Портфолио Строителство

Избрани

Как Едуард Джоунс и Merrill Lynch сравнение?

Докато всички брокери пълен набор от услуги се стремят да предоставят на много високо ниво на обслужване на клиентите, тези посредници да предприемат много различни подходи към бизнеса си по много начини.

Видове стратегии за възстановяване на равновесието

Ребалансиранетое съществен компонент на управление на портфейлипроцес. Инвеститорите, които търсят услугите на професионален обикновено имат желаното ниво на системно излагане на риск и по този начин тяхното портфолио мениджър е отговорен да се коригира инвестиционни стопанства да се придържат към ограниченията и предпочитанията на клиентите.

7 прости стратегии за отглеждане на вашия портфейл

Съдържание Купи и задръжте Market Timing разнообразяване Инвестирайте в секторите на растеж Усредяването (DCA) Кучетата на Dow CAN SLIM Долния ред Въпреки, че има една малка група от инвеститори, които са съдържание, за да се генерират приходи от портфейлите си, без да ги расте, повечето инвеститори биха искали да видят своите гнездо яйцасе увеличават с времето.

Инвестиционен портфейл стратегия в рецесия

Съдържание Какво е рецесия? Дръжте Фокус Big Picture Макроикономика и капиталови пазари Капиталов пазар рецесия Тенденции Инвестирането от Asset Class Фондова Инвестиране условия на рецесия Разнообразяване все още има значение Стратегия с фиксирана доходност рецесия Стокова Инвестиране за Рецесиите Инвестиране за възстановяване Рискови и добива Загрижеността Долния ред Рецесиитеса факт от живота.

Разпределение на активи

Какво е разпределението на активите Разпределение на активите е инвестиционна стратегия, която има за цел да балансира риска и възнаграждението от разпределяне на активите на портфейла в съответствие с целите на индивида, за поемане на риски инвестиционен хоризонт.

Четене гюм цени

Какво е Отливът процент? Нивото на отлива, известен също като скоростта на износване, е най-известен като процентът на абонатите на услуги, които да прекратят своите абонаменти в рамките на определен период от време.

Значението на диверсификация

Диверсификация е техника, която намалява рискаот разпределянето на инвестициите между различните финансови инструменти, отрасли, както и други категории.

4 Основни показалки, когато инвестират Парите на другите

Advisors, които управляват другите “пари трябва да се придържат към регулаторния орган финансовата индустрияе (FINRA) Правило 2111за пригодност.

Как Животозастраховане може да помогне с пари в брой с натрупване

Основната цел на лична застраховка живот е да се предостави на крайните разходи и защита на бенефициентитеот загубата на доходи или дългово бреме в случай на смърт на член на семейството.

Още за четене

Модерна портфолио теория: Защо тя все още е Хип

Ако ви се налага да занаят перфектната инвестиция, най-вероятно ще иска неговите атрибути да включват висока възвръщаемост и нисък риск.

Развод и Нова социална сигурност Правила: Какво трябва да знаете

Новите социални осигуровки, претендиращи правилата, които влязоха в сила през април тази година са на практика създаде два различни набора от правила, които бившите съпрузи на лицата с първични могат да използват, в зависимост от датата на тяхното раждане.

Ръководство за Техноцентъра сателитна Инвестиране

Ядро-сателитна инвестиране е метод на строителство портфейл, предназначени да сведат до минимум разходите, данъчни задължения и нестабилността, като същевременно осигуряват възможност да надмине широкият фондов пазар като цяло.

Advisors: не пускайте Клиенти Чейз ETF Връща

Борсово търгувани фондове(ETFs) са един от най-успешните нововъведения в най-новата история на финансите.

Какво е желанието и възможностите за поемане на риск на клиента си?

При разработването на солидна инвестиционен портфейл за отделен клиент, финансов съветник, трябва да вземете под внимание, ключови фактори, които помагат на плавателни съдове, най-подходящата инвестиционната стратегия.

Target-Дата срещу индексни фондове: От значение ли е по-добро?

В света на взаимни фондове, има две основни категории: активно управляванитефондове и пасивно управлявани( индекс) средства.

Как брокери са компенсирани за продажбата на облигации

Как брокерите са компенсирани за продажбата на облигации зависи от качеството, в което те действат в сделката.

На стъпка по стъпка процеса Портфолио Планиране

Има няколко неща, по-важни и по-плашещи от създаването на дългосрочна инвестиционна стратегия, която може да даде възможност на индивида да инвестират с увереност и с по-голяма яснота около неговото бъдеще.

