какво е кратно Колона тарифа? Евротарифата за няколко графи е система, при която тарифната ставка или такса за вноспреценява за всеки конкретен продукт зависи от неговата страна на произход.

Дългосрочни грижи омбудсман

Какво е дългосрочни грижи омбудсман? А омбудсман дългосрочни грижи е един държавен служител, който ръководи старчески домове и социални грижи.

Bank Of държави от Централна Африка (BEAC)

Какво е на брега на държави от Централна Африка (BEAC) The Banque де Etats де l’Afrique Centrale (BEAC) е централната банка, обслужващи Икономическия и валутен общност на Централна Африка (CEMAC).

достъп до пазара

Какво е за достъп до пазара? Достъп до пазара се отнася до способността на една компания или държава за продажба на стоки и услуги през граница.

Азиатски Инфраструктура инвестиционна банка (AIIB)

Какво е азиатската инфраструктура инвестиционна банка (AIIB)? Азиатската инфраструктура инвестиционна банка (AIIB) е нова международна банка за развитие, която осигурява финансиране за инфраструктурни проекти в Азия.

Жител чужденец

Какво е Resident Alien? Жител чужденец е САЩ жител родено в чужбина, който не е гражданин на САЩ.

Егалитаризмът

Какво е Егалитаризмът? Егалитаризмът е философска гледна точка, която набляга на равнопоставеност и еднакво третиране на пол, религия, икономическия статус и политически убеждения.

Макау, Китай

Какво е Макау, Китай? Макао, като Хонконг, е специален административен район(SAR) на по-голяма Китай, която действа в рамките на “една държава, две системи” принцип.

Каква е разликата между комунизма и социализма?

Комунизмаи социализмаса чадър термини, отнасящи се до две леви школи на икономическата мисъл; и двете се противопоставят на капитализма.

Търговско Visa

Какво е търговско виза? Една търговска или бизнес виза е официален документ за документ, който позволява на чуждестранни граждани да влизат в чужда страна временно за бизнес цели.

Build-експлоатирай-предай договор Definition

Какво е Build-експлоатирай-предай (BOT) Поръчка? Договорът натрупване експлоатирай-предай (BOT) е модел, използван за финансиране на големи проекти, най-често инфраструктурни проекти, разработени чрез публично-частни партньорства.

Народна банка на Китай (PBOC)

Какво е народна банка на Китай (PBOC)? Народната банка на Китай е централната банка на Китайската народна република и се намира в Пекин.

Глобалния договор на ООН

Какво е Глобалния договор на ООН? Глобалния договор на ООН е стратегическа инициатива, която поддържа глобални компании, които са ангажирани с отговорни бизнес практики в областта на правата на човека, труда, околната среда и корупцията.

Great Society

Какво е Great Society? Голям общество е съвкупност от вътрешни политически инициативи, предназначени да премахнат бедността и расовата несправедливост в Съединените щати, да се намали престъпността и подобряване на околната среда.