Cluster Анализ

Определение за клъстер анализ Клъстер анализ е техника, използвана за групиране на групи от обекти, които имат сходни характеристики.

инвестиционна цел

Какво е инвестиционна цел Една инвестиция цел е форма на клиентска информация се използва от регистрираните инвестиционни консултанти (RIAs), Robo-консултанти и други управители на активи, които помагат да се определи оптималния портфейл миксна даден клиент.

ETFs въздействието предлагат възможности Advisors New ESG

Както инвеститорите стават все по-комфортно с интегрирането на екологични, социални и управление(ESG) фактори в техните портфейли, инвестиционният фокус е на път да расте експоненциално през следващото десетилетие.

посветен Портфолио

Дефиниция на Dedicated Портфолио Специален портфейл е инвестиционен портфейл, когато паричните потоциса проектирани да отговарят на очакваните задължения.

Създаване на ваш собствен САЩ капиталовия портфейл

Лица, които инвестират в акции са склонни да попадат в една от следните две групи: Един покупки група целеви запаси, но с малко по-ясно, осъзнаване на това колко ефективно те са улавяне характеристики на целия клас активи; втората група избира управлявани инвестиции, които включват взаимни фондове, индексни фондове, борсово търгувани фондовеили частно управлявани сметки.

Active Versus остатъчен риск: знае разликата

Active риска и остатъчен риск са два различни вида на портфейла рискове, които инвеститорите, консултанти и портфолио мениджъри могат да се опитат да управляват и да вземат решения наоколо.

Как се изчислява оборота на активите?

В оборота на активитесъотношение измерва ефективността на дадена компания активиза генериране на приходи или продажби.

толерантност на риска

Какво е толерантност към риска Толеранс на риска е степента на променливоств инвестициите се връща, че инвеститорът е готов да издържи.

Защо 60/40 портфейл вече не е достатъчно добър

В продължение на много години, голям процент от финансовите проектанти и брокери изработени портфейли за своите клиенти, които са съставени от 60% акции и 40% облигации или други предложения с фиксирана доходност.

Обяснявайки повишаването на лихвените проценти и недвижими имоти на клиенти

В динамичен свободен пазар, кредитори - дали подкрепян от правителството или приватизирани - се конкурират за бизнес купувачите на жилища “, който задвижва нагоре или надолу, средните месечни лихвени проценти по ипотечните кредити.

Как Financial Advisors Pick Клиентски Инвестиции

Финансови консултантиса натоварени с избора на най-добрите инвестиции за своите клиенти.

Защо Market корелация Matters

Корелацияе статистическа мярка, която определя колко активисе движат по отношение един към друг.

Безопасността на първо правило

Каква е безопасността на първо място в областта на върховенството Правилото за безопасността на първо място е принцип на модерната теория на портфейла(МРТ), която смята, че рискът е неотменна част от жънат по-високо ниво на възнаграждение.

Има ли положителна корелация между риск и доходност?

Налице е положителна корелациямежду риска и възвръщаемосттас един важен протест.

Алфа Generator

Какво е Алфа Generator Генератор на алфа някаква сигурност, че когато се добави към съществуващ портфейл от активи, генерира излишък се връщаили се връща по-висока от предварително избрана база за сравнение, без допълнителен риск.

Как инвестиционни консултанти изчисли колко диверсификация на портфейлите се нуждаят?

Един ефективен инструмент за инвестиционни консултанти да определят размера на диверсификация необходимо за един портфейл е модерна портфейлна теория (МРТ).

Pro Съвети за Оценка на риска толерантност Клиенти "

Повечето финансови консултантисъзнават значението на риск, но има и няколко финансови условия, които са като недобре дефинирани.

В Топ 4 сигурни инвестиции за портфейлите бум "

Когато наближите пенсиониране да започнете да мислите повече за запазване на това, което сте записали, а не постигането агресивен растеж.

Значението на оценка на риска на Клиента

Риск и възвръщаемост са два основни фактора, които трябва да бъдат взети предвид при анализа на всяка инвестиция.

Ръководство за подбор на сигурност

Подбор на ценни книжа е процесът на определяне на това кои финансови ценни книжа са включени в конкретен портфейл.

Има ли по-негативна корелация между две запаси означава нищо?

Отрицателна корелацияпо отношение на запасите означава две индивидуални акции имат статистическа връзка, така че те обикновено се движат в противоположни посоки в цената действие.

Въведение в управлявани фючърси

Много индивидуални и институционални инвеститоритърсят алтернативни възможности за инвестиции, когато има със съмнително перспектива за капиталовите пазари в САЩ.